Sende bilder eller videoer i e‑post

Du kan sende bilder og videoer som er lagret på datamaskinen, som vedlegg i e‑postmeldinger.

 1. Åpne Windows Fotogalleri ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Fotogalleri.

 2. Klikk bildet du vil sende med e‑post.

  Hvis du vil velge flere enn ett element, holder du nede CRTL mens du klikker bildene du vil merke.

 3. Klikk E‑-post på verktøylinjen.

 4. Velg en bildestørrelse fra Bildestørrelse-listen i dialogboksen Legg ved filer.

 5. Klikk Legg ved.

  Det åpnes en ny e‑postmelding i Windows, og bildet eller videoen legges ved i meldingen ved hjelp av det foretrukne e‑postprogrammet.

 6. Når du har fullført skrivingen av e‑postmeldingen, klikker du Send.

Obs!

 • Det er en god idé å optimalisere bildene for e‑post ved å gjøre dem mindre før du sender dem, fordi svært store filer kan bli stoppet av noen e‑postsystemer. Mange e‑postservere påtvinger en grense på 1–2 MB per melding. Hvis du optimaliserer bildene for e‑post, påvirkes ikke størrelsen eller kvaliteten for de opprinnelige bildet på datamaskinen. Det endrer bare størrelsen på e‑postversjonene.

 • Du kan sende videoer ved hjelp av samme metode, men de får ikke ny størrelse. Videofiler er vanligvis større, så det er viktig å være klar over størrelsesgrensen på 1–2 MB.

 • Hvis du vil, kan du dra bildefilene direkte inn i en åpen e‑postmelding. Hvis du bruker denne metoden, har du ikke alternativet tilgjengelig for automatisk å gjøre bildefilene mindre.