Skanne et bilde

Hvis du bruker Windows‌ Fotogalleri, kan du skanne, redigere og ordne bilder. De skannede bildene lagres automatisk i Bilde-mappen, akkurat som bilder du importerer fra et kamera.

Du kan også bruke Windows Faksing og skanning til å skanne dokumenter og bilder, til å fakse eller sende skannede dokumenter i e‑post. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Windows Faksing og skanning, som bare er tilgjengelig i noen versjoner av Windows, se Hjelp og støtte. Hvis du vil se hvordan du skanner og behandler et bilde ved hjelp av et annet program, se hjelpen for programmet.

Vis alle

Skanne et bilde med Windows Fotogalleri

Kontroller at du har installert skanneren på datamaskinen, og at den er slått på før du begynner.

 1. Åpne Windows Fotogalleri ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Fotogalleri.

 2. Klikk Fil, og klikk deretter Importer fra kamera eller skanner.

 3. Klikk skanneren du vil bruke i vinduet Importer bilder og videoer, og klikk deretter Importer.

 4. Klikk Profil-listen i dialogboksen Ny skanning, og klikk deretter Foto. Standardinnstillingene for å skanne et bilde vises automatisk.

 5. Hvis du bruker en skanner med dokumentmater, klikker du Papirstørrelse-listen, og deretter klikker du størrelsen på bildet du har plassert på skanneren, eller du klikker størrelsen som best samsvarer med bildet.

 6. Klikk Fargeformat-listen, og klikk deretter fargeformatet du vil den skannede filen skal vise.

 7. Klikk Filtype-listen, og klikk deretter filtypen du vil bruke ved lagring av den skannede filen.

 8. Klikk Oppløsning (ppt)-listen, og klikk deretter oppløsning, i punkt per tomme, som du vil bruke.

 9. Juster innstillingene for lysstyrke og kontrast, eller skriv inn verdiene du vil bruke.

 10. Hvis du vil se hvordan bildet vil vises når det er skannet, klikker du Forhåndsvisning. Hvis nødvendig endrer du skanneinnstillingene, og deretter forhåndsviser du bildet på nytt. Gjenta trinnene til du er fornøyd med resultatet av forhåndsvisningen. Det kan hende at noen skannere krever at du plasserer bildet i dokumentmateren hver gang du skanner.

 11. Klikk Skann. Når skanningen er fullført, ber Windows Fotogalleri om at du merker bildet slik at det er enklere å ordne og finne det senere.

 12. Skriv inn et navn på merket, og klikk deretter Importer i listen Merk disse bildene (valgfritt). Windows Fotogalleri viser bildet slik at du kan vise, reparere eller organisere det.

Slik endrer du plasseringen der Windows Fotogalleri lagrer skannede bilder

 1. Åpne Windows Fotogalleri ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Fotogalleri.

 2. Klikk Fil, og klikk deretter Alternativer.

 3. Klikk kategorien Importer, klikk Innstillinger for-listen, og klikk deretter Skannere.

 4. Klikk Bla gjennom ved siden av Importer til-listen, og gå deretter til plasseringen der du vil at Windows Fotogalleri automatisk skal lagre bildene du skanner.