Du kan bruke Windows Media Player til å synkronisere, eller kopiere, digitale mediefiler fra spillerens bibliotek til en bærbar enhet. Når du kobler til en enhet for første gang, velger spilleren synkroniseringsmetoden (automatisk eller manuell) som passer best for enheten din, avhengig av lagringskapasitet og størrelsen på biblioteket. Hvis enheten har en lagringskapasitet som er større enn 4 gigabyte (GB) og det er plass til hele biblioteket på enheten, synkroniseres hele biblioteket automatisk. Deretter blir enheten oppdatert hver gang du kobler den til datamaskinen, for å speile biblioteket. Du kan også velge hva som skal synkroniseres automatisk, ved å velge spillelistene du vil synkronisere.

Hvis enheten har en lagringskapasitet som er mindre enn 4 GB, eller hvis det ikke er plass til hele biblioteket på enheten, velger spilleren manuell synkronisering. Med manuell synkronisering velger du filene eller spillelistene du vil synkronisere hver gang du ønsker å gjøre endringer i filene på enheten, og du fjerner filer fra enheten manuelt.

Etter at enheten er konfigurert for første gang, kan du bytte mellom automatisk og manuell synkronisering hvis du ønsker.

Vis alle

Slik konfigurerer du enheten:

 1. Start spilleren, og koble deretter enheten til datamaskinen. Hvis du blir bedt om det, velger du alternativet for å synkronisere enheten ved hjelp av Windows Media Player.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis spilleren har valgt å synkronisere enheten automatisk, klikker du Fullfør. Da synkroniserer spilleren hele biblioteket til enheten. Deretter synkroniseres enheten hver gang du kobler den til datamaskinen.

  • Hvis spilleren har valgt å synkronisere enheten manuelt, klikker du Fullfør. Deretter kan du velge filene og spillelistene du vil synkronisere manuelt, i kategorien Synkronisering.

 3. Ved automatisk synkronisering kan du velge hva som skal synkroniseres automatisk, hvis du bare vil synkronisere en del av biblioteket. Se fremgangsmåten for hvordan du velger hva som skal synkroniseres automatisk i dette emnet.

Slik velger du hva som skal synkroniseres automatisk

Hvis enheten synkroniseres automatisk, behøver du ikke synkronisere hele biblioteket. Du kan i stedet velge blant eksisterende spillelister eller opprette nye spillelister over filer du vil synkronisere. Spillelistene du velger synkroniseres deretter til enheten hver gang du kobler den til datamaskinen.

 1. Klikk pilen under kategorien Synkronisering, pek på enheten og klikk så Konfigurer synkronisering.

 2. I listen Tilgjengelige spillelister velger du de eksisterende spillelistene du vil synkronisere, og klikker deretter Legg til.

 3. Klikk Opprett automatisk spilleliste for å opprette en spilleliste, og følg trinnene på skjermen for å angi vilkårene for filene i den automatiske spillelisten.

 4. Du fjerner en spilleliste ved å klikke spillelisten i listen Spillelister som skal synkroniseres, og deretter klikke Fjern.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Velg spillelistene én for én i listen Spillelister som skal synkroniseres, og klikk Prioritet-pilene for å ordne spillelistene i den rekkefølgen du ønsker at de skal synkroniseres. Hvis enheten fylles opp før synkroniseringen er fullført, kan det være at filer og spillelister lenger nede i listen ikke blir synkronisert.

  • Merk av for Tilfeldig rekkefølge for synkronisert innhold hvis du vil at spilleren skal spille av filene som er i spillelistene du har valgt å synkronisere, i tilfeldig rekkefølge. Med dette alternativet blir filene på enheten fjernet og et nytt sett med filer (fra spillelistene i listen Spillelister som skal synkroniseres) lagt til på enheten, hver gang du kobler til enheten. Dette alternativet er nyttig hvis du har en enhet med begrenset lagringskapasitet, liker å rotere gjennom musikken, eller hvis biblioteket er blitt for stort til å få plass på enheten.

Slik veksler du mellom automatisk og manuell synkronisering:

Når du har konfigurert enheten for første gang, kan du veksle mellom automatisk og manuell synkronisering for enheten, alt etter hva du ønsker.

 1. Klikk pilen under kategorien Synkronisering, pek på enheten og klikk så Konfigurer synkronisering.

 2. Fjern merket for eller merk av for Synkroniser denne enheten automatisk.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du går over til å bruke automatisk synkronisering, må du velge hva som skal synkroniseres automatisk. Du finner mer informasjon i prosedyren om hvordan du velger hva som skal synkroniseres automatisk i dette emnet.

  • Hvis du går over til å bruke manuell synkronisering, velger du filene og spillelistene du ønsker å synkronisere manuelt.