Feilsøke problemer med å finne datamaskiner på et hjemmenettverk

Her følger løsninger på noen vanlige problemer med å finne datamaskiner på et hjemmenettverk.

Vis alle

Jeg ser ingen datamaskiner eller enheter i Nettverk-mappen.

Dette kan ha to årsaker:

 • Datamaskinen er ikke koblet til nettverket. Hvis datamaskinen ikke er koblet til nettverket, ser det ut som om Nettverk-mappen er tom, selv om det finnes andre datamaskiner og enheter på nettverket. Du løser problemet ved å koble til nettverket eller konfigurere et nytt nettverk.

  Åpne Koble til et nettverk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen og deretter Koble til.

 • Nettverksgjenkjenning blokkerer deg fra å se andre datamaskiner og enheter. Hvis innstillingen for nettverksgjenkjenning på datamaskinen er satt til AV, kan du ikke se andre datamaskiner og enheter på nettverket. Gjør følgende for å endre innstillingen for nettverksgjenkjenning:

  1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

  2. Hvis nettverksgjenkjenning er deaktivert, klikker du pilknappen Bilde av pilknappen for å utvide delen. Klikk Aktiver nettverksgjenkjenning, og klikk deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Jeg ser ikke datamaskinen eller enheten jeg forventer å se i Nettverk-mappen.

Dette kan ha to årsaker:

 • Datamaskinen eller enheten inngår ikke i nettverket. Du løser dette problemet ved å legge til datamaskinen på nettverket gjennom å koble den til huben, svitsjen eller ruteren (hvis nettverket er Ethernet), eller ved å koble til nettverket ved hjelp av veiviseren for nettverkstilkobling (hvis nettverket er trådløst). Hvis du tror at datamaskinen er lagt til på nettverket, men at det har oppstått et problem, kan du kjøre Nettverksdiagnose på datamaskinen for å prøve å finne ut hvor problemet ligger. I systemstatusfeltet høyreklikker du nettverksikonet, og deretter klikker du Diagnostiser og reparer for å kjøre Nettverksdiagnose.

 • Innstillingen for nettverksgjenkjenning på datamaskinen er satt til AV, dette hindrer deg i å se den. Hvis du vil endre innstillingen for nettverksgjenkjenning på en annen datamaskin, logger du på datamaskinen, klikker startknappenBilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, og klikker deretter Nettverks- og delingssenter. Klikk pilknappen Bilde av pilknappen for å utvide Nettverksgjenkjenning, klikk Aktiver nettverksgjenkjenning, og klikk deretter Bruk. Hvis du ikke er eier av eller har tilgang til datamaskinen, ber du personen som eier den om å endre innstillingen for nettverksgjenkjenning til PÅ, slik at du kan se datamaskinen i Nettverk-mappen.

Obs!

 • Det kan ta flere minutter før datamaskiner som kjører tidligere versjoner av Windows, gjenkjennes og vises i Nettverk-mappen. Hvis nettverket inneholder flere enn én arbeidsgruppe, kan det ta opptil 15 minutter før datamaskiner som kjører tidligere versjoner av Windows, vises i Nettverk-mappen.

 • Vi anbefaler at alle datamaskiner er i samme arbeidsgruppe. Hvis du må bruke flere arbeidsgrupper, sørg for at hver arbeidsgruppe har en datamaskin hvor fildeling og nettverksgjenkjenning er aktivert.

Fra en datamaskin som kjører Windows XP kan jeg ikke se noen nettverksdatamaskiner som kjører Windows Vista.

På datamaskinen som kjører Windows XP kontrollerer du arbeidsgruppenavnet og sammenligner det med arbeidsgruppenavnet på datamaskinene som kjører Windows Vista. Hvis arbeidsgruppenavnene ikke stemmer overens, endrer du navnene slik at alle datamaskinene på nettverket har samme arbeidsgruppenavn.

Slik kontrollerer eller endrer du arbeidsgruppenavnet på en datamaskin som kjører Windows XP

 1. Klikk Start, Kontrollpanel, Ytelse og vedlikehold og klikk deretter System.

 2. Klikk kategorien Datamaskinnavn

  Arbeidsgruppenavnet vises. Klikk Endre for å endre arbeidsgruppenavnet.

Slik kontrollerer eller endrer du arbeidsgruppenavnet på en datamaskin som kjører Windows Vista

 1. Klikk Start, Kontrollpanel, System og vedlikehold og klikk deretter System.

  Arbeidsgruppenavnet vises under Datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppeinnstillinger. Klikk Endre innstillinger for å endre arbeidsgruppenavnet. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. I dialogboksen Systemegenskaper klikker du kategorien Datamaskinnavn, og deretter klikker du Endre.

 3. Skriv inn det nye arbeidsgruppenavnet i Arbeidsgruppe-boksen, og klikk deretter OK i dialogboksen for endring av datamaskinnavn/domene.

  Bilde av dialogboksen for endring av datamaskinnavn/domene
  Dialogboksen for endring av datamaskinnavn/domene

Obs!