Her er løsninger på noen vanlige problemer med Autokjør.

Vis alle

Autokjør-alternativet ble bare vist én gang: første gang jeg koblet til en enhet eller satte i en plate. Hvordan kan jeg finne dem igjen, slik at jeg kan velge en annen handling?

Hvis du vil vise alternativene én gang, høyreklikker du enheten eller stasjonen, og deretter klikker du Åpne autokjør. Hvis enheten ikke er koblet til, holder du nede Skift og kobler til enheten. Du kan også holde nede Skift når du setter i en plate, for å vise en liste over alternativer.

Hvis du vil vise alternativene hver gang du kobler til en enhet eller setter i en plate, følger du disse trinnene:

 1. Åpne Autokjør ved å klikke Start-knappenBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og deretter Autokjør.

 2. Klikk Spør meg hver gang i listen ved siden av enheten eller platetypen.

Jeg angir en standardhandling, men Autokjør-dialogboksen vises fortsatt.

Autokjør må kontrollere innholdstypene på lagringsenheten eller platen før et standard program for åpning kan tilordnes. Hvis det er mye innhold, vises dialogboksen mens Autokjør fullfører gjennomgangen. Dette er vanlig, og Autokjør-dialogboksen lukkes av seg selv.

Hvordan kan jeg slå av Autokjør slik at jeg ikke blir spurt om hvilket program jeg vil bruke?

Følg disse trinnene:

 1. Åpne Autokjør ved å klikke Start-knappenBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og deretter Autokjør.

 2. Fjern merket for Bruk Autokjør for alle medier og enheter.

Hvordan kan jeg stoppe Autokjør fra automatisk å åpne et program når jeg kobler til en enhet eller setter i en plate?

Følg disse trinnene:

 1. Åpne Autokjør ved å klikke Start-knappenBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og deretter Autokjør.

 2. Hvis du aldri vil at Autokjør-dialogboksen skal vises, velger du Ikke gjør noe ved siden av enheten eller platen. Hvis du vil velge en handling hver gang du kobler til en enhet eller setter i en plate, velger du Spør meg hver gang.

Autokjør starter ikke når jeg setter i en plate eller kobler til en enhet.

Der er flere årsaker til dette problemet. Det kan hende at Autokjør er begrenset av en gruppepolicy, avbrytes av et program som kjører eller det kan hende at tjenesten som Autokjør krever, ikke kjører.

Du kan forsøke følgende:

 • Spør nettverksansvarlig om Autokjør er begrenset av en gruppepolicy, og hvis den er det, hva du kan gjøre i stedet.

 • Lukk andre programmer som kan forstyrre.

 • Følg disse trinnene:

  1. Klikk Start. Bilde av startknappen, Klikk Alle Programs, klikk Tilbehør, og deretter høyreklikker du Ledetekst.
  2. Klikk Kjør som Administrator.

  3. Skriv inn net start shellhwdetection ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER.

  4. Start datamaskinen på nytt.

Tidligere holdt jeg nede Skift for å forhindre at Autokjør-dialogboksen ble vist. Hvorfor fungerer det ikke nå?

Hvis du holder nede Skift, åpnes Autokjør-dialogboksen uansett standardinnstilling. Hvis du vil forhindre at Autokjør-dialogboksen vises for en bestemt lagringstype (for eksempel en plate eller enhet), følger du disse trinnene:

 1. Åpne Autokjør ved å klikke Start-knappenBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og deretter Autokjør.

 2. Velg Ikke gjør noe ved siden av lagringstypen.

Avmerkingsboksen Alltid gjør dette vises ikke for medier med blandet innhold.

Siden medier med blandet innhold kan inneholde alle innholdstyper, finnes det ingen måte å velge standardhandling for dem.

Hvorfor tar det slå lang tid for Autokjør å oppdage innholdstypene på lagringsenheten?

Enheten inneholder sannsynligvis et stort antall filer eller en dyp mappestruktur.