Med Windows Media Center kan du ta opp direktesendte TV-programmer og filmer direkte på datamaskinen. Du kan til og med planlegge et opptak på forhånd, eller ta opp nye episoder av favorittprogrammene dine automatisk.

Bilde av TV-opptaksskjerm
Bla gjennom innspilt innhold i Windows Media Center

Du kan bruke en fjernkontroll for Windows Media Center (ekstrautstyr) til å planlegge opptak og spille av opptakene fra andre siden av rommet. Hvis du ikke har en spesiell fjernkontroll for Windows Media Center, kan du bruke musen og tastaturet til å få tilgang til kontrollene på skjermen.

Bilde av transportkontroller
Transportkontrollene i Windows Media Center
Vis alle

Slik tar du opp TV-programmer eller film:

Du kan velge å ta opp TV-programmer eller filmer mens de vises. Når du gjør det, tas programmet opp fra det øyeblikket du bestemmer deg for å starte opptaket. (For eksempel: Hvis du er halvveis gjennom et program før du bestemmer deg for at du vil ta det opp, vil ikke opptaket inneholde den første halvdelen.)

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer og klikker live tv.

 2. Hvis du vil spille inn et TV-program mens det sendes, beveger du musen og klikker Spill inn på transportkontrollene.

Slik planlegger du opptak i TV-guiden

Du kan raskt planlegge opptak mens du blar gjennom programoversikten og ser etter TV-programmer og filmer.

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer og klikker TV-guide.

 2. Høyreklikk programmet du vil ta opp, og klikk deretter Spill inn for å planlegge et opptak av programmet.

Slik planlegger du opptak med Søk:

Du kan søke i Windows Media Center for å finne et TV-program eller en film du vil ta opp.

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer og klikker søk.

 2. Klikk kategorien du vil søke etter (for eksempel Tittel), og følg deretter instruksjonene for å starte søket.

 3. I skjermen med søkeresultater høyreklikker du programmet du vil ta opp, og klikker deretter Spill inn for å planlegge et opptak av programmet.

Slik angir du generelle opptaksalternativer:

Du kan endre standardinnstillingene for opptak, for eksempel hvilken kvalitet som programmet skal tas opp med. Disse innstillingene vil ikke gjelde for opptak du har planlagt før du justerte innstillingene.

 1. I oppstartsskjermbildet, gå til Oppgaver, og klikk deretter innstillinger.

 2. Klikk TV, klikk Opptaker, og klikk deretter Standarder for innspillinger.

 3. I Behold klikker du + eller - for å parametere for automatisk sletting av det innspilte innholdet.

 4. I Kvalitet klikker du + eller - for å velge kvaliteten på TV-opptaket.

 5. I Start hvis mulig angir du når innspillingen skal starte. Du kan velge å starte innspillingen Ved angitt tidspunkt eller opptil fire minutter før programmets fastsatte starttidspunkt. Hvis det imidlertid er to innspillinger planlagt rett etter hverandre, og du bare har en TV-mottaker, kan det oppstå en innspillingskonflikt.

 6. I Stans hvis mulig angir du når innspillingen skal avsluttes. Du kan velge å stoppe innspillingen Ved angitt tidspunkt eller opptil fire minutter etter programmets fastsatte sluttidspunkt. Hvis det imidlertid er to innspillinger planlagt rett etter hverandre, og du bare har en TV-mottaker, kan det oppstå en innspillingskonflikt.

 7. I Foretrukket språk klikker du Norsk eller Hvilket som helst annet språk.

 8. Klikk Lagre.

Angi opptaksalternativer for bestemte programmer

Det er mulig å overstyre noen av standardinnstillingene for ett enkelt planlagt opptak. Det er nyttig når du vil ta opp en sportssending som kan ta litt lengre tid en planlagt, eller en film du vil forbedre opptakskvaliteten på.

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer og klikker tv-opptak.

 2. Klikk vis planlagte for å se en liste over planlagte opptak.

 3. Klikk det planlagte opptaket du vil endre, og klikk deretter Innstillinger for innspilling.

 4. I Stans angir du når opptaket skal avsluttes. I motsetning til standard innstillinger, kan du velge å stanse opptaket opptil tre timer etter programmets fastsatte sluttidspunkt.

 5. I Kvalitet klikker du + eller - for å velge kvaliteten på TV-opptaket.

Slik spiller du inn en TV-serie:

I stedet for å planlegge opptak av favorittprogrammet ditt hver uke, kan du automatisere prosessen ved å planlegge et opptak av hele serien.

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer og klikker TV-guide.

 2. Finn og høyreklikk TV-serien du vil ta opp, og klikk deretter Spill inn serie.

Obs!  

 • Du kan også åpne alternativet Spill inn serie ved å høyreklikke søkeresultatet i Windows Media Center, eller ved å høyreklikke et TV-program mens det sendes.

Slik spiller du inn bare nye episoder av en TV-serie:

Når du tar opp TV-serier automatisk, kan du oppe over repriser, eller bare vise programmer som er direktesendt.

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker og klikker deretter Standarder for innspillinger.

 2. Klikk nedpilknappen  Bilde av opp- og nedpilen for å rulle til bunnen av skjermbildet.
 3. I Programtypeunder delen Innspillingsstandarder for serier gjør du ett av følgende:

  • Klikk + eller - for å velge Første visning. Da vil det tas opp programmer med en opprinnelig visningsdato som er mindre enn en uke gammel, eller som ikke er merket som repriser.

  • Klikk Første visning og repriser for å spille inn alle programmer i en serie, inkludert repriser.

  • Klikk Live for å spille inn alle programmer i en serie som er direktesendte.

 4. Klikk Lagre.

Slik sletter du automatisk opptak for en TV-serie:

Når du tar opp en TV-serie automatisk, kan du administrere diskplassen ved å slette gamle programmer automatisk.

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker og klikker deretter Standarder for innspillinger.

 2. Klikk pilknappen Bilde av opp- og nedpilen for å gå til bunnen av skjermbildet.
 3. Under Innspillingsstandarder for serier klikker du + eller - for å velge et Behold inntil-alternativ.

 4. Velg antallet programmer i en serie som kan lagres i TV-opptak på en gang. Du kan velge å lagre mellom én og ti episoder eller Så mange som mulig. Opptakeren lagrer bare programmer opptil grensen du angir.

 5. Klikk Lagre.

Slik tar du opp programmer basert på kanal og tidspunkt:

Du kan konfigurere Windows Media Center slik at det automatisk tas opp en bestemt kanal på et bestemt tidspunkt.

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer og klikker tv-opptak.

 2. Klikk legg til innspilling, og klikk deretter Kanal og tidspunkt.

 3. I Kanal skriver du inn kanalen du vil spille inn.

 4. I Hyppighet klikker du + eller - for å angi hvor ofte du vil spille inn fra kanalen.

 5. Hvis du valgte Spill inn en gang for Hyppighet, klikker du + eller - i Dato for å angi innspillingsdatoen.

 6. I Starttidspunkt skriver du inn tidspunktet du vil at opptaket skal starte.

 7. I Sluttidspunkt skriver du inn tidspunktet du vil at opptaket skal stoppe.

 8. Under Behold klikker du + eller - for å angi hvor lenge du vil beholde det innspilte programmet.

 9. Klikk Spill inn.

Slik endrer du tittelen på innstillingen for Kanal og Tidspunkt:

Hvis du velger å programmere opptaket ved å bruke funksjonene for Kanal og Tidspunkt, vil opptakene få en tittel som er basert på det første programmet i hvert opptak. Du kan tilpasse tittelen på opptakene.

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer og klikker tv-opptak.

 2. Klikk legg til innspilling.

 3. Klikk Kanal og tidspunkt.

 4. Klikk Endre tittel.

 5. Skriv inn den nye tittelen med det numeriske tastaturet.

 6. Klikk Lagre.

Slik tar du opp programmer basert på nøkkelord:

Du kan konfigurere Windows Media Center slik at det automatisk tas opp TV-programmer og filmer basert på nøkkelord som assosieres med et program. Dette kan være navnet på en skuespiller eller regissør, eller til og med et ord som finnes i tittelen. Når et TV-program eller en film som stemmer med nøkkelordene dine senere direktesendes, vil programmet automatisk bli tatt opp.

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer og klikker tv-opptak.

 2. Klikk legg til innspilling.

 3. Klikk Nøkkelord.

 4. Klikk Skuespiller, Regissør, Filmtittel, Programtittel eller Generelt nøkkelord avhengig av nøkkelordet du vil bruke for opptaket.

 5. Skriv inn nøkkelordet for opptaket, og klikk det tilsvarende nøkkelordet i søkeresultatene.

 6. Klikk + eller - i de ulike kategoriene for å endre innstillingene som skal brukes for det tilpassede opptaket.

 7. Klikk Spill inn, og klikk deretter OK.

Slik spiller du av TV-opptak:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer og klikker TV-opptak.

 2. Klikk innspillingsdato eller tittel, og klikk deretter TV-opptaket du vil se.

 3. I skjermbildet programinfo klikker du Spill av eller Gjenoppta.

  Du kan deretter bruke transportkontrollene til å spole fremover, spole bakover, sette på pause eller spille av TV-opptaket.

  Hvis du vil se hvor lang tid det har gått mens du spiller av opptaket, klikker du Pause  Bilde av pauseknappen for å se tidslinjen.
  Bilde av tidsromlinjen
  Tidslinjen

Obs!  

Slik spiller du av en innspilt film:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer og klikker TV-opptak eller dvd-bibliotek. (Alternativet dvd-bibliotek vises bare dersom du har en DVD-veksler tilkoblet datamaskinen.)

 2. Klikk innspillingsdato eller tittel, og klikk deretter den innspilte filmen du vil se.

 3. I skjermbildet for filmdetaljer klikker du Spill av eller Gjenoppta.

Slik legger du til eller fjerner mapper som Windows Media Center skal søke gjennom for å finne innspilte TV-programmer:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver og klikker innstillinger, TV, Opptaker og Flere TV-plasseringer.

 2. Følg trinnene i TV-gjenkjenning for å legge til eller fjerne plasseringer på harddisken som Windows Media Center skal søke gjennom når det søkes etter TV-opptak.

Obs!  

 • Du kan se på TV-opptak fra flere plasseringer, men Windows Media Center vil bare lagre opptak på plasseringen som er angitt i Lagring av opptak.

Obs!

 • En analog eller digital TV-mottaker er nødvendig for å spille av og spille inn TV-programmer i Windows Media Center. Hvis datamaskinen ikke ble levert med et TV-mottakerkort, kan du kanskje legge dette til selv. Hvis du vil ha mer informasjon om anskaffelse av TV-mottakerkort, kan du se Få hjelp med TV-mottakerkortet, eller ta kontakt med datamaskinprodusenten.

 • Når du tar opp et TV-program eller en film, lagres de på harddisken som TV-programmer innspilt med Microsoft-programvare og med filetypen .dvr-ms. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du behandler innspilte TV-programmer og filmer, ser du Behandle innspilte TV-programmer: vanlige spørsmål.