Vise eller skjule de klassiske menyene i Windows Media Player

De klassiske menyene i Windows Media Player (tidligere kalt menylinjen) gir adgang til de fleste av funksjonene i spilleren. De skjules som standard.

Selv om mange av funksjonene i de klassiske menyene også vises på rullegardinmenyene under kategoriene Spiller nå, Bibliotek, Rip, Brenn og Synkroniser, ønsker du kanskje å vise de klassiske menyene for å få tilgang til kommandoer som brukes mindre hyppig og som kun vises på menyene Fil, Vis, Spill av, Verktøy og Hjelp.

Vis alle

Slik viser du de klassiske menyene

  • Gjør ett av følgende:

    • Høyreklikk et tomt felt på oppgavelinjen (f.eks. feltet til venstre for kategorien Spiller nå) eller et tomt felt til venstre eller høyre for avspillingskontrollene, og klikk så Vis klassiske menyer.

    • Trykk CTRL+M.

Slik skjuler du de klassiske menyene

  • Gjør ett av følgende:

    • Klikk Vis-menyen, og klikk deretter Klassiske menyer.

    • Trykk CTRL+M.