Du kan bruke Windows Media Player til å spille av filer fra digitale medier som finnes i spillerens bibliotek, på datamaskinen eller i en nettverksmappe, eller på et webområde.

Hvis du synes at filene spilles av for raskt i spilleren, kan du prøve å installere nye drivere for ditt lydkort. Hvis du vil ha mer informasjon, se produsentens webområde eller se etter driveroppdateringer på Windows webområdet for oppdateringer.

Vis alle

Slik spiller du av en fil i ditt bibliotek

 1. Klikk kategorien Bibliotek, og bla eller søk deg frem til elementet som du vil spille.

  Hvis biblioteket ikke viser medietypen du ser etter (det viser f.eks. musikk, men du vil heller se videoer), går du til adresselinjen, klikker knappen Velg en kategoriBilde av knappen Velg en kategori og klikker deretter en annen kategori.
 2. Gjør ett av følgende:

  • Flytt et element til listeruten.

   Du kan flytte enkeltelementer (f.eks. en eller flere sanger) eller samlinger av elementer (f.eks. ett eller flere album, en eller flere artister, sjangere, år eller klassifiseringer) til listeruten.

   Hvis listeruten ikke vises, klikker du knappen Vis listeruteBilde av knappen Vis listerute nær søkeboksen.
   Hvis det allerede finnes elementer i listeruten, kan du fjerne innholdet ved å klikke knappen Tøm listeruteBilde av knappen Tøm listerute
  • Dobbeltklikk på en fil når du vil spille den av.

   Avhengig av hva du dobbeltklikker, kan flere elementer spilles av. For å spille av et enkeltelement flytter du det til listeruten i stedet.

Merk

 • Hvis spilleren ikke kan spille av en bestemt fil, kan det skyldes bruksrettigheter til media. Se Vanlige spørsmål om DRM for mer informasjon om hvordan du løser problemer med bruksrett til media.

Slik spiller du av en fil som er satt på pause eller stanset

 1. Klikk Spill av-knappen Bilde av Spill av-knappen.
 2. For å flytte til et bestemt punkt i filen flytter du glidebryteren SøkBilde av glidebryteren Søk til punktet der du vil at filen skal avspilles.

  Glidebryteren er utilgjengelig for visse filer.

Slik spiller du av en fil på en webside

 • Klikk koblingen på websiden.

  Hvis du har problemer med å spille av filer på websider når du bruker Netscape, kan det være at du må installere Windows Media Players plugin-modul for Netscape Navigator fra Microsofts webområde. Du må være logget på som administrator eller medlem av gruppen Administratorer for å kunne legge til eller fjerne en plugin-modul.

Slik spiller du av en fil som ikke er i ditt bibliotek

 1. Klikk Fil-menyen, og klikk så Åpne.

  Hvis Fil-menyen ikke er synlig, viser du de klassiske menyene.

 2. Naviger til riktig sted, klikk filen og klikk så Åpne. Du kan spesifisere følgende plasseringer:

  • \\server\content\filename

  • file://\\server\content\filename

Slik spiller du av en fil på Internett ved å taste inn filens URL-adresse

 1. Klikk Fil-menyen, og klikk så Åpne URL.

  Hvis Fil-menyen ikke er synlig, viser du de klassiske menyene.

 2. Skriv inn filens URL-adresse, og klikk så OK. Du kan spesifisere følgende plasseringer:

  • mms://server/filename (f.eks. en fil med filtypen .wma, .wmv eller .mp3)

  • http://server/filename

  • mms://server/sami.asf?SAMI=http://server/sami/sami_demo.smi (SAMI: Synchronized Accessible Media Interchange - synkronisert utveksling av tilgjengelige media)

Slik spiller du av en seksjon i en fil

Enkelte filer inneholder indikatorer, som fungerer som spor på en CD. Hvis du spiller av en fil med indikatorer, kan du hoppe til seksjonen i filen du ønsker ved å velge indikator for denne seksjonen.

Slik fortsetter du å spille av filer når du veksler mellom brukere

Spilleren slutter automatisk å spille av en fil når du bruker funksjonen Raskt brukerbytte for å skifte bruker på datamaskinen. Gå frem som følger hvis du vil at avspillingen skal fortsette:

 1. Klikk pilen under kategorien Spiller nå, og klikk så Flere alternativer.

 2. På kategorien Spiller fjerner du merket for Stans avspilling når det byttes bruker.

Slik går du frem hvis du vil at filene alltid skal spilles av i kompaktmodus

Du kan velge å spille av filer som har et konsistent filnavn i kompaktmodus. Dette er f.eks. nyttig hvis ditt firma sender talepostmeldinger til ditt e-‑postprogram. Merk at hvis spilleren allerede er aktiv når du spiller av filen, vil den forbli i sin vanlige visningsmodus.

 1. Klikk pilen under kategorien Spiller nå, og klikk så Flere alternativer.

 2. Gå til kategorien Spiller, og merk av for Start i kompaktmodus for filnavn som inneholder denne teksten.

 3. I tekstboksen skriver du hele eller deler av navnet på filen som du vil spille av i kompaktmodus.

  Hvis avspilling av en sang eller video ble avbrutt på grunn av lytting til et annet medielement, f.eks. et talemeldingsopptak, trykker du CTRL+B for å gjenoppta avspilling av det opprinnelige elementet.