Flytte og kopiere filer ved hjelp av dra-og-slipp-metoden

Den vanligste måten å kopiere og flytte filer og mapper på er ved hjelp av dra-og-slipp-metoden, som innebærer at du velger én eller flere filer og drar dem til en annen plassering. Du kan for eksempel dra en fil til papirkurven for å slette filen eller dra en fil til en mappe for å kopiere eller flytte den til denne plasseringen.

Illustrasjon som viser hvordan du drar filer
Hvordan dra filer

Når du drar en fil eller mappe, avhenger det som skjer, av hva du drar og hvor du drar det. Popup-vinduer inneholder informasjon som vises når du drar en fil over en destinasjon — så følg med på disse for å finne ut hva som skjer når du slipper museknappen. Du kan også se tabellen nedenfor for å lære mer om hva som skjer når du drar filer og mapper.

Tips!

  • Hvis du trykker og holder nede høyre museknapp samtidig som du drar, vises en meny som lar deg velg en bestemt handling, for eksempel å kopiere eller flytte.

Dra filer

Når du drar en fil Dette skjer
Når du drar en fil

Til en mappe på samme harddisk

Dette skjer

Filen flyttes til målmappen.

Når du drar en fil

Til en mappe på en annen harddisk

Dette skjer

Filen kopieres til mappen på måldisken.

Når du drar en fil

Til navigasjonsruten (venstre rute) i en mappe

Dette skjer

Ingenting. Du kan ikke legge til filer i navigasjonsruten.

Dra mapper

Når du drar en mappe Dette skjer
Når du drar en mappe

Til en mappe på samme harddisk

Dette skjer

Mappen flyttes til målmappen.

Når du drar en mappe

Til en mappe på en annen harddisk

Dette skjer

Mappen kopieres til mappen på måldisken.

Når du drar en mappe

Til navigasjonsruten i en mappe

Dette skjer

En kobling til mappen legges til i navigasjonsruten, og koblingen er deretter tilgjengelig fra navigasjonsruten i hver mappe.