Opprette en DSL- eller kabeltilkobling

Hvis du vil opprette en DSL-tilkobling (Digital Subscriber Line) eller en kabelbasert tilkobling, må du først ha en konto hos en Internett-leverandør. Når det gjelder DSL er Internett-leverandøren vanligvis et telefonselskap, for kabel er det vanligvis en kabel-TV-leverandør.

Du har også bruk for et modem, en ruter, eller en enhet som kombinerer disse to. Enkelte ISPer sender deg disse enhetene i posten, hvis ikke må du kjøpe dem. Når du har anskaffet deg et modem og en ruter eller en kombinasjonsenhet, følger du instruksjonene fra Internett-leverandøren eller de tilsvarende trinnene nedenfor.

Vis alle

Hvis du har én enhet (kombinert modem og ruter)

Bilde av kombinert modem og ruter som er riktig tilkoblet
Et kombinert modem og ruter koblet ordentlig til
 1. Koble enheten til en stikkontakt.

 2. Koble den ene enden av telefonledningen eller kabelen til porten for regionnett (WAN – wide area network) på enheten, og koble deretter den andre enden til kontakten i veggen. WAN-porten skal være merket WAN. (DSL-brukere: Ikke bruk DSL-filter på telefonlinjen.)

 3. Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til porten for lokalnett (LAN - local area network) på enheten, og koble deretter den andre enden til nettverksporten på datamaskinen som du vil koble til Internett. LAN-porten skal være merket LAN. (Hvis du kobler til trådløst, kan du hoppe over dette trinnet.)

 4. Start datamaskinen (eller start den på nytt).

 5. Åpne Veiviser for tilkobling til Internett ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, Nettverks- og delingssenter, Konfigurer en tilkobling eller et nettverk og deretter Koble til Internett.

Hvis du har to enheter (separat modem og ruter)

Bilde av modem og ruter som er riktig tilkoblet
Et kombinert modem og ruter koblet ordentlig til
 1. Koble modemet til en stikkontakt.

 2. Koble den ene enden av en telefonledning eller kabel til modemet, og koble den andre enden til kontakten i veggen. (DSL-brukere: Ikke bruk et DSL-filter på telefonlinjen.)

 3. Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til modemet, og koble den andre enden til regionnett (WAN)-porten på ruteren.

 4. Koble ruteren til en stikkontakt.

 5. Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til lokalnett-porten på ruteren, og koble den andre enden til nettverksporten på datamaskinen som du vil koble til Internett. (Hvis du kobler til trådløst, hopper du over dette trinnet.)

 6. Start datamaskinen (eller start den på nytt).

 7. Åpne Veiviser for tilkobling til Internett ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, Nettverks- og delingssenter, Konfigurer en tilkobling eller et nettverk og deretter Koble til Internett.