Her følger svar på noen vanlige spørsmål om avspilling av lyd- eller videofiler i Windows Media Player. Hvis du ikke ser spørsmålet ditt her, kan du se Vanlige spørsmål om Windows Media Player på Internett (kan være på engelsk).

Vis alle

Hva kan jeg gjøre med lydproblemer, for eksempel ujevnheter, spraking eller lyder som spilles av for raskt eller sakte?

Hvis problemet påvirker alle eller de fleste av filene du spiller av (og ikke bare noen få bestemte filer), kan det hende at driveren for lydkortet (også kjent som lydkontrolleren eller lydenheten) er utdatert. Du kan se etter oppdateringer ved å gjøre følgende.

 1. Åpne Windows Update ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Update.

 2. Klikk Se etter oppdateringer i venstre rute, og vent mens Windows ser etter de nyeste oppdateringene for datamaskinen.

 3. Hvis nye oppdateringer blir funnet, klikker du Installer oppdateringer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

I noen tilfeller må du kanskje laste ned driverprogramvaren direkte fra webområdet til produsenten av datamaskinen eller lydkortet.

Hva kan jeg gjøre med videoproblemer, for eksempel grønne eller rosa linjer som vises i videoen, dirrende eller hakkete film, at spilleren slutter å reagere under videoavspilling, og så videre?

Hvis problemet påvirker alle eller de fleste videofilene du spiller av (og ikke bare noen få bestemte filer), kan det hende at driveren for skjermkortet (også kalt skjermadapter, grafikkadapter eller grafikkort) er utdatert. Se etter oppdatert driverprogramvare for skjermkortet og oppdateringer for Microsoft DirectX, ved å gjøre følgende.

 1. Åpne Windows Update ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Update.

 2. Klikk Se etter oppdateringer i venstre rute, og vent mens Windows ser etter de nyeste oppdateringene for datamaskinen.

 3. Hvis nye oppdateringer blir funnet, klikker du Installer oppdateringer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

I noen tilfeller må du kanskje laste ned driverprogramvaren direkte fra webområdet til produsenten av datamaskinen eller skjermkortet.

Hvis oppdatering av driverprogramvaren ikke løser problemet, prøv å redusere (eller deaktivere) maskinvareakselerasjon for skjermen ved å gjøre følgende.

 1. Åpne Skjerminnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

 2. Klikk Avanserte innstillinger, velg kategorien Feilsøking og klikk deretter Endre innstillinger.

  Legg merke til at noen skjermdrivere ikke tillater at du endrer innstillinger.

 3. Flytt glidebryteren for maskinvareakselerasjon mot Ingen for å redusere eller deaktivere maskinvareakselerasjon for skjermen.

Hvorfor viser spillerskjermen en visualisering (eller en feilmelding) i stedet for videoen når jeg spiller av en AVI-, MPG-, MPEG- eller annen videofil?

Videokodeken som kreves for å dekode og vise videoen, er kanskje ikke installert på datamaskinen.

Hvis du for eksempel prøver å spille av en fil som ble kodet med videokodeken DivX, og denne kodeken ikke er installert på datamaskinen, vil du sannsynligvis høre lyddelen av filen, men ikke se bildene.

På samme måte, hvis du prøver å spille av en fil som ble kodet med MPEG-2-videokodeken, og det ikke er installert en kompatibel MPEG-2-dekoder (også kalt en DVD-dekoder) på datamaskinen, kan du få en feilmelding eller støte på andre avspillingsproblemer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner og laster ned kodeker, kan du gå til Kodeker: vanlige spørsmål. Mer informasjon om hvordan du installerer en MPEG-2-dekoder på datamaskinen får du ved å gå til websiden Plugin-moduler for DVD-dekodere (kan være på engelsk).

Hvorfor kan jeg ikke spille av, brenne eller synkronisere beskyttede filer som jeg lastet ned fra en nettbutikk?

Det er mange vanlige grunner til at du kanskje ikke kan spille av, brenne eller synkronisere en beskyttet fil du lastet ned fra en nettbutikk.

 • Du kopierte den beskyttede filen fra én datamaskin til en annen, og nettbutikken har ikke utstedt de nye mediebruksrettighetene dine (også kalt lisens) til den andre datamaskinen.

  I noen tilfeller kan du løse problemet ved å koble til Internett, logge på nettbutikken din og deretter prøve å spille av filen. I andre tilfeller må du kanskje laste ned filen på nytt fra nettbutikken, gå til nettbutikkens webområde og legge til den andre datamaskinen i kontoen din, eller kontakte nettbutikken for mer hjelp.

 • Mediebruksrettighetene nettbutikken utstedte til deg, kan begrense måten du kan bruke filen på.

  Kontotypen din i nettbutikken kan for eksempel tillate at du spiller av filer, men ikke at du brenner dem til musikk-CDer. Hvis dette er tilfelle, kan du kanskje brenne filen til en lyd-CD hvis du kjøper filen fra nettbutikken (i motsetning til å "leie" filen som en del av en månedlig abonnementskonto).

 • DRM-komponentene (Digital Rights Management) på datamaskinen din er utdatert eller skadet.

  I noen tilfeller kan du løse problemet ved å koble til Internett, forsøke å spille av en beskyttet fil og deretter godta alle spørsmål som ser ut til å oppdatere DRM-komponentene dine.

Du finner mer informasjon om hvordan du løser problemer med beskyttede filer ved å se DRM (Digital Rights Management) for Windows Media Player: vanlige spørsmål.

Hvordan kan jeg se antall sanger og total avspillingstid for en valgt liste?

Det er to måter du kan vise antall elementer og total avspillingstid for en gruppe filer på.

 • Du kan vise antall elementer og total avspillingstid for alle eller noen av sangene i biblioteket ditt, ved å merke de sangene i biblioteket du ønsker å bruke. (Hold nede SKIFT mens du merker for å merke flere påfølgende objekter. Du kan merke flere ikke-påfølgende elementer ved å trykke og holde nede CTRL mens du merker. Trykk CTRL+A for å merke alle elementene).

  Totalt antall merkede sanger og samlet avspillingstid vises en kort stund til høyre for Volum-glidebryteren Bilde av glidebryteren Volum.
 • Hvis du vil se antall elementer og total avspillingstid for en bestemt spilleliste, kan du enten opprette spillelisten i listeruten ved å dra sanger fra biblioteket til listeruten, eller åpne en eksisterende spilleliste ved å klikke Spillelister i navigasjonsruten, høyreklikke spillelisten du ønsker å bruke, og deretter klikke Rediger i listerute.

  Når spillelisten vises i listeruten, vil antall elementer den inneholder og total avspillingstid vises i den øverste delen av listeruten (i området som vanligvis viser albumgrafikk). Hvis en sang blir avspilt, må du kanskje klikke Stopp-knappen før avspillingstid og antall elementer kan vises.

Jeg får ikke overtoning til å fungere. Hva kan jeg gjøre?

Hvis overtoning ikke ser ut til å fungere, kan du prøve følgende:

 • Forsikre deg om at du spiller av Windows Media Audio-filer (WMA) eller MP3-filer som er lagret på datamaskinen eller på en data-CD, i stedet for at sangene spilles av direkte fra en lyd-CD. Det er ikke mulig å bruke overtoning med lyd-CDer.

 • Test overtoning med sanger som ble rippet på samme tid. Overtoning fungerer kanskje ikke hvis filene har ulik samplingsfrekvens eller bitybde, forskjellig antall lydkanaler eller hvis noen av filene inneholder andre typer dataflyt i tillegg til lyd (for eksempel video, skript eller HTML).

 • Kontroller at du spiller av filer som ble rippet med samme innstilling for kopibeskyttelse. Overtoning fungerer bare hvis alle filene du spiller av, har samme innstilling for kopibeskyttelse (aktivert eller deaktivert).

 • Test sanger som har forholdsvis høyt volum i begynnelsen og slutten av sangen, fordi overtoning reduserer volumet i disse delene av sangen.

 • Flytt glidebryteren for overlapping helt til høyre (for maksimal mengde overlapping), slik at du enklest mulig kan høre overlappingen på en rekke ulike sanger.

Når jeg klikker en kobling til en lyd- eller videofil på en webside, spilles ikke filen av før jeg høyreklikker koblingen, klikker Lagre mål som og deretter lagrer den på skrivebordet. Hvordan kan jeg unngå dette?

Hvis du blir spurt om å lagre målfilen, kan det hende at Windows Media Player ikke er konfigurert for automatisk avspilling av den spesielle filtypen (for eksempel MP3 eller M3U).

Du kan kanskje løse problemet ved å endre standard programinnstillinger. Du får mer informasjon ved å se spørsmålet i dette emnet om hvordan gjøre Windows Media Player til standardspiller for en filtype.

Hvordan gjør jeg Windows Media Player til standardspiller for en filtype?

Du kan gjøre Windows Media Player til standardspiller for en rekke filtyper (formater). Du må være logget på som administrator eller medlem av gruppen Administratorer for å kunne endre filene som skal spilles av automatisk i spilleren.

 1. Åpne Standardprogrammer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Standardprogrammer.

 2. Klikk Angi standardprogrammer.

 3. I Programmer-listen klikker du Windows Media Player, og deretter Velg standarder for dette programmet.

 4. Merk av for de filtypene du vil spille av i Windows Media Player som standard.

  Hvis du ikke vil at Windows Media Player skal spille av en spesiell fil som standard, går du tilbake til Angi standardprogrammer, og velger et annet program som standardspiller for den filtypen.

  Legg merke til at det ikke er sikkert spilleren kan spille av en fil, selv om du har angitt filtypen. Dette kan skje hvis filen bruker en kodek som ikke er installert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner og laster ned kodeker, kan du gå til Kodeker: vanlige spørsmål.

  Legg også merke til at Windows Media Player ikke kan angis som standardspiller for alle filtypene som kan spilles av i Windows Media Player. Mer informasjon om alle filtypene spilleren støtter, kan du få ved å lese websiden Formater til multimediefiler i Windows Media Player.

Hvorfor får jeg en feilmelding når jeg prøver å spille av datastrømmer fra visse servere?

Dette kan skje av flere forskjellige grunner.

 • Du eller serveren kan ha midlertidige problemer med nettverksforbindelsen.

 • Hvis du bruker datamaskinen din på jobben, kan det hende at nettverksansvarlig blokkerer visse typer datastrømmer.

 • Windows Media Player er kanskje ikke riktig konfigurert.

  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer spilleren for direkteavspilling, se Hvilke protokoller bruker Windows Media Player for direkteavspilling?

 • Serveren er kanskje ikke riktig konfigurert.

  Hvis for eksempel serveren kjører Windows Media Services 4.1 eller tidligere, kan det hende at Windows Media Services-serverens kontrollprotokoller ikke er riktig konfigurert for direkteavspilling til Windows Media Player 11. Du får mer informasjon ved å se Vanlige spørsmål om Windows Media Services på Internett (kan være på engelsk).

Hvorfor hender det at Windows Media Player ikke reagerer eller lukkes uventet?

Windows Media Player fungerer sammen med mange systemkomponenter, inkludert maskinvaredrivere, lyd- og videokodeker og DirectShow-filtre. Det er mulig at spilleren støter på problemer på grunn av en komponent som har feil eller er inkompatibel og kommer fra en annen leverandør enn Microsoft.

Spesielt anbefaler vi at du utviser forsiktighet når du installerer kodeker som ikke er listet opp på WMPlugins.com eller Microsoft.com, for eksempel noen av de gratis kodekpakkene som er tilgjengelige på Internett og som hevder å omfatte kodeker fra en lang rekke selskaper eller organisasjoner. Enkelte komponenter i disse kodekpakkene er kjent for å ha inkompatibilitetsproblemer som kan forårsake alvorlige avspillingsproblemer i Windows Media Player og andre multimedieprogrammer, føre til skade på systemet og gjøre det vanskelig for Microsofts kundestøtte å diagnostisere og løse avspillingsproblemer.

Derfor fraråder vi på det sterkeste at du installerer denne typen kodekpakker, og vi anbefaler at du fjerner dem hvis du har installert dem og har problemer med spilleren. Vi anbefaler at du bare installerer kodeker, filtre eller plugin-moduler fra klarerte, godkjente kilder, for eksempel webområdet til den offisielle leverandøren. Selv da anbefaler vi at du utviser forsiktighet siden mange kodekleverandører tilbyr minimal kundestøtte.

Vi anbefaler også at du oppretter et systemgjenopprettingspunkt før du installerer noen digitale mediekomponenter. På denne måten kan du om nødvendig gå tilbake til den opprinnelige systemkonfigurasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir gjenopprettingspunkt, se Hva er systemgjenoppretting?

Hvis du vil ha mer informasjon om kodeker, se Kodeker: vanlige spørsmål.

Hvordan hindrer jeg at videoer automatisk spilles av i fullskjermmodus?

Vanligvis spiller Windows Media Player bare av videoer i fullskjermmodus når du klikker knappen Vis full skjermBilde av knappen Vis full skjerm eller trykker ALT+ENTER. Enkelte ganger kan imidlertid videoer automatisk bli avspilt i fullskjermmodus.

Dette skjer ofte hvis du bruker flere skjermer og skjermkortet ditt (også kalt videokort eller grafikkort) er konfigurert for å bruke klonemodus (en modus for flere skjermer som viser samme bilde på to eller flere skjermer). Du kan løse fullskjermproblemet ved å deaktivere klonemodus for én eller flere av skjermene dine.

Dette problemet kan noen ganger oppstå hvis grafikkortet er konfigurert for å bruke zoomemodus (en modus som lar deg forstørre en del av skjermen). Du kan kanskje løse fullskjerm-problemet ved å deaktivere zoomemodus.

Fremgangsmåten som kreves for å deaktivere klonemodus eller zoomemodus, varierer fra grafikkort til grafikkort og mellom de forskjellige driverversjonene for grafikkortet. Vi gir generelle instruksjoner. Hvis du ønsker instruksjoner for din spesielle maskinvarekonfigurasjon, går du til webområdet for produsenten av din datamaskin eller ditt grafikkort.

 1. Åpne Skjerminnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

 2. Klikk Avanserte innstillinger, se etter en innstilling for klonemodus eller zoomemodus i en av kategoriene (prøv å starte med en kategori med merke- eller modellnavnet på ditt grafikkort), og deaktiver deretter funksjonen.