Paint-verktøy

Paint er et program du kan bruke til å lage tegninger på et tomt lerret eller over andre bilder. Programmet har en verktøylinje på venstre side i vinduet. Følgende tabeller beskriver hvordan du kan bruke hvert av verktøyene på verktøylinjen.

Verktøy Beskrivelse
Verktøy
Bilde av frihåndsmerkingsverktøyet
Beskrivelse

Bruk Frihåndsmerking til å velge uregelmessige deler av bildet. Klikk Frihåndsmerking, og klikk deretter en bakgrunnsstil i alternativboksen like nedenfor verktøylinjen. Dra pekeren for å velge delen av bildet du vil arbeide med.

Verktøy
Bilde av merkingsverktøyet
Beskrivelse

Bruk Merk til å merke firkantede eller rektangulære deler av bildet. Klikk Merk, og klikk deretter en bakgrunnsstil i alternativboksen like nedenfor verktøylinjen. Dra pekeren for å velge delen av bildet du vil arbeide med.

Verktøy
Bilde av viskelærverktøyet
Beskrivelse

Bruk Viskelær til å slette områder i bildet. Klikk Viskelær, klikk en viskelærstørrelse nedenfor verktøylinjen, og deretter drar du viskelæret over området av bildet som du vil slette. Områdene du sletter, erstattes av bakgrunnsfargen.

Verktøy
Bilde av verktøyet for å fylle med farge
Beskrivelse

Bruk Fyll med farge til å fylle hele bildet eller en omsluttet form, med farge. Klikk Fyll med farge, klikk en farge i fargeboksen, og klikk deretter området du vil fylle. Hvis du vil fjerne fargen og erstatte den med bakgrunnsfargen, høyreklikker du området du vil fjerne fargen fra.

Verktøy
Bilde av verktøyet for å hente farge
Beskrivelse

Bruk Hent farge til å angi gjeldende forgrunns- eller bakgrunnsfarge. Klikk Hent farge, og klikk deretter fargen i bildet som du vil angi som forgrunnsfarge, eller høyreklikk fargen i bildet som du vil angi som bakgrunnsfarge.

Verktøy
Bilde av forstørrelsesglassverktøyet
Beskrivelse

Bruk Forstørrelsesglass til å zoome inn i en del av bildet. Klikk Forstørrelsesglass, og klikk deretter et zoomenivå like nedenfor verktøylinjen. Bruk rullefeltene til å flytte rundt i bildet. Hvis du vil gå tilbake til normal visning, klikker du på nytt på forstørrelsesglasset, og deretter klikker du i bildet.

Verktøy
Bilde av blyantverktøyet
Beskrivelse

Bruk Blyant til å tegne tynne frihåndslinjer og -buer. Klikk Blyant, klikk en farge i fargeboksen, og deretter drar du pekeren i bildet for å tegne. Hvis du vil tegne med bakgrunnsfargen, høyreklikker du når du drar pekeren.

Verktøy
Bilde av penselverktøyet
Beskrivelse

Bruk Pensel til å male tykke eller formede frihåndslinjer og buer. Klikk Pensel, klikk en form like nedenfor verktøylinjen, klikk en farge i fargeboksen, og dra deretter pekeren for å male. Hvis du vil male med bakgrunnsfargen, høyreklikker du når du drar pekeren.

Verktøy
Bilde av spraymalingsverktøyet
Beskrivelse

Bruk Spraymaling til å lage en spraymalingseffekt i bildet. Klikk Spraymaling, klikk et spraymønster like nedenfor verktøylinjen, klikk en farge i fargeboksen, og dra deretter pekeren for å male. Hvis du vil male med bakgrunnsfargen, høyreklikker du når du drar pekeren.

Verktøy
Bilde av tekstverktøyet
Beskrivelse

Bruk Tekst til å skrive inn tekst i bildet. Klikk Tekst, og klikk deretter en bakgrunnsstil i alternativboksen like nedenfor verktøylinjen. Klikk en farge i fargeboksen, klikk deretter i bildet og skriv inn teksten. Du kan endre størrelsen og flytte tekstboksen, endre skriften, skriftstørrelsen og tekstformateringen til du klikker et annet verktøy eller utenfor tekstboksen i bildet.

Verktøy
Bilde av linjeverktøyet
Beskrivelse

Bruk Linje til å tegne en rett linje. Klikk Linje, klikk en linjetykkelse i alternativboksen like under verktøylinjen, klikk en farge i fargeboksen, og dra deretter pekeren i bildet for å tegne linjen. Hvis du vil tegne en linje med bakgrunnsfargen, høyreklikker du når du drar pekeren.

Verktøy
Bilde av bueverktøyet
Beskrivelse

Bruk Bue til å tegne en jevn, buet linje. Klikk Bue, klikk en linjetykkelse i alternativboksen like under verktøylinjen, klikk en farge i fargeboksen og dra deretter pekeren i bildet for å tegne en rett linje. Når du har laget linjen, klikker du området i bildet du vil ha den buede linjen, og deretter drar du pekeren for å justere buen.

Verktøy
Bilde av rektangelverktøyet
Beskrivelse

Bruk Rektangel til å tegne rektangulære former. Klikk Rektangel, klikk en farge i fargeboksen, og klikk deretter en rektangelstil i alternativboksen like nedenfor verktøylinjen.

Hvis du vil tegne et rektangel, drar du pekeren diagonalt i ønsket retning. Hvis du vil tegne et kvadrat, holder du nede SKIFT mens du drar.

Verktøy
Bilde av polygonverktøyet
Beskrivelse

Bruk Polygon til å lage en form med mange sider. Klikk Polygon, klikk en farge i fargeboksen, og klikk deretter en polygonstil i alternativboksen like nedenfor verktøylinjen.

Hvis du vil tegne et polygon, drar du pekeren for å tegne en rett linje. Klikk deretter hvert enkelt punkt der du vil at ekstra sider skal vises. Dobbeltklikk når du er ferdig. Hvis du vil lage sider med 45 eller 90 graders vinkel, holder du nede SKIFT mens du lager sidene.

Verktøy
Bilde av ellipseverktøyet
Beskrivelse

Bruk Ellipse til å lage ellipser og sirkler. Klikk Ellipse, klikk en farge i fargeboksen, og klikk deretter en fyllstil i alternativboksen like nedenfor verktøylinjen.

Hvis du vil tegne en ellipse, drar du pekeren. Hvis du vil tegne en sirkel, holder du nede SKIFT mens du drar.

Verktøy
Bilde av det avrundede rektangelverktøyet
Beskrivelse

Bruk Avrundet rektangel til å tegne rektangulære former med avrundede kanter. Klikk Avrundet rektangel, klikk en farge i fargeboksen, og klikk deretter en fyllstil i alternativboksen like nedenfor verktøylinjen.

Hvis du vil tegne et avrundet rektangel, drar du pekeren diagonalt i ønsket retning. Hvis du vil tegne et kvadrat, holder du nede SKIFT mens du drar.

Verktøy
Bilde av fargeboksen
Beskrivelse

Fargeboksen viser gjeldende forgrunns- og bakgrunnsfarge. Hvis du vil male med den valgte forgrunnsfargen, drar du pekeren. Hvis du vil male med den valgte bakgrunnsfargen, høyreklikker du når du drar pekeren. Hvis du vil endre gjeldende forgrunnsfarge, klikker du en tilgjengelig fargefirkant. Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, høyreklikker du en tilgjengelig fargefirkant. Hvis du vil blande en ny farge, dobbeltklikker du en fargefirkant og klikker deretter Definer farger.

Alternativ Beskrivelse
Alternativ
Bilde av alternativene for heltrukket bakgrunn og gjennomsiktig bakgrunn
Beskrivelse

Velg heltrukket eller gjennomsiktig bakgrunn når du kopierer og limer inn en del av et bilde ved hjelp av verktøyene Frihåndsmerking eller Merk. Når du bruker alternativer heltrukket bakgrunn, inkluderes bakgrunnsfargen i det merkede området når du limer inn et annet sted i bildet. Når du bruker alternativet gjennomsiktig bakgrunn, inkluderes ikke bakgrunnsfargen i det merkede området, slik at områder som bruker fargen, er gjennomsiktige og tillater at resten av bildet vises i stedet.

Alternativ
Bilde av konturalternativene
Beskrivelse

Velg ønsket linjetykkelse når du tegner linjer og buer.

Alternativ
Bilde av fyllalternativene
Beskrivelse

Velg ønsket fylleffekt når du tegner former.