Hvis du vil ta med en bærbar PC hjem fra arbeid og koble den til hjemmenettverket, må du eventuelt endre noen innstillinger på datamaskinen.

Bruke Internett

Hvis du bare vil bruke Internett hjemmefra, kobler du den bærbare arbeids-PCen til hjemmenettverket.

Vis alle

Slik kobler du til et Ethernet-hjemmenettverk

 • Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til den bærbare PCen, og den andre enden til huben, svitsjen eller ruteren. Du skulle nå umiddelbart få tilgang til Internett.

Slik kobler du til et trådløst hjemmenettverk:

Den bærbare PCen må ha et trådløst nettverkskort.

 1. Slå på den bærbare PCen.

 2. Åpne Koble til et nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Koble til.

 3. Velg det trådløse hjemmenettverket fra listen, og skriv deretter om nødvendig inn nettverkssikkerhetsnøkkelen.

  Nå skulle du være koblet til det trådløse nettverket og ha Internett-tilgang.

Obs!   

 • Hvis hjemmenettverket er trådløst, anbefaler vi at du bruker en nettverkssikkerhetsnøkkel. Hvis du ikke gjør det, kan du risikere at hackere får uautorisert tilgang til den bærbare PCen, eller at den utsettes for skadelig programvare. Se Hvorfor bør jeg sikre det trådløse nettverket? for mer informasjon.

Hvis du har problemer med å koble til nettverket og få tilgang til Internett, kan du se Feilsøke problemer med nettverks- og Internett-tilkobling.

Aktivere fil- og skriverdeling

For å få tilgang til delte filer og skrivere på nettverket må du først aktivere fil- og skriverdeling.

Slik aktiverer du fil- og skriverdeling:

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

 2. Klikk Tilpass.

 3. På siden Tilpasse nettverksinnstillinger klikker du Privat og deretter Neste. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 4. På siden Angi nettverksinnstillinger klikker du Lukk.

Hvis datamaskinen som kjører Windows Vista, er med i et domene, vil du eventuelt ikke kunne endre nettverksplasseringen til Privat. Da må du passe på at følgende alternativer er aktivert under Deling og gjenkjenning:

Obs!   

 • Hvis du vil bruke passordbeskyttet deling, må du ha nøyaktig de samme brukerkontoene og passordene på begge datamaskinene. Dette er vanligvis ikke tilfellet dersom du bruker en bærbar datamaskin fra arbeid og en hjemmedatamaskin, så det er best å slå av passordbeskyttet deling. (Alternativet passordbeskyttet deling er kun tilgjengelig i arbeidsgrupper.)

Bruke en skriver

Hvis du vil bruke en skriver som er tilkoblet en hjemmedatamaskin fra din bærbare PC, må du først slå på nettverksgjenkjenning (hvis skriveren er tilkoblet en datamaskin som kjører Windows Vista), og deretter kontrollere at skriveren er delt.

Vis alle

Slik kontrollerer du om en skriver er delt eller konfigurerer skriverdeling:

 1. Logg på en datamaskin som er en del av hjemmenettverket og er koblet til skriveren.

 2. Klikk startknappenBilde av Start-knappen, og klikk deretter Kontrollpanel.
 3. Klikk Skrivere under Maskinvare og lyd.

 4. Høyreklikk på skriveren som du vil dele, og klikk deretter på Deling.

  Hvis skriveren er delt, merkes Del denne skriveren. Hvis dette alternativet ikke er merket, klikker du Del denne skriveren og deretter OK.

Obs!   

 • Funksjonen for skriverdeling er ikke inkludert i Windows Vista Starter.

Hvis du vil bruke en delt skriver, må du legge til skriveren på den bærbare PCen.

Slik legger du til en skriver:

 1. Åpne Veiviser for skriverinstallasjon ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd, Skrivere og deretter Legg til skriver.

 2. Velg Legg til en nettverks-, Bluetooth- eller trådløs skriver og følger deretter instruksjonene i veiviseren.

Bruke delte filer og mapper

Du kan dele filer og mapper på to måter: med enkel fildeling—legge filene eller mappene i en delt fellesmappe på nettverket, eller fildeling på stedet—merke de enkelte filene eller mappene som skal deles, uten å flytte dem fra gjeldende plassering. (I Windows XP kan bare mapper deles på denne måten.)

Obs!   

 • Funksjonen for deling av filer og mapper er ikke inkludert i Windows Vista Starter.

Vis alle

Slik konfigurerer du deling på datamaskiner som kjører Windows XP:

Hvis noen av hjemmedatamaskinene kjører en versjon av Windows XP tidligere enn Windows XP with Service Pack 2 (SP2), må du oppgradere dem før du kan konfigurere deling.

 1. Kjør veiviseren for nettverksinstallasjon på hver hjemmedatamaskin, hvis ikke du allerede har gjort det.

 2. Når du blir bedt om det, velger du å aktivere fildeling. Dette oppretter en Delte dokumenter-mappe på hver datamaskin. Filene i denne mappen er tilgjengelige for alle på nettverket.

Notater

 • Klikk Start, Mine dokumenter og deretter Delte dokumenter for å åpne Delte dokumenter-mappen.

 • I Windows XP kan du ikke dele bare enkelte filer, du må dele hele mappen. Hvis du vil dele mapper med innhold uten å flytte dem til Delte dokumenter-mappen, går du til plasseringen for mappen du vil dele, høyreklikker mappen og klikker deretter Deling og sikkerhet. Klikk Del denne mappen i kategorien Deling, og klikk deretter Bruk.

Slik konfigurerer du deling på datamaskiner som kjører Windows Vista:

Delte dokumenter-mappen er erstattet av fellesmappen i Windows Vista.

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

 2. Klikk pilknappen Bilde av pilknappen ved siden av Deling av fellesmappe, og klikk deretter ett av følgende alternativer:
  • Aktiver deling slik at alle med nettverkstilgang kan åpne filer

  • Aktiver deling slik at alle med nettverkstilgang kan åpne, endre og opprette filer

 3. Klikk Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  Filene i fellesmappen er nå tilgjengelige for alle på nettverket.

Notater

 • Gjør følgende for å åpne fellesmappen:

  1. Åpne Dokumenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Dokumenter.

  2. Klikk pilen ved siden av Mapper nederst i navigasjonsruten, og klikk deretter Felles.

 • Hvis du vil dele filer eller mapper uten å flytte dem inn i denne mappen, går du til plasseringen for filen eller mappen du vil dele, klikker filen eller mappen, klikker Del, og følger deretter trinnene i veiviseren.

Bruke nettverksdatamaskiner

Før du kan få tilgang til en annen nettverksdatamaskin, må du vite navnet på den.

Vis alle

Slik søker du etter et datamaskinnavn:

 1. Åpne System ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter System.

 2. Navnet vises under Datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppeinnstillinger.

Slik får du tilgang til en hjemmedatamaskin fra den bærbare PCen:

Hvis du vil ha tilgang til filer på en hjemmedatamaskin, kan du enten logge på som gjest (det vil si at du bare har tilgang til filer i fellesmappen), eller, hvis du har en brukerkonto på den aktuelle datamaskinen, kan du bruke kontoen din for å logge på. Du finner mer informasjon om brukerkontoer under Brukerkontoer: vanlige spørsmål. Gjør følgende for å få tilgang til en annen datamaskin:

 1. Åpne Nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Nettverk.

 2. Dobbeltklikk på ikonene til en datamaskin for å vise filene og mappene du har tilgang til.

  Notater

  • Hvis brukernavnet og passordet for datamaskinen du for øyeblikket er pålogget, er forskjellig fra brukernavnet og passordet til datamaskinen du ønsker å få tilgang til, vil du kanskje bli spurt om å skrive inn påloggingsinformasjon.

  • Hvis den andre datamaskinen er konfigurert for å gi tilgang til alle på nettverket, vil du bli koblet til automatisk, men bare ha gjestetilgang. Dette betyr at du bare har tilgang til filene i fellesmappen. Du kan koble til en annen datamaskin på nettverket automatisk ved hjelp av påloggingsinformasjonen din ved å lagre passordene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Lagre passord for automatisk pålogging.

  Det åpnes en mappe som inneholder de delte mappene og ressursene på hjemmedatamaskinen.

Slik får du tilgang til den bærbare PCen fra en hjemmedatamaskin:

 1. Åpne Nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Nettverk.

 2. Når du blir bedt om å logge på, skriver du inn arbeidsdomene og brukernavn atskilt med en omvendt skråstrek, i Brukernavn-boksen, (for eksempel: domene\brukernavn). I Passord-boksen skriver du inn passordet du bruker for å logge på på arbeidsplassen.

  Det åpnes en mappe som inneholder de delte filene og mappene på den bærbare PCen.