Windows har to metoder for å dele filer direkte fra datamaskinen. Du kan dele filer fra alle mappene på datamaskinen, eller fra fellesmappen. Begge metodene lar deg dele filer eller mapper med andre som bruker datamaskinen, eller en annen datamaskin på samme nettverk. Hvilken metode du bruker for å dele filer med andre, er avhengig av hvor du vil lagre delte filer, hvem du vil dele dem med, og hvor mye kontroll du vil ha over filene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken metode du skal bruke, og informasjon om andre måter å dele filer på, se Viktig om fildeling.

Vis alle

Dele filer fra mapper på datamaskinen

Gjør følgende for å dele filer fra gjeldende plassering uten å kopiere dem til en annen plassering. Hvis du bruker denne metoden, kan du velge hvem du vil dele filene med, uansett om de bruker denne datamaskinen eller en annen datamaskin på nettverket.

 1. Finn mappen med filene du vil dele.

 2. Klikk én eller flere filer eller mapper du vil dele, og klikk deretter Del på verktøylinjen.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Fildeling:

  • Skriv inn navnet på personen du vil dele filene med, og klikk deretter Legg til.

  • Hvis datamaskinen er i et domene, klikker du pilen til høyre for tekstboksen, og deretter klikker du Søk. Skriv inn navnet på personen du vil dele filene med, klikk Kontroller navn, og klikk deretter OK.

  • Hvis datamaskinen er i et domene, klikker du pilen til høyre for tekstboksen, klikker Alle for å dele filene med alle på nettverket, og deretter klikker du Legg til.

  • Hvis datamaskinen er i en arbeidsgruppe, klikker du pilen til høyre for tekstboksen, klikker navnet på personen i listen, og klikker Legg til.

  • Hvis datamaskinen er i en arbeidsgruppe, og navnet på personen du vil dele filer med, ikke vises i listen, klikker du pilen til høyre for tekstboksen, og deretter klikker du Opprett ny bruker for å opprette en ny brukerkonto, slik at du kan dele filene med personen som bruker denne kontoen.

  Navnet på personen eller gruppen du valgte, vises i listen over personer du vil dele filene med.

  Obs!  

  • Hvis datamaskinen er i en arbeidsgruppe, har du mulighet til å skru passordbeskyttelse på eller av. Hvis passordbeskyttelse er aktivert, må personen du deler med også ha brukerkonto og passord på datamaskinen for å få tilgang til filene og mappene du deler. Du kan skru passordbeskyttelse på og av i Nettverks- og delingssenter.

 4. Klikk pilen ved siden av tillatelsesnivået for personen eller gruppen under Tillatelsesnivå, og deretter gjør du ett av følgende for å konfigurere delingstillatelsene:

  • Klikk Leser for å begrense personen eller gruppen til å vise filene i den delte mappen.

  • Klikk Bidragsyter for å tillate at personen eller gruppen kan vise alle filene, legge til filer og endre eller slette filene de legger til.

  • Klikk Medeier for å tillate at personen eller gruppen kan vise, endre, legge til og slette filer i den delte mappen.

  Obs!

  • Hvis du deler en fil i stedet for en mappe, kan du ikke angi tillatelsesnivået Bidragsyter.

 5. Når du har valgt personene eller gruppene du vil dele filene med, klikker du Del. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 6. Når du har mottatt en bekreftelse på at mappen er delt, bør du sende en kobling til de delte filene til personene du deler dem med, slik at de vet at filene er delt og hvordan de får tilgang til dem. Gjør ett av følgende:

  • Klikk E‑post for automatisk å åpne en Windows Mail-e‑postmelding med koblingen til de delte filene.

  • Klikk kopier for å kopiere koblingen som vises på skjermen til Windows-utklippstavlen automatisk. Deretter åpner du en ny e‑postmelding og limer koblingen inn i meldingen.

  • Kopier og lim inn manuelt koblingen som vises i skjermbildet i en e‑postmelding. Høyreklikk koblingen, og klikk Kopier kobling. Deretter åpner du en ny e‑postmelding og limer koblingen inn i meldingen. Det kan hende du vil gjøre dette hvis du ikke bruker Windows Mail som ditt e‑postprogram.

  Obs!  

  • Hvis du endrer navnet på en fil eller mappe etter at du har delt den med noen, fungerer ikke den tidligere koblingen du sendte til dem. Du bør i stedet sende dem en kobling til den nye plasseringen. En enkel måte å finne denne koblingen på er å dele filen eller mappen ved å følge trinnene over.

 7. Hvis du ikke vil sende en e‑postmelding til personen du deler filene med, klikker du Fullfør. Personene finner imidlertid ikke de delte filene, før du gir dem nettverksplasseringen for filene.

Dele filer fra fellesmappen

Når du deler filer fra fellesmappen, behøver du ikke å dele dem med bestemte personer. Alle med en brukerkonto på datamaskinen har tilgang til fellesmappen, men du avgjør om personer på nettverket skal få tilgang. Du kan bare gi tilgang til alle på nettverket, eller til ingen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du styrer tilgangen til fellesmappen og avgjøre hvordan personer får tilgang til den, se Dele filer med fellesmappen.

Hvis du ikke er i et domene, kan du også deaktivere passordbeskyttet deling. Dette begrenser nettverkstilgang til fellesmappen for bare de personene med en brukerkonto og passord på datamaskinen. Nettverkstilgang til fellesmapper er som standard deaktivert med mindre du aktiverer det.

Slik deler du filer fra fellesmappen:

 • Kopier eller flytt filene du vil dele til fellesmappen eller en av undermappene, for eksempel Felles dokumenter eller Felles musikk.

  Filene i fellesmappen er nå delt med alle som har tilgang til fellesmappen.

Merknader

 • Du kan ikke begrense tilgangen til bestemte filer og mapper i fellesmappen, men du kan tillate tilgang til andre filer og mapper der. Hvis brukere har tilgang til fellesmappen, har de tilgang til alt som finnes i den.

 • Når du deler filer og mapper med personer som bruker andre datamaskiner, kan de åpne og vise filene og mappene som om de var lagret på deres egne datamaskiner. Alle endringer som du tillater dem å gjøre på en delt fil eller mappe, endrer filen eller mappen på datamaskinen din. Du kan imidlertid begrense personer til bare å kunne vise delte filer, uten å kunne endre dem.