Feilsøke problemer med filoverføring

Her er løsninger på noen vanlige problemer med bruk av Windows Enkel overføring for å overføre filer og innstillinger fra én datamaskin til en annen.

Vis alle

Jeg kan ikke flytte datamaskinene nært nok til å bruke kabel mellom dem, og datamaskinen er ikke koblet til et nettverk.

Du kan overføre filer og innstillinger ved hjelp av CDer, DVDer, en ekstern harddisk eller en USB-flash-enhet. Under overføringsprosessen viser Windows Enkel overføring den totale størrelsen på filene og innstillingene som du ønsker å overføre, og hvor mange plater eller USB-flash-enheter du trenger. Slik får du hjelp til å velge hvilken type lagringsenhet du skal bruke.

Obs!   

  • En gjennomsnittlig CD har plass til omtrent 700 megabyte (MB), en standard enkeltlags-DVD til omtrent 4.7 gigabyte (GB) og en standard dobbeltlags-DVD til omtrent 8.5 GB.

Jeg trenger et nytt passord for å logge meg på den nye datamaskinen som kjører Windows Vista.

Du må endre passordet eller opprette et nytt for å gjøre informasjonen på datamaskinen sikrere under og etter overføringsprosessen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre Windows-passordet.

Noen programinnstillinger ble ikke overført.

Hvis du har et program på den gamle datamaskinen som du ønsker å bruke på den nye, må du sørge for å installere det på den nye datamaskinen før du kjører Windows Enkel overføring. Dermed unngår du at programinnstillingene du overførte, blir overskrevet når du installerer programmet.

Obs!  

  • Du kan bruke Windows Enkel overføring til å overføre filer — men ikke innstillinger — fra en datamaskin som kjører Windows 2000 til en datamaskin som kjører Windows Vista.

Det vises ingen programmer i listen over hva som har blitt overført.

Windows Enkel overføring overfører bare programinnstillinger, ikke selve programmene. Når du skal bruke programmene fra den gamle datamaskinen, må du installere dem på den nye datamaskinen og deretter overføre filer og innstillinger for disse programmene. Det er mulig at noen programtyper, for eksempel sikkerhets- og antivirusprogrammer, ikke vil fungere med denne versjonen av Windows.

Jeg kan ikke åpne eller lese noen filer jeg overførte til den nye datamaskinen min.

Hvis du ikke kan åpne eller lese en fil du overførte til den nye datamaskinen din, kan det hende at programmet enda ikke er installert på den nye datamaskinen. Installer programmet på den nye datamaskinen og prøv på nytt å åpne filen.

Obs!

  • Hvis du har et program på den gamle datamaskinen som du ønsker å bruke på den nye, må du sørge for å installere det på den nye datamaskinen før du kjører Windows Enkel overføring. Dermed unngår du at programinnstillingene du overførte, blir overskrevet når du installerer programmet.

Windows Enkel overføring stopper under overføringen.

En av de vanligste grunnene til at Windows Enkel overføring kan stoppe under en overføring, er at tilkoblingen mellom datamaskinene går tapt eller at tilkoblingen til nettverksmappen der filene og innstillingene er lagret, går tapt. Hvis dette skjer, sjekker du tilkoblingene mellom datamaskinene eller nettverksstatusen for å kontrollere at alt er tilkoblet og kjører som det skal, og deretter starter du overføringen på nytt. Windows Enkel overføring vil identifisere de filene som er overført tidligere, og fortsette å kopiere de andre filene du har angitt.

Enkel overføring-kabelen fungerer ikke som den skal.

Hvis Enkel overføring-kabelen ikke fungerer som den skal, kan du prøve følgende for å rette opp problemet. Kontroller at driverne til kabelen for Enkel overføring er installert på den gamle datamaskinen, fra CDen som fulgte med kabelpakken. Hvis du ikke har gjort det, lukker du Windows Enkel overføring, setter inn CDen som fulgte med Enkel overføring-kabelen, i den gamle datamaskinen din, og følger deretter instruksjonene på skjermen. Når dette er fullført, starter overføringsprosessen på nytt.

USB-porter kan være en annen årsak til problemet. Når Windows Enkel overføring ber deg koble datamaskinen til kabelen for Enkel overføring, prøver du å koble kabelen til andre USB-porter på datamaskinene.

Jeg har ingen kabel for Enkel overføring.

Hvis du ikke har en USB-kabel (universal serial bus) for Enkel overføring, kan du kjøpe en på Internett, fra datamaskinprodusenten, eller i en elektronikkbutikk.

Stasjoner på den gamle datamaskinen min lar seg ikke tilordne til stasjonene på den nye datamaskinen.

Omadressering av stasjoner er bare mulig hvis Windows Enkel overføring identifiserer at stasjonsnavnene på den gamle og nye datamaskinen, ikke samsvarer. Hvis du for eksempel velger å overføre filer og innstillinger fra stasjonene C: og D: på den gamle datamaskinen din, mens den nye datamaskinen bare har en C:- stasjon, vil du bli bedt om å angi hvilken stasjon på den nye datamaskinen du vil overføre informasjonen til.

Hvis begge datamaskinene har de samme stasjonsbokstavene, vil du ikke se denne siden. I stedet vil informasjon på hver stasjon på den gamle datamaskinen, overføres til de respektive stasjonene på den nye datamaskinen. Hvis for eksempel den gamle datamaskinen har stasjonene C: og D:, vil informasjonen på de stasjonene overføres til stasjonene C: og D: på den nye datamaskinen.

Hvis du ønsker å opprette nye stasjoner eller gjøre stasjonene større på den nye datamaskinen, må du gjøre det før du starter overføringen.

Noen av tingene jeg valgte å overføre, ble ikke overført.

Elementene som ikke ble overført, var enten ikke kompatible med denne versjonen av Windows eller ble kanskje identifisert som kjent skadelig programvare, noe som gjorde at de ble blokkert fra å overføres til den nye datamaskinen. Du kan se en rapport over hva som ble overført i Windows Enkel overføring.