Når du arbeider med en fil, bør du lagre ofte for å unngå å miste data uventet på grunn av strømbrudd eller andre problemer.

 1. Klikk Fil-menyen, og klikk deretter Lagre.

  Hvis programmet du bruker, ikke har en Fil-meny eller du ikke finner kommandoen Lagre, kan det hende du må slå opp i informasjonen som fulgte med programmet.

 2. Hvis du arbeider med en ny fil og dette er den første gangen du lagrer den, skriver du inn navnet på filen i Filnavn-boksen, og deretter klikker du Lagre.

Slik velger du hvor en fil skal lagres

De fleste programmer lagrer som standard en fil på en logisk plassering for filer av denne typen (bildefiler lagres for eksempel vanligvis i Bilder-mappen). Hvis du vil, kan du angi en annen plassering å lagre filen på.

 1. Klikk Lagre somFil-menyen.

 2. Klikk Bla gjennom mapper i dialogboksen Lagre som for å vise navigasjonsruten.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk mappen du vil lagre filen i, i navigasjonsruten.

  • Klikk en pil ved siden av mappenavnet på adresselinjen, og klikk deretter mappen du vil lagre i.

  • Skriv inn den fullstendige banen til mappen du vil lagre i, på adresselinjen (for eksempel C:\Brukere\Felles).

 4. Skriv inn navnet på filen i Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

Obs!

 • Avhengig av filtypen du lagrer, kan det hende du kan legge til filegenskaper som koder når du lagrer filen. Du kan for eksempel legge til koder og andre egenskaper i Microsoft Office-dokumenter og JPEG-, WMA- og MP3-filer og søk. Senere kan du søke etter og organisere filer ved hjelp av disse egenskapene.