Skanne et dokument eller en fil

Windows Faksing og skanning som leveres med denne versjonen av Windows, er optimert for skanning, visning og lagring av tekstdokumenter. Hvis du arbeider med bilder, kan du også bruke Windows Fotogalleri til å skanne dokumenter og bilder og lagre dem i bildemappen i stedet. Du finner flere opplysninger under Skanne et bilde.

Du finner opplysninger om bruken av andre skanneprogrammer i dokumentasjonen som fulgte med skanneren eller i hjelpen til programmet.

Vis alle

Skanne ved å bruke Windows Faksing og skanning

Før du følger denne fremgangsmåten, må du forsikre deg om at skanneren eller flerfunksjonsenheten med skannemuligheter er koblet til datamaskinen og slått på.

 1. Legg et dokument i skanneren eller ett eller flere dokumenter i dokumentmateren hvis skanneren har en slik. Hvis skanneren har begge deler, velger du den som passer best.

 2. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Faksing og skanning.
 3. For å bruke skannevisning klikker du Skann nederst i venstre rute.

 4. Klikk Ny skanning på verktøylinjen.

 5. I dialogboksen Ny skanning klikker du Profil-listen og deretter Dokumenter. Standardinnstillingene for skanning av dokumenter, som du kan bruke eller endre, vises automatisk.

 6. Hvis du vil se hvordan et dokument kommer til å se ut etter skanning, klikker du Forhåndsvisning. Hvis det er nødvendig, endrer du innstillingene og forhåndsviser dokumentet på nytt. Gjenta dette til du er fornøyd med forhåndsvisningen.

 7. Klikk Skann. Når skanningen er fullført, viser Windows Faksing og skanning automatisk dokumentet, slik at du kan se på det og behandle det.

Tips for skanning av dokumenter og filer

 • Du kan beskjære et bilde før skanning ved å klikke Forhåndsvisning i dialogboksen Ny skanning og deretter dra håndtakene på beskjæringsverktøyet i forhåndsvisningsområdet for å endre størrelsen på bildet.

 • Hvis siden du skanner, inneholder mer enn ett bilde, kan du lagre hvert bilde som en egen fil ved å merke av i avmerkingsboksen Forhåndsvis eller skann bilder som separate filer.

 • Hvis du bruker en skanner med dokumentmater, kan du skanne flere sider av et dokument og lagre dem som en enkelt fil ved å velge TIF-bilde i filtypelisten.

 • Hvis du vil endre standard filnavn for et skannet dokument, høyreklikker du på det skannede dokumentet i skannevisning og klikker Gi nyt navn.

 • Hvis du ofte skanner dokumenter eller filer og ønsker å ordne dem, kan du opprette nye mapper i skannevisning. I den venstre ruten høyreklikker du et mappenavn og klikker Ny mappe. For å flytte eller kopiere et skannet dokument til en mappe høyreklikker du på dokumentet, klikker Flytt til mappe og merker deretter mappen du vil legge dokumentet i.

  Skannede dokumenter lagres i Dokumenter-mappen under Skannede dokumenter. Du kan flytte eller kopiere dokumenter dit på samme måte som med andre filer. Hvis du oppretter en ny mappe under Skannede dokumenter, vises imidlertid ikke mappenavnet i skannevisning i Windows Faksing og skanning før du har avsluttet og startet programmet på nytt eller før du har klikket Skann mappenavn for å minimere og deretter utvide mappelisten.

 • Du kan videresende skannede dokumenter automatisk til en e‑postadresse eller en nettverksmappe. For å velge videresendingsalternativ klikker du Verktøy og deretter Skanneruting.