Feilsøke problemer med Bluetooth-enheter

Under finner du løsninger på noen vanlige problemer med Bluetooth-enheter.

Vis alle

Datamaskinen kjenner ikke igjen Bluetooth-enheten.

Det er flere ting du kan forsøke:

 • Fjern og deretter installer enheten på nytt.

  1. Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen, klikk Kontrollpanel, klikk Maskinvare og lyd og klikk deretter Bluetooth-enheter.
  2. Klikk enheten som ikke virker, og klikk deretter Fjern.

  3. Klikk Legg til, klikk tilbakestillingsknappen på enheten (eller gjør den synlig ved å følge produsentens instruksjoner), merk av for Enheten er installert og klar til å bli oppdaget, og klikk deretter Neste.

  4. Hvis du ikke finner enheten, gjentar du forrige trinn. Når enheten blir funnet, merker du den og klikker Neste.

  5. Følg resten av instruksjonene i veiviseren.

 • Kontroller at enheten er slått på, og at batteriene ikke må byttes ut.

 • Kontroller at Bluetooth-adapteret for datamaskinen er tilkoblet og slått på, og at enheten er slått på og synlig. Hvis du er usikker på hvordan du gjør enheten synlig, bør du lese dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller sjekke produsentens webområde.

 • Kontroller at du brukte riktig program for å installere enheten. Hvis ikke, installerer du enheten på nytt.

  • For skrivere gjør du følgende:

   • Åpne Veiviser for skriverinstallasjon ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd, Skrivere og deretter Legg til skriver.

  • For mobiltelefoner bruker du Veiviser for Bluetooth-enhet, hvis trådløs Bluetooth-teknologi er installert på datamaskinen. Hvis du vil gjøre dette, følger du denne prosedyren:

   1. Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen, klikk Kontrollpanel, klikk Maskinvare og lyd og klikk deretter Bluetooth-enheter.
   2. Klikk Legg til.

  • For tastatur og mus bruker du Veiviser for Bluetooth-enhet, hvis trådløs Bluetooth-teknologi er installert på datamaskinen. Hvis du vil gjøre dette, følger du denne prosedyren:

   1. Koble et ikke-trådløst tastatur eller en ikke-trådløs mus til datamaskinen.

   2. Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen, klikk Kontrollpanel, klikk Maskinvare og lyd og klikk deretter Bluetooth-enheter.
   3. Klikk Legg til.

 • Enheten kan enten være utenfor datamaskinens rekkevidde eller for nærme. Forsøk å flytte den nærmere eller litt lengre fra datamaskinen.

Enheten og datamaskinen kan ikke kommunisere.

Det er flere ting du kan forsøke:

 • Kontroller at enheten og datamaskinen har riktig avstand til hverandre. Brukerveiledningen for enheten inneholder som regel informasjon om riktig avstand.

 • Enheten kan være overbelastet eller ha for mange tilkoblinger (andre enheter kan for eksempel være koblet til en Bluetooth-skriver). Vent til enheten er mindre belastet og forsøk igjen. Eller, hvis du vil redusere antall tilkoblinger, angi at de andre enhetene ikke skal være synlige. Hvis du er usikker på hvordan du gjør en enhet ikke synlig, bør du lese dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller sjekke produsentens webområde.

 • Kontroller at datamaskinen forsøker å koble seg til riktig enhet. Du har kanskje to Bluetooth-skrivere koblet til datamaskinen: Én på kontoret og én på kontoret til en kollega. Kontroller at navnet og serienummeret som vises i Veiviser for Bluetooth-enhet, samsvarer med navnet og serienummeret til enheten ved å høyreklikke enhetsikonet i veiviseren.

 • Har du utvekslet tilgangsnøkler med enheten? Noen enheter krever en tilgangsnøkkel før de kan listes opp i Bluetooth-enheter i Kontrollpanel.

 • Du kan ha skrevet inn en feil tilgangsnøkkel, eller tidsbegrensningen for å skrive inn tilgangsnøkkelen kan ha utløpt.

 • Kontroller at Windows er konfigurert til å godta innkommende Bluetooth-tilkoblinger. Hvis du vil gjøre dette, og trådløs Bluetooth-teknologi er installert på datamaskinen, kan du se etter tilgjengelige Bluetooth-aktiverte enheter i Kontrollpanel. Slik gjør du det:

  1. Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen, klikk Kontrollpanel, klikk Maskinvare og lyd og klikk deretter Bluetooth-enheter.
  2. Klikk kategorien Alternativer, merk av for Tillat Bluetooth-enheter å koble til datamaskinen, og klikk deretter OK.

 • Hvis enheten er i nærheten av andre enheter som bruker radiofrekvenser (for eksempel mikrobølgeovner, trådløse telefoner, fjernkontroller for elektronisk utstyr eller belysning eller trådløse 802.11-nettverk), kan disse enhetene forårsake forstyrrelser. Forsøk å flytte enheten som ikke virker, lengre unna de andre enhetene.

Tilkoblingen til enheten er treg eller ustabil.

Det er flere ting du kan forsøke:

 • Det kan hende enheten og datamaskinen er nesten utenfor rekkevidde eller for nær hverandre. Flytt enheten nærmere datamaskinen eller lengre unna. Brukerveiledningen for enheten inneholder normalt informasjon om riktig avstand.

 • Enheten kan være overbelastet eller ha for mange tilkoblinger. Andre enheter kobler for eksempel til en Bluetooth-skriver, noe som kan hindre akkurat denne tilkoblingen. Vent til enheten er mindre belastet og forsøk igjen. Eller, hvis du vil redusere antall tilkoblinger, angi at de andre enhetene ikke skal være synlige. Hvis du er usikker på hvordan du gjør en enhet ikke synlig, bør du lese dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller sjekke produsentens webområde.

 • Hvis enheten er i nærheten av andre enheter som bruker radiofrekvenser (for eksempel mikrobølgeovner, trådløse telefoner, fjernkontroller for elektronisk utstyr eller belysning eller trådløse 802.11-nettverk), kan disse enhetene forårsake forstyrrelser. Forsøk å flytte enheten som ikke virker, lengre unna de andre enhetene.

 • Det kan hende sikkerheten er tilbakestilt for hver enhet. Dette er spesielt vanlig for tastatur og mus. Andre enheter kan ha lignende problemer og må kanskje installeres på nytt.

Bluetooth-tastaturet eller -musen virker ikke.

Forsøk å fjerne og deretter installere tastaturet eller musen på nytt. Slik gjør du det:

Først kobler du et ikke-trådløst tastatur eller en ikke-trådløs mus til datamaskinen. Deretter gjør du følgende, hvis trådløs Bluetooth-teknologi er installert på datamaskinen:

 1. Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen, klikk Kontrollpanel, klikk Maskinvare og lyd og klikk deretter Bluetooth-enheter.
 2. Klikk tastaturet eller musen som ikke virker, og klikk deretter Fjern.

 3. Klikk Legg til, klikk tilbakestillingsknappen nederst på tastaturet eller musen, merk av for Enheten er installert og klar til å bli oppdaget, og klikk deretter Neste.

 4. Hvis du ikke finner enheten, gjentar du forrige trinn. Når enheten blir funnet, merker du den og klikker Neste.

  Hvis du har forsøkt disse trinnene flere ganger og datamaskinen fremdeles ikke finner enheten, bør du kontrollere at enheten har batterier som virker.

 5. Hvis enheten er et tastatur, utveksler du tilgangsnøkler med tastaturet. Hvis enheten er en mus, klikker du Ikke bruk en tilgangsnøkkel. Følg resten av instruksjonene i veiviseren.

Jeg husker ikke tilgangsnøkkelen for Bluetooth-enheten.

De fleste enheter lar deg velge din egen tilgangsnøkkel, eller så kan du bruke en tilgangsnøkkel som er generert av Windows. Vil du at Windows skal generere en tilgangsnøkkel, kjører du Veiviser for Bluetooth-enhet. Ellers kontakter du produsenten av enheten. Legg merke til at noen enheter bruker 0000 eller 0001 som tilgangsnøkkel.

Jeg kan ikke koble til datamaskinen fra Bluetooth-enheten.

Hvis trådløs Bluetooth-teknologi er installert på datamaskinen, gjør du følgende:

 1. Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen, klikk Kontrollpanel, klikk Maskinvare og lyd og klikk deretter Bluetooth-enheter.
 2. Klikk kategorien Alternativer, og kontroller at det er merket av for Tillat Bluetooth-enheter å koble til datamaskinen.

Jeg har problemer med et Bluetooth-aktivert kort. Hvem kan jeg be om hjelp?

Kontakt driverleverandøren (produsenten) for kortet. Følg fremgangsmåten nedenfor for å finne driverleverandøren:

Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

 1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Enhetsbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Dobbeltklikk Bluetooth-radioer for å utvide denne delen.

 3. Høyreklikk Bluetooth-kortet (radio eller sender), og klikk deretter Egenskaper.

 4. Velg kategorien Driver.

 5. Ved siden av Driverleverandør står det enten Microsoft eller navnet på en annen leverandør. Kontakt leverandøren for å få hjelp.

Obs!   

 • Noen utgaver av Windows inneholder en Bluetooth-funksjon for å finne enheter som er annerledes enn de som blir beskrevet her.

 • Bluetooth-kode er et annet ord for nummeret som knytter en datamaskin til en Bluetooth-enhet. Termene tilgangsnøkkel og Bluetooth-kode brukes ofte om hverandre.