Publisere en film i Windows Movie Maker

Når du arbeider med et prosjekt, kan du publisere prosjektet som en film. En film er en Windows Media-fil med .wmv som filtype eller en AVI-fil ( Audio-Video Interleaved) med .avi som filtype. Når du publiserer en film i Windows Movie Maker, kan du dele den med andre på flere forskjellige måter—via datamaskinen, på en skrivbar CD, på en skrivbar DVD, som et vedlegg til en e‑postmelding, eller på en videokassett i et DV-kamera.

Vis alle

Slik publiserer du en film til datamaskinen

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Publiser film.

 2. Klikk Denne datamaskinen, og klikk deretter Neste.

 3. Skriv inn et navn på filmen din i boksen Filnavn.

 4. Velg hvor du vil lagre filmen når den er blitt publisert i boksen Publiser til, og klikk deretter Neste.

 5. Velg innstillingene du vil bruke for å publisere filmen, og klikk deretter Publiser.

 6. hvis du vil se filmen etter at den er blitt publisert, velger du avmerkingsboksen Spill av film når jeg klikker Fullfør.

 7. Klikk Fullfør.

Slik publiserer og brenner du en film på en DVD

Hvis du vil publisere og brenne en film på en DVD, må du ha Windows DVD Maker, som er inkludert i Windows Vista Ultimate og Windows Vista Home Premium. I tillegg trenger du en DVD-brenner.

 1. Sett inn en tom, skrivbar eller overskrivbar DVD i DVD-brenneren.

 2. Åpne et prosjekt i Windows Movie Maker

 3. Klikk Fil, og klikk deretter Publiser film.

 4. Klikk DVD, og klikk deretter Neste. Windows DVD Maker åpnes.

 5. Gå gjennom trinnene for å brenne en DVD med Windows DVD Maker.

Slik publiserer og brenner du en film på en CD

 1. Sett inn en tom, skrivbar CD i CD-brenneren.

 2. Klikk Fil, og klikk deretter Publiser film.

 3. Klikk Skrivbar CD, og klikk deretter Neste.

 4. Skriv inn et navn på filmen din i boksen Filnavn.

 5. Skriv inn navnet på CDen i CD-navn-boksen, og klikk deretter Neste.

 6. Velg innstillingene du vil bruke for å publisere filmen, og klikk deretter Publiser.

 7. Hvis du vil publisere og brenne filmen på en annen skrivbar CD, velg avmerkingsboksen Publiser denne filmen til en annen skrivbar CD, og klikk deretter Neste. Bytt ut den skrivbare CDen med en annen skrivbar CD, og gjenta deretter trinnene 4 til 6.

Hvis du vil sende en film som et e‑postvedlegg i en e‑postmelding

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Publiser film.

 2. Klikk E‑post, og klikk deretter Neste.

 3. Etter at filmen er blitt publisert, gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil spille av filmen i standardavspilleren før den sendes, klikk Spill av filmen.

  • Hvis du vil lagre en lokal kopi av filmen på datamaskinen i tillegg til å sende den som et e‑postvedlegg, klikk Lagre en kopi av filmen på datamaskinen, skriv inn et navn på en filmfil i boksen Filnavn, og klikk deretter Lagre.

 4. Hvis du vil legge ved filmen i en e‑postmelding, klikk Legg ved film.

 5. I standardprogrammet ditt for e‑posthåndtering skriver du inn e‑postadressen til personen du sender filmen til, legg til annen tekst i brødteksten, og send meldingen.

Hvis du vil spille inn en film på en videokassett i et digitalt videokamera

 1. Slå på det digitale videokameraet (DV) og sjekk at det står i avspillingsmodus (ofte merket med VCR).

 2. Klikk Fil, og klikk deretter Publiser film

 3. Klikk Digitalt videokamera, og klikk deretter Neste.

 4. Hvis Windows Movie Maker oppdager mer enn én digital videoenhet, velger du den videoenheten som inneholder videokassetten du vil spille inn filmen på i Velg et digitalt videokamera, og klikk deretter Neste.

 5. Når du ser siden Still inn båndet, bruker du knappene på videokameraet til å spole deg fremover eller bakover dit du vil at filmen skal spilles inn, og klikker deretter Neste.

  Advarsel!

  • Du må sjekk at du ikke skriver over en del av kassetten som inneholder videoklipp du vil beholde.

 6. Klikk Ja for å begynne innspillingen av filmen tilbake til kassettbåndet.

  Vent på at filmen blir publisert og deretter innspilt på kassettbåndet. Tidsbruken avhenger av lengden på filmen og systemressursene på datamaskinen. Du kan forhåndsvise filmen i LCD-displayet på DV-kameraet etter hvert som filmen blir spilt inn på kassettbåndet.

 7. Klikk Fullfør.

Hvis du vil endre hvor filmene blir midlertidig lagret

Windows Movie Maker bruker en midlertidig lagringsplass for filer på følgende måter:

 • Når du publiserer en film lagres lyd- eller videofilmen midlertidig til filen er blitt publisert.

 • Når du spiller inn lydkommentarer, lagres det en midlertidig fil som fjernes etter at lydfilen er blitt lagret.

 • Når du publiserer en film som du vil legge ved en e‑postmelding, lagres en kopi av videofilen til filmen er blitt sendt.

 • Når du sender en film til et kassettbånd på et DV-kamera, lagres det en midlertidig fil til filmen er blitt spilt inn på kassettbåndet.

Du kan endre plassering for standard fillagringsplass i Windows Movie Maker. Hvis du for eksempel har et lagringssted med mer tilgjengelig harddiskplass, kan det være lurt å endre denne plasseringen. Hvis harddisken din har to partisjoner, kan du velge den stasjonen som har mest lagringsplass.

 1. Klikk Verktøy, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk kategorien Generelt, og velg standardplassering for midlertidige lyd- og videofiler i boksen Midlertidig lagring.

Slik unngår du å inkludere informasjon om tittel, forfatter, opphavsrett, vurdering og kommentarer i den publiserte filmfilen

Du kan velge ikke å inkludere informasjon om tittel, forfatter, opphavsrett, vurdering og kommentarer i de publiserte filmfilene. Hvis du ikke vil inkludere slik informasjon, kommer ikke navnet ditt eller annen metadatainformasjon til å vises når andre spiller av filmen din i en mediespiller. Ytterligere informasjon om å legge inn informasjon om prosjektet og den publiserte filmen, får du ved å se i Legg til tittel, forfatter og beskrivelse av filmen.

Ytterligere informasjon om Windows Movie Maker-funksjoner som også påvirker personvernet får du ved å se Personvernerklæringen på Internett for Windows Movie Maker.

Hvis du ikke vil inkludere metadata i den ferdige filmen, gjør følgende:

 1. Klikk Verktøy, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk kategorien Generelt, og velg om du vil krysse av avmerkingsboksen ikke inkluder informasjon om tittel, forfatter, opphavsrett, klassifisering, og kommentarer i den publiserte filmfilen, avhengig av om du vil at informasjon som kan identifisere deg skal fjernes fra den publiserte filmen eller ikke.