Konfigurere en Windows Media Center Extender-enhet

Du kan konfigurere en Windows Media Center Extender-enhet slik at du kan nyte digitale medier på Windows Media Center-datamaskinen din på en rekke steder. Hvis du vil nyte mediefilene dine hjemme ved å bruke en Extender-enhet, må du sørge for at Extender-enheten og Windows Media Center-datamaskinen er tilkoblet hjemmenettverket ditt. Hvis du vil ha generell informasjon om Windows Media Center Extender-enheter og de ulike typene Extender-enheter, se Spille digitale medier hvor som helst hjemme.

Følgende bilde viser legg til extender-enhet valgt i Oppgaver.

Bilde av at legg til extender-alternativet er valgt
Alternativet legg til extender-enhet er valgt

Dette emnet forklarer hvordan du kobler en Windows Media Center Extender-enhet—enten trådløst eller med kabel (via en Ethernet-tilkobling)—til hjemmenettverket ditt, og deretter hvordan du konfigurerer Extender-enheten.

Hvis du vil kontrollere Windows Media Center med en fjernkontroll, må du skaffe deg en Windows Media Center-fjernkontroll (ekstrautstyr).

Hvis datamaskinen ikke leveres med en TV-mottaker, må du kjøpe en analog eller digital TV-mottaker for å kunne vise og ta opp TV-programmer i Windows Media Center.

Vis alle

Slik kobler du en Extender-enhet til et kabelbasert nettverk:

Du kan koble til Windows Media Center Extender-enheten ved å bruke en Ethernet-kabel til å koble Extender-enheten til hjemmenettverket ditt og opprette en kabelforbindelse. Denne typen tilkobling gir en rask og pålitelig nettverksforbindelse og anbefales over en trådløs tilkobling. Hvis du har valget mellom å tilkoble Extender-enheten trådløst eller bruke en kabelforbindelse, bør du velge kabel for bedre ytelse. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du trenger for å opprette et hjemmenettverk samt fordelene og ulempene med de ulike typene nettverkstilkoblinger, se Hva trenger jeg for å opprette et hjemmenettverk?.

 1. Koble en ende av en Ethernet-kabel til en Ethernet-port på ruteren, huben eller svitsjen din.

 2. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen til Ethernet-porten på extender-enheten din.

 3. Plugg inn strømledningen til Extender-enheten.

 4. Kontroller at nettverksaktivitetslyset for Ethernet-kabelen som er koblet til Extender-enheten, er på.

Koble en Extender-enhet til et trådløst nettverk

Du kan bruke en trådløs tilkobling til å koble extender-enheten til hjemmenettverket ditt. Denne tilkoblingstypen gjør det mulig å koble Media Center Extender-enheten til hjemmenettverket ditt uten å trekke Ethernet-kabler gjennom hele huset. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du trenger for å opprette et hjemmenettverk samt fordelene og ulempene med de ulike typene nettverkstilkoblinger, se Hva trenger jeg for å opprette et hjemmenettverk?.

Når du kobler til et trådløst nettverk, prøver Extender-enheten å koble til uten at du trenger å gjøre noe. Hvis det trådløse nettverket imidlertid har sikkerhetsprotokoller aktivert, for eksempel en WEP-nøkkel (Wired Equivalent Privacy) eller et WPA-passord (Wi-Fi Protected Access), må du oppgi denne sikkerhetsinformasjonen manuelt på Extender-enheten. De tre vanligste sikkerhetsopplysningene som kreves av Extender-enheten for å koble til et trådløst nettverk er:

 • Et nettverksnavn (også kjent som en SSID).

 • En WEP-nøkkel.

 • Et WPA-passord.

Kun to av disse elementene er nødvendig: nettverksnavnet og enten WEP-nøkkelen eller WPA-passordet.

Denne informasjonen finner du i konfigurasjonsprogramvaren for det trådløse nettverket. Alle maskinvareprodusenter for trådløse nettverk har konfigurasjonsprogramvare der nettverksnavnet og andre sikkerhetsfunksjoner er angitt. Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike sikkerhetsmetodene for trådløse nettverk, se Hvilke sikkerhetsmetoder finnes for trådløse nettverk?

Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksnavn, sikkerhetsfunksjoner eller konfigurasjonsprogramvaren, se i dokumentasjonen som fulgte med nettverket ditt eller kontakt produsenten av nettverksmaskinvaren.

 1. Hvis sikkerhetsprotokoller er aktivert på det trådløse nettverket, bruker du konfigurasjonsprogramvaren for nettverket til å finne navnet på det trådløse nettverket (SSID) og eventuelt sikkerhetsnøkkelen (WEP-nøkkel eller WPA-passord).

 2. Hvis det er nødvendig, kobler du Extender-enheten fra det kabelbaserte nettverket ved å fjerne Ethernet-kabelen fra nettverksporten bak på Extender-enheten. Slå deretter av Extender-enheten.

 3. Start Media Center Extender-enhet på nytt.

 4. Når Extender-enheten starter på nytt, kobler den til det trådløse nettverket.

 5. Angi nødvendige innstillinger for trådløs sikkerhet ved å følge instruksjonene på skjermen eller se i håndboken som fulgte med extender-enheten din.

Konfigurere en Xbox 360 som en Windows Media Center Extender-enhet

Hvis du har en Xbox 360-enhet koblet til et hjemmenettverk som også inkluderer en Windows Media Center-datamaskin, kan du legge til Xbox 360-enheten som en Media Center Extender-enhet slik at du kan nyte digitale medier på Windows Media Center-datamaskinen ved å bruke Xbox 360. Hvis du vil ha mer informasjon, se Xbox 360 på Internett (kan være på engelsk).

 1. Slå på Windows Media Center-datamaskinen og logg på Windows. Kontroller at datamaskinen er koblet til hjemmenettverket.

 2. Slå på Xbox 360-maskinen og kontroller at den er koblet til hjemmenettverket.

 3. I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver og klikker legg til extender-enhet.

 4. I skjermbildet Velkommen til Installere Windows Media Center Extender i Windows Media Center klikker du Neste.

 5. Trykk den grønne Start-knappen Bilde av den grønne startknappen på fjernkontrollen på Xbox 360-fjernkontrollen, eller bruk Xbox 360-kontrolleren til å velge mediene.
 6. Velg Media Center på Xbox 360-enheten.

 7. På Xbox 360-enheten følger du instruksjonene på skjermen for å skaffe en 8-sifret installasjonsnøkkel for Windows Media Center. Skriv ned denne 8-sifrede installasjonsnøkkelen. Dette er nøkkelen du bruker til å knytte Xbox 360-maskinen til Windows Media Center-datamaskinen.

  Du trenger ikke laste ned ekstra programvare siden Extender-funksjonen er innebygd i Windows Media Center.

 8. I skjermbildet Angi installasjonsnøkkelen i Windows Media Center bruker du Windows Media Center-fjernkontrollen eller tastaturet til å skrive inn den 8-sifrede installasjonsnøkkelen som vises på Xbox 360-skjermen, og klikker Neste.

 9. Følg instruksjonene i Installasjon av extender-enhet.

  Flere endringer utføres automatisk på Windows Media Center-datamaskinen under installasjonen av extender-enheten, inkludert endringer i Windows-brannmurinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om Windows-brannmur, se Windows-brannmur: anbefalte koblinger. Windows Media Center Extender-tjenesten (kalt mcx2svc) starter nå på datamaskinen sammen med andre tilknyttede tjenester.

  Hvis du har en annen fungerende brannmur på datamaskinen enn Windows-brannmur, sørg for at brannmurprogramvaren er konfigurert slik at Xbox 360 kan koble til Windows Media Center-datamaskinen som en Windows Media Center Extender-enhet. Noen brannmurer er allerede konfigurert for å la Xbox 360 koble til en Windows Media Center-datamaskin som en Media Center Extender-enhet. Andre brannmurer vil imidlertid kreve at du endrer konfigurasjonen av brannmurprogramvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke brannmurer som allerede er konfigurert for å tillate tilkobling til en Media Center Extender-enhet, samt informasjon om hvordan du konfigurerer andre brannmurer slik at de fungerer med en Windows Media Center Extender-enhet, for eksempel Xbox 360, se artikkelen ombrannmurer og Media Center Extender (kan være på engelsk) på Microsofts webområde.

 10. Når Extender-installasjonen er fullført i Windows Media Center klikker du Fullfør.

  Brukergrensesnittet for Windows Media Center vises på TVen som er koblet til Xbox 360-maskinen. Du kan nå nyte direktesendt TV, innspilt TV, bilder, musikk, videoer og andre digitale medier på Xbox 360-maskinen akkurat som i Windows Media Center. En ny brukerkonto med standardnavnet mcx1 opprettes automatisk for å bruke extender-enheten.

Konfigurere en Windows Media Center Extender-enhet

Du vil kunne koble flere elektroniske enheter til hjemmenettverket, og la enheten brukes som en Windows Media Center Extender-enhet. Visse nettverkstilkoblede TVer og DVD-spillere kan for eksempel brukes som Windows Media Center Extender-enheter. Slike extender-enheter vil bli tilgjengelig i fremtiden. Mange enheter med extender-funksjonalitet leveres med en fjernkontroll med en grønn Start-knapp for Windows Media Center Bilde av den grønne startknappen på fjernkontrollen .

Du vil kunne nyte digitalt medieinnhold som er lagret på Windows Media Center-datamaskinen din, hvor som helst hjemme, ved å bruke Extender-enheten etter at den har blitt koblet til hjemmenettverket.

 1. Slå på Windows Media Center-datamaskinen og logg på Windows. Kontroller at datamaskinen er koblet til hjemmenettverket.

 2. Slå på Extender-enheten og kontroller at den er koblet til hjemmenettverket.

 3. Trykk den grønne Start-knappen Bilde av den grønne startknappen på fjernkontrollen som vises på extender-enhetens fjernkontroll eller på frontpanelet til extender-enheten.
 4. Følg instruksjonene på fjernsynsskjermen eller skjermen til extender-enheten, for å få en 8-sifret installasjonsnøkkel til Windows Media Center. Skriv ned denne 8-sifrede installasjonsnøkkelen. Dette er nøkkelen du vil bruke til å forbinde extender-enheten til datamaskinen med Windows Media Center.

 5. I oppstartsskjermbildet i Windows Media Center går du til Oppgaver og klikker legg til extender-enhet.

 6. I skjermbildet Velkommen til Installere Windows Media Center Extender i Windows Media Center klikker du Neste.

 7. I Windows Media Center, i skjermbildet Angi installasjonsnøkkelen, bruker du Windows Media Center-fjernkontrollen eller -tastaturet til å skrive inn den 8-sifrede installasjonsnøkkelen du skrev ned. Klikk deretter Neste.

 8. Følg instruksjonene i Installasjon av extender-enhet.

  Flere endringer utføres automatisk på Windows Media Center-datamaskinen under installasjonen av extender-enheten, inkludert endringer i Windows-brannmuren. Hvis du vil ha mer informasjon om Windows-brannmur, se Windows-brannmur: anbefalte koblinger. Windows Media Center Extender-tjenesten (kalt mcx2svc) starter nå på datamaskinen sammen med andre tilknyttede tjenester.

  Hvis du har en annen fungerende brannmur på datamaskinen enn Windows-brannmur, sørg for at brannmurprogramvaren er konfigurert slik at Xbox 360 kan koble til Windows Media Center-datamaskinen som en Windows Media Center Extender-enhet. Noen brannmurer er allerede konfigurert for å la Xbox 360 koble til en Windows Media Center-datamaskin som en Media Center Extender-enhet. Andre brannmurer vil imidlertid kreve at du endrer konfigurasjonen av brannmurprogramvaren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke brannmurer som allerede er konfigurert for å tillate tilkobling til en Media Center Extender-enhet, samt informasjon om hvordan du konfigurerer andre brannmurer slik at de fungerer med en Windows Media Center Extender-enhet, for eksempel Xbox 360, se artikkelen ombrannmurer og Media Center Extender (kan være på engelsk) på Microsofts webområde.

 9. Når Extender-installasjonen er fullført i Windows Media Center klikker du Fullfør.

  Brukergrensesnittet for Windows Media Center vises på TVen som er koblet til Extender-enheten. Du kan nå nyte direktesendt TV, innspilt TV, bilder, musikk, videoer og andre digitale medier på Extender-enheten akkurat som i Windows Media Center. En ny brukerkonto med standardnavnet mcx1 opprettes automatisk for å bruke extender-enheten.