Organisere e‑post ved å bruke regler og mapper

Her er svar på noen vanlige spørsmål om organisering av e‑post ved hjelp av mapper og regler i Windows Mail.

Vis alle

Hvordan organiserer jeg e‑post ved hjelp av mapper?

Du kan opprette mapper for lagring av e‑postmeldinger. Dette gjør det enklere å finne relaterte meldinger senere. Du kan opprette en mappe som kalles Regninger for lagring av e‑post relatert til elektroniske betalinger, og en annen kalt Bilder for lagring av meldinger med vedlagte fotografier. Du kan dra meldinger til mapper manuelt, eller opprette regler for å flytte meldinger automatisk til mapper etter hvert som du mottar dem.

Slik oppretter du en mappe

 1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

 2. Pek på NyFil-menyen, og klikk deretter Mappe.

 3. Skriv inn navnet på mappen i Mappenavn-boksen.

 4. I listen Merk mappen du vil lage en ny mappe i klikker du mappen der du vil lagre den nye mappen.

Hvordan organiserer jeg e‑post ved hjelp av regler?

Du kan bruke regler i Windows Mail for å flytte meldinger automatisk til mappene du velger. Du kan for eksempel lage en regel for å flytte post fra en bestemt person til en mappe du har tilordnet til denne personen. Du kan også bruke regler til å flagge bestemte meldinger som du ønsker å håndtere senere, eller slette uønskede meldinger automatisk slik at du ikke behøver å se dem.

Slik lager du en regel

 1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

 2. Klikk MeldingsreglerVerktøy-menyen, og klikk deretter E-post.

 3. I dialogboksen E-post, under Velg betingelsene for regelen, merker du av for ett eller flere alternativer for å angi betingelsene for innkommende meldinger.

  Hvis du velger flere betingelser, klikker du hyperkoblingen og i Regelbeskrivelse-delen. Klikk Meldingene oppfyller alle vilkårene eller Meldingene oppfyller ett av vilkårene i dialogboksen Og/eller, og klikk deretter OK.

 4. Under Velg handlingene for regelen merker du av for ett eller flere alternativer for å angi hvordan meldinger som oppfyller vilkårene du har valgt, skal håndteres.

 5. Klikk de understrekede hyperkoblingene i Regelbeskrivelse-delen for å angi betingelsene eller handlingene for regelen.

  Bilde av en e-postregel
  Lage en e-postregel i dialogboksen E-post

  Obs!  

  • Du kan klikke hyperkoblingene inneholder personer eller inneholder bestemte ord i Regelbeskrivelse-boksen for å angi personer eller ord du vil at Windows Mail skal søke etter i meldinger. Hvis du registrerer flere personer eller ord per betingelse, bruker du Alternativer-knappen i dialogboksen Velg personer eller Skriv inn ord for å tilpasse regelen ytterligere.

 6. I boksen Navnet på regelen velger du standardnavn, skriver inn et nytt navn som beskriver regelen, og deretter klikker du OK.

Kan jeg lage en regel basert på en bestemt melding?

Ja. Ved å basere en regel på en bestemt melding, kan du på en enkel måte lage en regel for fremtidige meldinger fra samme avsender. Dette gjør du ved å klikke meldingen du vil bruke som grunnlag for regelen, klikke Melding-menyen, og deretter klikke Lag regel av melding. Avsenderen av den valgte meldingen brukes i betingelsen Der Fra-feltet inneholder. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager regler, kan du se Hvordan organiserer jeg e‑post ved hjelp av regler? tidligere i dette hjelpeemnet.