Kjøre DirectX-diagnoseverktøyet

DirectX-diagnoseverktøyet hjelper deg med å feilsøke problemer i forbindelse DirectX-serien med multimedieteknologier som følger med Windows. Hvis du får problemer med spillanimasjoner eller med å få en film til å kjøre som den skal, bør du kjøre DirectX-diagnoseverktøy for å prøve å finne kilden til problemet.

Slik kjører du DirectX-diagnoseverktøyet

 • Åpne DirectX-diagnoseverktøy ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, skrive inn dxdiag i Søkeboksen og deretter trykke ENTER.

Bruke DirectX-diagnoseverktøy til å diagnostisere problemer

Her er noe av det du bør se etter:

 • Manglende maskinvareakselerasjon. Noen programmer kjører svært sakte eller ikke i det hele tatt hvis ikke maskinvareakselerasjon for Microsoft DirectDraw eller Direct3D er tilgjengelig. Velg kategorien Skjerm og se under DirectX-funksjoner om DirectDraw-, Direct3D- eller AGP Texture-akselerasjon er merket som Ikke tilgjengelig. Hvis dette er tilfellet, bør du kanskje tenke på å oppgradere maskinvaren. Du må kanskje også aktivere grafikkakselerasjon.

  Slik slår du på grafikkakselerasjon

  1. Åpne Skjerminnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

  2. Klikk Skjerminnstillinger, og klikk deretter Avanserte innstillinger.

  3. Velg kategorien Feilsøking, og klikk deretter Endre innstillinger. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  4. Flytt glidebryteren Maskinvareakselerasjon til Full.

 • Enheter er ikke tilkoblet. Hvis en styrespak eller annen inndataenhet ikke svarer, kan det hende den ikke er riktig konfigurert. Kontroller at enheten finnes i kategorien Inndata i DirectX-diagnoseverktøy. Hvis ikke, installerer du spillkontrolleren eller inndataenheten på nytt ved å koble den fra og deretter koble den til på nytt.

 • Det finnes usignerte drivere. Microsoft har ikke testet om usignerte drivere er fullstendig kompatible med den siste versjonen av DirectX. Vi anbefaler at du bruker drivere som er signert digitalt av Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL).