En avbildning med Windows CompletePC-sikkerhetskopiering inneholder kopier av programmene, systeminnstillingene og filene dine. Det er en fullstendig sikkerhetskopi som du kan bruke til å gjenopprette innholdet på datamaskinen hvis harddisken eller selve datamaskinen slutter å fungere.

Advarsel!  

 • Når du gjenoppretter datamaskinen fra en avbildning laget med Windows CompletePC-sikkerhetskopiering, er det en fullstendig gjenoppretting. Du kan ikke velge enkeltelementer som skal gjenopprettes, og alle gjeldende programmer, systeminnstillinger og filer erstattes.

Før du begynner, må du kontrollere at det flyttbare mediet der sikkerhetskopien er lagret, er tilgjengelig hvis dette er aktuelt.

Vis alle

Slik gjenoppretter du med en Windows-installasjonsplate

Bruk denne metoden hvis datamaskinen ble levert med en Windows-installasjonsplate.

 1. Sett inn installasjonsdisken og start datamaskinen på nytt ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke pilen ved siden av LåsBilde av låsknappen og deretter klikke Start på nytt.

  Hvis datamaskinen ikke er konfigurert til å starte fra en CD- eller DVD-plate, kan du se under Start Windows fra en CD eller DVD for å få instruksjoner om hvordan du gjør dette.

 2. Trykk på en hvilken som helst tast når du blir bedt om det.

 3. Velg språkinnstillingene, og klikk deretter Neste.

 4. Klikk Reparer datamaskinen.

 5. Velg operativsystemet du vil reparere, og klikk deretter Neste

  Obs!  

  • Hvis du gjenoppretter et 64-biters system ved bruk av en 32-biters Complete PC-sikkerhetskopiering eller et 32-biters system ved bruk av en 64-biters Complete PC-sikkerhetskopiering og det er installert mer enn ett operativsystem, bør du ikke velge et operativsystem. Hvis et operativsystem velges som standard, fjerner du valget ved å klikke et tomt område på skjermen og deretter klikke Neste.

 6. På menyen Alternativer for systemgjenoppretting velger du Windows CompletePC-gjenoppretting, og deretter følger du instruksjonene.

  Obs!  

  • Sett inn den siste CD- eller DVD-platen i sikkerhetskopisettet når du blir bedt om det.

Slik gjenoppretter du med forhåndsinstallerte gjenopprettingsalternativer

Bruk denne metoden hvis datamaskinen ikke ble levert med en Windows-installasjonsplate.

 1. Start datamaskinen på nytt.

  Klikk StartBilde av startknappen, klikk pilen ved siden av Lås-knappen Bilde av låsknappen, og klikk deretter Start på nytt.
 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datamaskinen har bare ett operativsystem installert, trykker du F8-tasten når datamaskinen starter på nytt. Du må trykke F8 før Windows-logoen vises. Hvis Windows-logoen vises, må du prøve en gang til.

  • Hvis datamaskinen har mer enn ett operativsystem installert, bruker du piltastene til å merke operativsystemet du vil starte, og deretter trykker du F8.

 3. På menyen for Avanserte oppstartsalternativer bruker du piltastene til å merke Reparer datamaskinen, og deretter trykker du ENTER.

 4. Velg et tastaturoppsett, og klikk deretter Neste.

 5. Velg et brukernavn, skriv inn passordet, og klikk deretter OK.

 6. På menyen Alternativer for systemgjenoppretting velger du Windows CompletePC-gjenoppretting, og deretter følger du instruksjonene.

  Obs!  

  • Sett inn den siste CD- eller DVD-platen i sikkerhetskopisettet når du blir bedt om det.