Angi hvilke spill barn kan spille

Hvis datamaskinen er koblet til et domene, er sperrefunksjonene ikke tilgjengelige.

Du kan bruke sperrefunksjonene til å styre hvilke spill barna dine har lov til å spille på datamaskinen. Du kan blokkere:

 • Alle spill.

 • Bestemte spill som du velger.

 • Bestemte spill basert på aldersklassifiseringer.

 • Bestemte spill basert på innholdsklassifiseringer.

Du kan kombinere disse fire metodene.

Obs!

 • Du kan angi at sperrefunksjonene skal blokkere de fleste spillene. Hvis datamaskinen imidlertid ikke gjenkjenner et spill, blokkeres det ikke av sperrefunksjonene. Hvis du oppdager et spill som ikke er blokkert, kan du manuelt legge til spillet i listen over blokkerte programmer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Unngå at barn bruker bestemte programmer.

Vis alle

Slik blokkerer du alle spill

 1. Åpne Sperrefunksjon ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter Konfigurere sperrefunksjoner under Brukerkontoer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Klikk navnet på personen du vil forhindre at skal spille spill.

 3. Klikk under Sperrefunksjoner.

 4. Klikk Spill.

 5. Klikk Nei under Kannavn på personenspille spill?.

Slik blokkerer du spill etter aldersklassifisering

 1. Åpne Sperrefunksjon ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter Konfigurere sperrefunksjoner under Brukerkontoer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Klikk navnet på personen du vil forhindre at skal spille spill.

 3. Klikk under Sperrefunksjoner.

 4. Klikk Ja under Kannavn på personenspille spill?.

 5. Klikk Angi spillklassifisering under Blokker (eller tillat) spill etter klassifisering og innholdstype.

 6. Klikk et klassifiseringsnivå under Hvilke spillklassifiseringer er akseptable forpersonnavn?.

Slik blokkerer du spill etter innhold

 1. Åpne Sperrefunksjon ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter Konfigurere sperrefunksjoner under Brukerkontoer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Klikk navnet på personen du vil forhindre at skal spille spill.

 3. Klikk under Sperrefunksjoner.

 4. Klikk Ja under Kannavn på personenspille spill?.

 5. Klikk Angi spillklassifisering under Blokker (eller tillat) spill etter klassifisering og innholdstype.

 6. Velg innholdstypene du vil blokkere under Blokker disse innholdstypene.

Slik blokkerer bestemte spill

 1. Åpne Sperrefunksjon ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter Konfigurere sperrefunksjoner under Brukerkontoer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Klikk navnet på personen du vil forhindre at skal spille spill.

 3. Klikk under Sperrefunksjoner.

 4. Klikk Ja under Kannavn på personenspille spill?.

 5. Klikk Blokker eller tillat bestemte spill under Blokker (eller tillat) alle spill på datamaskinen etter navn.

 6. Klikk spillet du vil blokkere i den alfabetiske listen over spill, og klikk deretter Alltid blokker.