Starte Windows fra en CD eller DVD

Du må starte Windows fra installasjons-CDen eller -DVDen i følgende tilfeller:

 • Hvis datamaskinen ikke har noe operativsystem installert.

 • Hvis du vil installere Windows på nytt.

 • Hvis du trenger tilgang til systemgjenopprettingsalternativer.

Starte Windows fra en CD- eller DVD-plate

 1. Slå på datamaskinen og sett inn Windows installasjon-CD eller -DVD og start datamaskinen på nytt.

 2. Trykk en tast når du blir bedt om det, og følg instruksjonene som vises.

 3. Når siden Installere Windows vises, klikker du Installer nå for å starte installasjonsprosessen, eller Reparer datamaskinen hvis du vil ha tilgang til alternativer for systemgjenoppretting.

 4. Følg instruksjonene.

Hvis siden Installer Windows ikke vises

Hvis siden Installer Windows ikke vises og du blir bedt om å trykke på en tast for å starte fra en CD eller DVD, må du kanskje angi at datamaskinen bruker CD- eller DVD-stasjonen som oppstartsstasjon. Dette betyr at du må angi i BIOS (Basic Input/Output System)at CD- eller DVD-stasjonen skal være første oppstartsstasjon. Slik gjør du det:

 1. Slå på datamaskinen, sett inn Windows-installasjonsdisken og start datamaskinen på nytt.

 2. Nyere datamaskiner viser vanligvis en oppstartsmeny. I oppstartsmenyen merker du BIOS setup, BIOS settings eller noe lignende.

  Advarsel! 

  • Oppdatering av BIOS er en avansert oppgave, og hvis det oppstår en feil, kan datamaskinen kanskje slutte å fungere. Pass på at du følger instruksjonene fra produsenten nøyaktig.

  Obs!

  • Fremgangsmåter for å oppdatere BIOS varierer fra produsent til produsent. Se i informasjonen som fulgte med datamaskinen, eller gå til webområdet til produsenten av datamaskinen. Hver datamaskin har sine egne oppstartsalternativer og tilgang til BIOS setup. Hvis datamaskinen ikke har noen oppstartsmeny, skal du se etter en melding som viser BIOS setup, BIOS settings eller noe lignende og trykke riktig tast når du får beskjed om at du kan vise skjermbildet for BIOS setup.

 3. Skjermbildet for BIOS setup vises. I skjermbildet for BIOS setup merker du alternativet Boot order eller noe lignende.

 4. Velg CD- eller DVD-stasjonen som første oppstartsenhet.

Start datamaskinen på nytt og start Windows fra installasjons-CDen eller DVDen, slik det er beskrevet tidligere.