Send en faks

For å sende en telefaks fra datamaskinen kan du bruke Windows Faksing og skanning eller andre programmer som du kjører under Windows. Før du forsøker å sende en telefaks, må du forsikre deg om at datamaskinen er koblet til et faksmodem eller en faksserver. Du finner flere opplysninger under Konfigurere datamaskinene til å sende og motta telefakser.

Vis alle

Sende en telefaks ved bruk av Windows Faksing og skanning

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Faksing og skanning.
 2. For å bruke faksvisning skal du klikke Faks nederst i venstre rute.

 3. Klikk Ny faks på verktøylinjen.

 4. Bruk alternativene i vinduet Ny faks og opprett en ny telefaks. Klikk deretter Send.

Tips!

 • For å sende en telefaks til mer enn én mottaker, skriver du telefonnumrene til faksmaskinene i Til-boksen, atskilt med semikolon. Du kan også merke mottakere i kontaktmappen i Windows ved å klikke Til og dobbeltklikke på hver kontakt i listen med kontakter. Forsikre deg om at du har lagret mottakernes faksnumre under kontaktopplysninger.

 • Ved å sende en forside kan du hindre at andre enn mottakerne ser innholdet i den utskrevne faksen eller på skjermen. Dette er spesielt viktig hvis faksen inneholder personlige eller konfidensielle opplysninger. Du finner flere opplysninger under Opprette eller redigere en faksforside.

 • Ved å bruke verktøylinjealternativene i faksvisning kan du legge ved en fil til faksen eller legge inn tekst og bilder fra andre filer i faksen. Filvedlegg konverteres til TIF-bilder (.tif-filer), slik at de kan mottas av alle faksenheter. Hvis mottakeren bruker en frittstående faksenhet – en enhet som ikke er koblet til en datamaskin – skrives alle sidene i faksen og den vedlagte filen ut i rekkefølge når faksen er mottatt. Hvis mottakeren bruker Windows Faksing og skanning eller et annet faksprogram, mottas faksen din som en .tif-fil som kan vises på skjermen og, avhengig av programmet, skrives ut og behandles som andre filer på datamaskinen.

 • Hvis du vil legge til et dokument eller et bilde til en telefaks, drar du filen til vinduet Ny faks. Du kan også skanne et dokument eller bilde og sende resultatfilen som et vedlegg til en telefaks eller en e‑postmelding. Du finner flere opplysninger under Fakse eller sende et skannet dokument med e‑-post.

Sende en telefaks ved bruk av et annet program

For å fakse et dokument med et annet program enn Windows Faksing og skanning, må du "skrive" dokumentet til en faksskriver slik at det kan sendes som et vedlegg til en telefaks. Den vedlagte filen konverteres automatisk til et TIF-bilde (.tif-fil), slik at det kan mottas av alle faksenheter. Hvis du trenger informasjon om utskriftsalternativer for et program og valg av skriver, skal du se i hjelpen til programmet. For de fleste programmer kan du følge denne fremgangsmåten:

 1. Åpne dokumentet eller filen du vil sende som telefaks.

 2. I programmet du bruker, åpner du utskriftsdialogboksen som vanligvis finnes ved å klikke Fil og deretter Skriv ut.

 3. I dialogboksen Skriv ut finner du skrivervalgalternativer. De finnes vanligvis under Skriver eller Velg skriver. I listen med tilgjengelige skrivere klikker du Faks.

 4. Klikk Skriv ut. Windows Faksing og skanning åpner en ny telefaks med filen din vedlagt.

 5. I den nye faksen skriver du mottakerens faksnummer og annen informasjon du vil ha med, for eksempel emne eller en forsidemerknad. Deretter klikker du Send.

Tips!

 • Når du sender eller mottar en telefaks, viser faksstatusovervåking automatisk fremdriften. Hvis du vil vite mer om fremdriften for faksen og om den ble sendt eller mottatt, klikker du Vis detaljer i faksstatusovervåking.