Når du sletter en fil fra datamaskinen, lagres den midleritidig i papirkurven. Da får du mulighet til å gjenopprette filer som ble slettet ved et uhell, fra papirkurven, og gjenopprette dem til datamaskinen.

  1. Dobbeltklikk Papirkurv på skrivebordet.

  2. Gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil gjenopprette en fil, høyreklikker du den og velger deretter Gjenopprett.

    • Hvis du vil gjenopprette alle filene, velger du Gjenopprett alle elementer.

    Filene gjenopprettes til sin opprinnelige plassering på datamaskinen.