Det finnes flere måter å merke flere filer eller mapper på.

 1. Åpne mappen som inneholder filene eller mappene du vil merke.

 2. Merk filene eller mappene ved hjelp av en av disse metodene:

  • Hvis du vil merke en påfølgende gruppe filer eller mapper, klikker du det første elementet, holder nede SKIFT, og deretter klikker du det siste elementet.

  • Hvis du vil merke en påfølgende gruppe filer eller mapper uten å bruke tastaturet, drar du musepekeren for å merke et område rundt utsiden av alle elementene du vil inkludere.

  • Hvis du vil merke filer eller mapper som ikke er påfølgende, holder du nede CTRL mens du klikker hvert element.

  • Hvis du vil merke alle filene eller mappene, klikker du Organiser på verktøylinjen, og deretter klikker du Merk alle.

Hvis du vil avbryte merkingen av enkeltelementer i en merket gruppe, holder du nede CTRL, og deretter klikker du elementene du ikke vil inkludere.

Slik merker du flere filer eller mapper uten å bruke tastaturet

Du kan konfigurere Windows til å vise avmerkingsbokser ved siden av filer og mapper. Dette gir deg mulighet til å merke alle filene uten å måtte trykke tastene på tastaturet, og det hjelper deg med å passe på at du ikke mister filvalget ved et uhell hvis du klikker feil plassering.

 1. Åpne mappealternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Mappealternativer.

 2. Klikk kategorien Vis.

 3. Merk av for Bruk avmerkingsbokser til å velge elementer, og klikk deretter OK.

Tips!

 • Hvis du vil fjerne merkingen og starte på nytt, klikker du et tomt område i mappevinduet.

 • Du kan utføre mange vanlige oppgaver, for eksempel kopiere, slette, gi nytt navn til, skrive ut og komprimere filer ved å høyreklikke det valgte elementet og deretter klikke det ønskede valget.