I Windows Media Player vises innholdet som du spiller av, i listeruten på kategoren Spiller nå. Du kan endre rekkefølgen som elementene spilles i, ved å slå på funksjonen for tilfeldig rekkefølge. Du kan også velge å gjenta avspilling av elementene. Når du slår på gjentatt avspilling, vil alle elementer i listeruten spilles av en gang og så begynne på nytt. Du kan også slå på både tilfeldig og gjentatt avspilling samtidig. Merk at det ikke er mulig å spille av DVDer i tilfeldig eller gjentatt rekkefølge.

Visningsrekkefølgen i listeruten endres ikke ved at du slår på tilfeldig eller gjentatt avspilling. For gjentatt avspilling av bare én fil må du kontrollere at det bare er denne filen som vises i listeruten.

  • Gjør ett eller begge av følgende:

    • For å spille av elementer i tilfeldig rekkefølge klikker du knappen Aktiver tilfeldig rekkefølgeBilde av knappen Aktiver tilfeldig rekkefølge.
    • For å gjenta elementer klikker du knappen Aktiver gjentakelseBilde av knappen Aktiver gjentakelse.

    Tilfeldig og gjentatt avspilling forblir aktiv til du klikker knappene igjen for å slå dem av.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du redigerer en spilleliste med kommandoen Spill av liste i tilfeldig rekkefølge nå, se Opprette eller endre en vanlig spilleliste.