Du kan rippe (eller kopiere) spor fra lyd-CDer til datamaskinen med Windows Media Center. Etter at du har rippet sporene, blir de til digitale mediefiler på datamaskinen. Enkelte innstillinger, for eksempel filformat – som WMA (Windows Media Audio) eller MP3 – og bithastighet for filene defineres i Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger i Windows Media Player, se Endre innstillinger for ripping av musikk.

  1. Sett inn en lyd-CD i CD-stasjonen på datamaskinen, og åpne deretter Windows Media Center.

  2. Klikk Avspillingstartskjermen, og klikk deretter Kopier CD.

  3. Hvis du ikke har rippet lyd-CDer i Windows Media Player eller Windows Media Center før, kan du følge fremgangsmåten på Kopieringsalternativer-sidene.

  4. I dialogboksen Kopier CD klikker du Ja for å rippe sporene til datamaskinen. De rippede musikksporene legges automatisk til i musikkbiblioteket.

Obs!

  • En lyd-CD kan begynne å spilles av eller rippes automatisk når du setter den inn, avhengig av autokjørinnstillingene. Se Endre innstillinger for Autokjør hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!

  • Uautorisert bruk og/eller kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være brudd på lovgivningen om opphavsrett i USA og/eller andre land/regioner. Opphavsrettsbeskyttet materiale omfatter, men er ikke begrenset til, programvare, dokumentasjon, grafikk, tekster, fotografier, utklippsbilder, animasjoner, film og videoklipp, samt lyd og musikk (inkludert MP3-kodet materiale). Brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett kan føre til og alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse.