Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 8.

Her er svar på noen vanlige spørsmål om SmartScreen-filteret i Internet Explorer‌.

Vis alle

Hva er phishing?

Phishing (uttales som det engelske ordet fishing – fisking på norsk) på Internett er en metode for å lure datamaskinbrukere til å avsløre personlig eller finansiell informasjon gjennom en e-postmelding eller et webområde. En vanlig phishing-svindel begynner med en e-postmelding som ser ut som en offisiell henvendelse fra en pålitelig kilde, for eksempel en bank, et kredittkortselskap eller en velrenommert Internett-butikk. I e-postmeldingen blir mottakerne henvist til et bedragersk webområde der de blir bedt om å oppgi personlige opplysninger, for eksempel kontonummer eller passord. Denne informasjonen blir deretter vanligvis brukt til identitetsbedrageri.

Hva er skadelig programvare?

Begrepene skadelig programvare og malware omtaler programmer som utgjør en sikkerhets- eller personvernsrisiko ved å demonstrere ulovlig, viruslignende, bedragersk eller skadelig atferd. Virus, ormer og trojanske hester er ondsinnet programvare.

Hva er SmartScreen-filter og hvordan bidrar det til å beskytte meg?

SmartScreen-filteret er en funksjon i Internet Explorer som oppdager phishing-webområder. SmartScreen-filteret kan også bidra til å beskytte deg mot installering av skadelig programvare eller malware, som er programmer som utviser ulovlig, bedragersk eller skadelig atferd.

SmartScreen-filter bidrar til å beskytte deg på tre måter:

 • Det opererer i bakgrunnen mens du surfer på nett, analyserer nettsteder og avgjør om de har mistenkelige trekk. Hvis det finner mistenkelige nettsteder, viser SmartScreen en melding som gir deg mulighet til å gi tilbakemelding, og som råder deg til å være forsiktig.

 • SmartScreen-filteret sjekker stedene du besøker mot en oppdatert til nærmeste time, dynamisk liste over rapporterte phishing-stedet og steder som inneholder skadelig programvare. Hvis det finner en match, viser SmartScreen-filteret en rød advarsel som varsler deg om at stedet er sperret av hensyn til din sikkerhet.

 • SmartScreen-filteret sjekker også filer som er lastet nett fra Internett mot den samme dynamiske listen over rapporterte nettsteder med skadelig programvare. Hvis det finner en match, viser SmartScreen-filteret en rød advarsel som varsler deg om at nedlastingen er sperret av hensyn til din sikkerhet.

Bruk av SmartScreen-filteret er underlagt Microsoft-tjenesteavtalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Microsoft Tjenesteavtale på nett.

Hva betyr det når jeg ser en melding som spør: "Prøver du å besøke dette webområdet?"

Internet Explorer viser denne meldingen når et mistenkelig nettsted har noen typiske særtrekk ved et utrygt nettsted, men ikke befinner seg på listen over rapporterte utrygge nettsteder. Webområdet kan godt være legitimt, men du bør være forsiktig med å sende inn noen personlig eller økonomisk informasjon til webområdet med mindre du er sikker på at området er pålitelig. Du kan hjelpe Microsoft med å evaluere dette nettstedet ved å gi tilbakemeldinger via koblingene som oppgis i meldingen.

Hva slags informasjon sender SmartScreen-filteret til Microsoft?

SmartScreen-filteret bruker en SSL-tilkobling (Secure Socket Layer) til å sende URL-adresser til Microsoft. Hvis du ønsker mer informasjon om hva slags opplysninger som blir sendt og hvordan de brukes, se Personvernerklæringen for Internet Explorer på Internett.

Hvordan kontroller jeg et webområde manuelt?

Du kan kontrollere webområder fra Internet Explorer med følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Gå til det webområdet du ønsker å kontrollere.

 3. Klikk Sikkerhet-knappen, klikk SmartScreen-filter og deretter på Kontroller webområdet.

Hva betyr det når et webområde er sperret og avmerket i rødt som et rapportert utrygt webområde?

Et rapportert utrygt webområde er bekreftet av pålitelige kilder som bedragersk eller at det kobler til skadelig programvare, og er blitt rapportert til Microsoft. Microsoft anbefaler at du ikke oppgir informasjon til slike webområder.

Ett av områdene som jeg besøker, flagges av SmartScreen-filteret, men det er ikke et utrygt webområde. Hva kan jeg gjøre?

Fra varselet kan du velge å rapportere webområdet som et trygt område. Klikk koblingen Rapporter at denne siden ikke inneholder trusler, så kommer du til Microsofts tilbakemeldingsområde på nett. Derfra følger du instruksjonene du får.

Hvordan rapporterer jeg et phishing-webområde?

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil rapportere et Phishing-webområde:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Gå til phishing-webområdet.

 3. Klikk Sikkerhet-knappen, klikk SmartScreen-filter og deretter på Rapporter webområdet.

 4. Bruk websiden som vises, for å rapportere webområdet.

Kan jeg stole på webområder som ber meg ignorere advarselen fra SmartScreen-filteret?

Nei. SmartScreen-filteret bruker pålitelig informasjon for å advare mot phishing og bedragerske webområder. Dessuten kan webområdets eiere kontakte Microsoft hvis området deres feilaktig flagges som phishing-områder. Derfor må du ikke ignorere advarslene fra SmartScreen-filteret om et webområde ber deg om det, og du må heller ikke oppgi noen personlig eller økonomisk informasjon til dette webområdet.

Hvordan unngår SmartScreen-filteret å identifisere webområder som utrygge ved en feil?

SmartScreen-filteret sperrer bare webområder som er bekreftet som utrygge av granskere hos Microsoft eller av ansatte hos tredjepartisdataleverandører. SmartScreen-filteret tilbyr også et webbasert tilbakemeldingssystem for å hjelpe kunder og webområdeeiere med å rapportere potensielle feil så snart som mulig. Disse rapportene bekreftes og feil rettes opp.

Kan jeg opprette en egendefinert liste over pålitelige webområder til SmartScreen-filteret?

Ja, administratorer i selskaper og individuelle brukere kan legge til webområder i sin liste over pålitelige webområder, og så slå av SmartScreen-filteret for alle webområder i sikkerhetssonen for klarerte områder.

Slik legger du til et webområde i din liste over klarerte webområder og slår av SmartScreen-filteret for det aktuelle webområdet

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Naviger deg til webområdet du vil legge til i listen over klarerte områder.

 3. Klikk Verktøy-knappen og deretter Alternativer for Internett.

 4. Klikk fanen Sikkerhet, og klikk deretter Klarerte områder.

 5. Klikk Områder-knappen.

  Webområdets adresse bør nå vises i boksen Legg til dette webområdet i sonen.

 6. Hvis området ikke er et sikkert område (HTTPS), fjerner du merket for alternativet Krev servergodkjenning (https:) for alle områder i denne sonen.

 7. Klikk Legg til og deretter Lukk.

 8. Klikk Egendefinert nivå i fanen Sikkerhet.

 9. I dialogboksen Sikkerhetsinnstillinger blar du ned til Bruk SmartScreen-filter, og klikker Deaktiver.

 10. Klikk OK, og klikk deretter OK én gang til.

Hvorfor får jeg beskjed i Internet Explorer om at SmartScreen-filtertjenesten er utilgjengelig?

Når SmartScreen-filtertjenesten ikke er tilgjengelig, kan ikke webområder du besøker sjekkes mot en liste på nett over webområder som er rapportert til Microsoft. Tjenesten er utilgjengelig hvis datamaskinen din mister forbindelsen til Internett. Forsikre deg om at du er koblet til Internett og prøv igjen. Hvis du er tilkoblet Internett, men ikke har oppdatert Internet Explorer i det siste, er det mulig at du har en eldre versjon som ikke lenger støttes av SmartScreen-filtertjenesten. Du kan søke etter oppdateringer ved å klikke knappen Sikkerhet, og klikk deretter Windows Update eller last ned siste versjon fra Internet Explorer 8-webområdet.

Hvordan slår jeg av SmartScreen-filteret?

Du slår av SmartScreen-filteret ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Sikkerhet-knappen, klikk SmartScreen-filter og deretter på Slå av SmartScreen-filter.

 3. I Microsoft‌ SmartScreen Filter-dialogboksen, klikker du OK.

Hvordan slår jeg på SmartScreen-filteret igjen?

Følg disse trinnene hvis du vil slå på SmartScreen-filteret:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Sikkerhet-knappen, klikk SmartScreen-filter og deretter på Slå på SmartScreen-filter.

 3. I Microsoft‌ SmartScreen Filter-dialogboksen, klikker du OK.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg mot phishing på Internett?

Her er noen raske tips som kan bidra til å beskytte deg mot phishing på Internett:

 • Vær beskyttende ovenfor dine personopplysninger.

 • Naviger deg til webområder du stoler på ved å skrive adressen direkte inn i adresselinjen.

 • Oppgi aldri personlige opplysninger i en e-post, en direktemelding eller et popup-vindu.

 • Klikk ikke på koblinger i e-post eller direktemeldinger fra ukjente eller andre koblinger som ser mistenkelige ut. Til og med meldinger som ser ut som de kommer fra venner og familie, kan være forfalsket, så kontroller med avsenderen om de faktisk har sendt meldingen.

 • Bruk bare webområder med personvernerklæring eller informasjon om hvordan de bruker personlige opplysninger.

 • Kontroller kontoutskrifter og kredittkorthistorikk med jevne mellomrom, og rapporter enhver mistenkelig aktivitet.

 • Hold Windows og Internet Explorer oppdatert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Få sikkerhetsoppdateringer for Windows.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg mot skadelig programvare?

 • Slå på SmartScreen-filter.

 • Hold programvaren på datamaskinen oppdatert. Både operativsystemet og antivirusprogrammet bør oppdateres regelmessig.

 • Bare last ned programvareoppdateringer fra anerkjente kilder. For Windows-operativsystemer, kan du bruke Windows Update. For annen programvare bør du alltid bruke det lovlige webområdet til selskapet eller personen som lager programvaren.

 • tenk deg alltid om før du installerer noe, vær sikker på at du har veid risikoen opp mot fordelene, og vær oppmerksom på det som står i små bokstaver i avtaler. Skjuler den langtekkelige lisensavtalen som du ikke vil lese en advarsel om at du skal til å installere skadelig programvare?

 • Installer og bruk en brannmur. Du kan bruke Windows brannmur i Kontrollpanelet eller installere et Internettssikkerhetsprogram som inkluderer en brannmur.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg kan ha oppgitt personlig eller finansiell informasjon på et phishing-webområde?

Gjør følgende øyeblikkelig, det kan bidra til å unngå eller begrense problemer:

 • Endre passord eller PIN-koder på alle Internett-kontoene dine.

 • Legg ut en svindeladvarsel på alle kredittopplysningene dine. Spør din bank eller økonomiske rådgiver hvis du ikke er sikker på hvordan dette gjøres.

 • Kontakt banken eller Internett-butikken direkte. Bruk ikke koblingen i den bedragerske e-postmeldingen.

 • Hvis du vet hvilke kontoer som det ble gitt tilgang til, eller som ble åpnet på bedragersk vis, avslutt disse kontoene.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan bidra til å beskytte deg på nett, kan du besøke Microsoft webområde om sikkerhet hjemme.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager at jeg har blitt utsatt for svindel?

Gjør følgende øyeblikkelig, det kan bidra til å unngå eller begrense problemer:

 • Anmeld forholdet til ditt nærmeste politikammer.

 • Legg ut en svindeladvarsel på alle kredittopplysningene dine. Spør din bank eller økonomiske rådgiver hvis du ikke er sikker på hvordan dette gjøres.

 • Endre passord eller PIN-koder på alle Internett-kontoene dine.

 • Kontakt banken eller Internett-butikken direkte. Bruk ikke koblingen i den bedragerske e-postmeldingen.

 • Hvis du vet hvilke kontoer som det ble gitt tilgang til, eller som ble åpnet på bedragersk vis, avslutt disse kontoene.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan bidra til å beskytte deg på nett, kan du besøke Microsoft webområde om sikkerhet hjemme.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg mistenker at uønsket skadelig programvare er installert på datamaskinen?

Du kan laste ned Microsoft Safety Scanner på Microsoft-webområdet, som undersøker om det finnes skadelig programvare og fjerner alle infeksjoner som oppdages.