Dette emnet forklarer hvordan du fjerner filer og enheter fra ditt Windows Media Player-bibliotek. Du kan også fjerne informasjon om hva du har spilt av.

Vis alle

Slik sletter du en fil fra biblioteket

 1. Klikk kategorien Bibliotek.

 2. Høyreklikk elementet du vil fjerne, og klikk deretter Slett.

  Hold nede SKIFT mens du merker for å merke flere påfølgende elementer. Du kan merke flere ikke-påfølgende elementer ved å trykke og holde nede CTRL mens du merker. Høyreklikk de merkede elementene, og klikk så Slett.

 3. Klikk ett av følgende alternativer hvis du blir bedt om det:

  • Slett bare fra biblioteket

   Dette alternativet sletter koblingen fra biblioteket, men det sletter ikke den koblede filen fra datamaskinen.

  • Slett fra biblioteket og datamaskinen

   Dette alternativet sletter både koblingen fra biblioteket og filen fra datamaskinen.

  Obs! 

  • Hvis du tidligere har merket av for Ikke vis denne meldingen igjen i dette vinduet og du vil endre hvordan spilleren sletter filer senere, følger du fremgangsmåten nedenfor. Klikk pilen under kategorien Bibliotek, og klikk så Flere alternativer. Merk av eller fjern merket for Slett filer fra datamaskinen når de slettes fra biblioteket i kategorien Bibliotek.

Slik fjerner du en enhet fra biblioteket:

Du kan fjerne all informasjon om en enhet, inkludert listen over filer som er synkronisert med enheten, hvis du ikke lenger vil at den skal vises i spilleren. Hvis du gjør dette, vil du måtte sette opp synkronisering hvis du vil synkronisere til enheten igjen i fremtiden.

 1. Koble enheten fra datamaskinen.

 2. Høyreklikk du enheten du vil fjerne i navigasjonsruten, og klikk deretter Avslutt synkroniseringspartnerskap.

  Hvis enheten er koblet til når du utfører denne operasjonen, veksler enheten til manuell synkronisering, og noe av informasjonen om enheten forblir i spilleren.