Hvis datamaskinen er koblet til et domene, er det bare nettverksansvarlig som kan tilbakestille passordet.

Hvis du glemmer passordet, kan du tilbakestille det ved hjelp av en diskett for å tilbakestille passord for brukerkontoen (eller informasjon om passordtilbakestillingen som er lagret på en annen type flyttbart medium, for eksempel en USB-flash-enhet). Hvis du ikke har en diskett for å tilbakestille passord, må du få noen med en administratorkonto på datamaskinen til å tilbakestille passordet for deg.

Obs!

  1. Hvis du angir feil passord når du prøver å logge på, viser Windows en melding om at passordet er feil. Klikk OK for å lukke meldingen.

  2. Klikk Tilbakestill passord, og sett deretter inn disketten for å tilbakestille passord (eller et annet flyttbart medium).

  3. Følg instruksjonene i veiviseren for å opprette et nytt passord.

  4. Logg på med det nye passordet. Hvis du glemmer passordet igjen, kan du bruke den samme disketten for å tilbakestille passord. Du trenger ikke å lage en ny.