Her er svar på noen vanlige spørsmål om ripping av CDer Windows Media Player. Hvis du ikke ser spørsmålet ditt her, gå til Windows Media Player: vanlige spørsmål.

Vis alle

Hva er ripping?

Ripping er å kopiere sanger fra en lyd-CD til datamaskinen. Under rippingen komprimerer Media Player hver sang og lagrer den på harddisken som en WMA- (Windows Media Audio) eller MP3-fil. Når det er gjort, kan du synkronisere filene til en bærbar musikkspiller, brenne filene på en blandings-CD, legge til filene i en spilleliste, eller rett og slett spille av filene uten å måtte finne og sette inn CDen.

Hva skjer hvis jeg velger å kopibeskytte musikk som jeg ripper?

Hvis du kopibeskytter sporene som du ripper fra en CD, blir de rippede filene beskyttet, slik at det kreves mediebruksrettigheter for å kunne spille av, brenne eller synkronisere filen. Hvis du kopierer filene til en annen datamaskin og prøver å bruke dem, kan du bli bedt om å laste ned mediebruksrettigheter for den aktuelle datamaskinen. Du kan bare laste ned mediebruksrettigheter for de rippede filene dine et begrenset antall ganger.

Hvis du har til hensikt å bruke den rippede musikken på flere datamaskiner, må du ikke kopibeskytte filene. Hvis du vil begrense distribusjonen av sanger du ripper, slår du på kopibeskyttelsen før du ripper. Vær oppmerksom på at du ikke kan fjerne kopibeskyttelse fra en fil når det først er lagt til. Kopibeskyttelse er bare tilgjengelig når du ripper musikk til WMA-formatet (Windows Media Audio). Se Endre innstillinger for ripping av musikk hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår på eller av kopibeskyttelse.

Hvor finner jeg filene jeg har rippet?

Rippede filer legges automatisk til i Media Player-biblioteket. På datamaskinen blir filene plassert i mappen som er angitt i kategorien Ripp musikk i dialogboksen Alternativer. Du kan når som helst endre hvilken mappe som brukes.

Kan jeg gi nytt navn til eller flytte filer som jeg allerede har rippet?

Ja. Hvis du endrer navnekonvensjonen eller lagringsmappen for rippede filer, kan du også bruke endringene på filer du har rippet tidligere. Dette gjør du ved å merke av for Gi nytt navn til musikkfiler ved hjelp av innstillinger for musikkripping og Ordne musikk på nytt i Ripp musikk-mappen med innstillinger for musikkripping i kategorien Bibliotek i dialogboksen Alternativer. Når du gjør dette, vil alle filene få nytt navn og bli flyttet neste gang du henter eller redigerer medieinformasjonen for filen.

Kan jeg endre format eller bithastighet på filer som jeg allerede har rippet?

Det er ikke mulig å bruke Media Player til å endre verken format (for eksempel fra WMA til MP3) eller bithastighet for filer som allerede er rippet.

Kan jeg lytte til musikk mens jeg ripper?

Ja. Du kan lytte til hva som helst av følgende mens du ripper musikk: CDen du ripper, annet innhold i biblioteket, andre lyd-CDer hvis du har flere CD- eller DVD-stasjoner, eller strømmet innhold fra Internett. Legg merke til at hvis de rippede musikkfilene har lyddefekter, som at den hopper frem eller tilbake, eller andre problemer, kan du prøve å rippe musikken på nytt og la være å utføre andre oppgaver på datamaskinen mens rippingen pågår.

Kan jeg kopiere innholdet på en video-DVD til datamaskinen via Media Player?

Nei. Windows Media Player 11 støtter ikke kopiering av innhold fra kopibeskyttede medier som for eksempel video-DVDer.

Obs!

  • Uautorisert bruk og/eller kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være brudd på lovgivningen om opphavsrett i USA og/eller andre land/regioner. Opphavsrettsbeskyttet materiale omfatter, men er ikke begrenset til, programvare, dokumentasjon, grafikk, tekster, fotografier, utklippsbilder, animasjoner, film og videoklipp, samt lyd og musikk (inkludert MP3-kodet materiale). Brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett kan føre til og alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.