Når datamaskinen ikke har nok minne til alle handlingene den prøver å utføre, kan det hende at Windows og programmene slutter å virke. For å forhindre tap av informasjon varsler Windows deg når datamaskinen har lite minne. Du kan også lære å gjenkjenne tegnene på lite minne og gjøre noe for å forhindre problemet.

Hva er tegnene på lite minne?

Dårlig ytelse, melinger om lite eller ikke noe minne og visningsproblemer er tegn på lite minne. Hvis du for eksempel prøver å åpne en meny i et program når datamaskinen har lite minne, kan det hende at programmet svarer sakte eller slutter å svare. Hvis menyen vises, kan det hende at den ikke svarer når du prøver å klikke et element, eller at ikke alle elementene vises. Hvis du klikker et menyelement, kan det hende at menyen forsvinner og viser et tomt område på skjermen i stedet for å vise innholdet i dokumentet eller filen du arbeider med.

Hvorfor oppstår det problemer med lite minne?

Datamaskinen har to typer minne, RAM (Random Access Memory) og virtuelt minne. Alle programmer bruker RAM, men når det ikke er nok RAM for programmet du prøver å kjøre, flytter Windows midlertidig informasjon som vanligvis lagres i RAM, til en fil på harddisken kalt en sideutvekslingsfil. Mengden informasjon som er midlertidig lagret i sideutvekslingsfilen, kalles også virtuelt minne. Ved hjelp av virtuelt minne — med andre ord det å flytte informasjon til og fra sideutvekslingsfilen — frigjøres det nok RAM til at programmene kjører riktig.

Problemer med lite minne oppstår når datamaskinen går tom for RAM og har lite virtuelt minne. Dette kan skje når du kjører flere programmer enn det mengden RAM som er installert på datamaskinen, er laget for å støtte. Problemer med lite minne kan også forekomme når et program ikke frigjør minne som det ikke lenger trenger. Dette problemet kalles overforbruk av minne eller minnelekkasje.

Forhindre problemer med lite minne

Det å kjøre færre programmer samtidig kan forhindre problemer med lite minne og informasjonstap. Det er en god idé å følge med på hvilke programmer som viser tegn til lite minne, og prøve å ikke kjøre dem samtidig.

Det er imidlertid ikke alltid praktisk å kjøre et begrenset antall programmer. Tegn på lite minne kan indikere at datamaskinen trenger mer RAM for å støtte programmene du bruker. Her er de anbefalte måtene å løse eller forhindre problemer med lite minne på:

 • Øk størrelsen på sideutvekslingsfilen (virtuelt minne)

  Windows prøver automatisk å øke størrelsen på sideutvekslingsfilen den første gangen datamaskinen har lite minne, men du kan også øke den manuelt til den maksimale størrelsen som avgjøres av mengden installert RAM. Selv om det å øke størrelsen på sideutvekslingsfilen kan forhindre problemer med lite minne, kan det også føre til at programmene kjører saktere. Siden datamaskinen leser informasjon fra RAM mye raskere enn fra en harddisk (der sideutvekslingsfilen er), vil det å gjøre for mye virtuelt minne tilgjengelig for programmene, føre til at de kjører saktere.

  Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre størrelsen på det virtuelle minnet.

 • Installer mer RAM

  Hvis du ser tegn på lite minne, eller hvis Windows varsler deg om lite minne, kontrollerer du informasjonen som fulgte med datamaskinen, eller kontakter produsenten for å finne ut hvilken type RAM som er kompatibel med datamaskinen. Deretter installerer du mer RAM. Hvis du skal installere RAM, må du kontrollere informasjonen du har fått fra produsenten.

  Hvis du vil ha mer informasjon, se Finne ut hvor mye RAM datamaskinen har.

 • Finn ut om et program bruker for mye minne

  Hvis datamaskinen får lite minne når du kjører bestemte program, kan det hende at ett eller flere av disse programmene har en minnelekkasje. Du må lukke programmet for å stoppe en minnelekkasje. Du må se etter oppdateringer for programmet eller kontakte utgiveren av programvaren for å reparere en minnelekkasje.

  Hvis du vil finne ut hvilket program som bruker mest minne, gjør du følgende:

  1. Åpne Oppgavebehandling ved å høyreklikke oppgavelinjen og deretter klikke Oppgavebehandling.

  2. Velg kategorien Prosesser.

  3. Klikk Minne (Arbeidssett – privat) for å sortere programmene etter minnebruk.

  Du kan også se etter programfeil og feilsøkingsinformasjon ved hjelp av Hendelsesliste:

  1. Åpne Hendelsesliste ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold, Administrative verktøy og deretter dobbeltklikkeHendelsesliste. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Klikk Program- og tjenestelogger i venstre rute for å vise feilhendelser. Dobbeltklikk hendelsen for å vise en beskrivelse av problemet. Se etter en kobling til den elektroniske hjelpen for eventuell tilgjengelig feilsøkingsinformasjon.

  Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvilken informasjon vises i hendelseslogger? (Hendelsesliste).