Feilsøke problemer med datamaskiner som ikke vises på nettverkskartet

Nettverkskartet er en grafisk visning av datamaskiner og enheter på nettverket og viser hvordan de er koblet sammen. Noen ganger finner ikke Windows alle datamaskinene og enhetene på nettverket, eller alle datamaskinene og enhetene kan ikke plasseres på riktig sted på kartet. Her følger noen årsaker til problemer med nettverkskartet, og tilhørende løsninger.

Vis alle

En datamaskin eller en enhet vises ikke på nettverkskartet.

Dette kan ha følgende årsaker:

 • Datamaskinen kjører Windows Vista og er koblet til et nettverk som er tilordnet nettverksplasseringen Offentlig sted. Windows kan ikke oppdage en datamaskin på et nettverk som er tilordnet nettverksplasseringen Offentlig sted. Du kan prøve å løse dette problemet ved å endre nettverksplasseringen til Privat eller ved å koble deg til et nettverk som er tilordnet nettverksplasseringen Privat. Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksplasseringer, kan du se Velge en nettverksplassering.

  Advarsel! 

  • Når du kobler deg til et nettverk som er tilordnet nettverksplasseringen Privat, blir datamaskinen synlig for andre datamaskiner rundt deg. Dette øker risikoen for å bli angrepet av skadelig programvare fra Internett. Du bør bare tilordne nettverksplasseringen Privat til nettverk på steder der du kjenner og stoler på menneskene og enhetene på nettverket, for eksempel hjemme eller på jobben. Du bør unngå å tilordne denne nettverksplasseringen til nettverk på offentlige steder, for eksempel kafeer eller flyplasser.

 • Datamaskinen kjører Windows Vista og LLTD-protokollen (Link Layer Topology Discovery) er deaktivert på nettverkskortet. Windows bruker LLTD- protokollen for å vise datamaskiner og enheter på et nettverk. Bruk denne fremgangsmåten til å aktivere LLTD:

  1. Åpne Nettverkstilkoblinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett, Nettverks- og delingssenter og deretter Administrere nettverkstilkoblinger.

  2. Høyreklikk nettverkskortikonet, og klikk deretter Egenskaper.

  3. Merk av for I/U-driver for tilordning av topologigjenkjenning for koblingslag, og Svarer for topologigjenkjenning for koblingslag, og klikk deretter OK.

 • Datamaskinen kjører Windows Vista og nettverksgjenkjenning er deaktivert. Gjør følgende for å aktivere nettverksgjenkjenning:

  1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

  2. Hvis nettverksgjenkjenning er deaktivert, klikker du pilknappen Bilde av pilknappen for å utvide delen. Klikk Aktiver nettverksgjenkjenning, og klikk deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksgjenkjenning, kan du se Hva er nettverksgjennkjenning?

 • Datamaskinen kjører Windows XP og LLTD-protokollen er ikke installert. Før en datamaskin som kjører Windows XP kan oppdages og vises på nettverkskartet, må du installere LLTD-protokollen på den aktuelle datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til Datamaskiner som kjører Windows XP, vises ikke på nettverkskartet (kan være på engelsk) på webområdet til Microsoft.

 • Datamaskinen kjører Windows XP, og brannmurinnstillingene forhindrer at den oppdages. Kontroller brannmurinnstillingene, og forsikre deg om at fil- og skriverdeling er aktivert. Hvis du bruker Windows-brannmur, kan du se Forstå innstillingene for Windows-brannmur. Hvis du bruker en annen brannmur, ser du i informasjonen som fulgte med brannmuren.

 • Enheten støtter ikke protokollene som kreves for Windows Vista. Se i informasjonen som fulgte med enheten, for å finne ut om den har en Windows Vista-logo. Hvis enheten har denne logoen, skal den vises på nettverkskartet. Enheten eller informasjonen som fulgte med den, kan også ha informasjon om LLTD-protokollen eller nettverkskartet.

En datamaskin eller en enhet er ikke plassert riktig på kartet.

Dette kan ha følgende årsaker:

 • Datamaskinen kjører Windows Vista og er koblet til et nettverk som er tilordnet nettverksplasseringen Offentlig sted. Når en datamaskin er på et nettverk som er tilordnet nettverksplasseringen Offentlig sted, kan ikke Windows plassere den riktig på nettverkskartet. Du kan prøve å løse dette problemet ved å endre nettverksplasseringen til Privat eller ved å koble deg til et nettverk som er tilordnet nettverksplasseringen Privat. Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksplasseringer, se Velge en nettverksplassering.

  Advarsel! 

  • Når du kobler deg til et nettverk som er tilordnet nettverksplasseringen Privat, blir datamaskinen synlig for andre datamaskiner rundt deg. Dette øker risikoen for å bli angrepet av skadelig programvare fra Internett. Du bør bare tilordne nettverksplasseringen Privat til nettverk på steder der du kjenner og stoler på menneskene og enhetene på nettverket, for eksempel hjemme eller på jobben. Du bør unngå å tilordne denne nettverksplasseringen til nettverk på offentlige steder, for eksempel kafeer og flyplasser.

 • Datamaskinen kjører Windows XP og LLTD-protokollen er ikke installert. Før en datamaskin som kjører Windows XP, kan oppdages og plasseres riktig på nettverkskartet, må du installere LLTD-protokollen (Link Layer Topology Discovery) på den aktuelle datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser datamaskiner som kjører Windows XP, på nettverkskartet, går du til Datamaskiner som kjører Windows XP, vises ikke på nettverkskartet (kan være på engelsk) på webområdet til Microsoft.

 • Enheten støtter ikke de nødvendige protokollene for Windows Vista, som kan føre til at enkelte enheter vises på nettverkskartet, men ikke slik du forventer å se dem. En ruter kan for eksempel vises som tre ting: en ruter, en svitsj og et tilgangspunkt. Se i informasjonen som fulgte med enheten, for å finne ut om den har en Windows Vista-logo. Hvis enheten har denne logoen, skal den vises riktig på nettverkskartet. Enheten eller informasjonen som fulgte med den, kan også ha informasjon om LLTD-protokollen eller nettverkskartet.

En melding om at en feil oppstod under tilordningen, vises.

Dette kan ha følgende årsaker:

 • En datamaskin eller en enhet på nettverket startet på nytt under tilordningen. Du løser dette problemet ved å vente til datamaskinen eller enheten er ferdig med å starte, og deretter oppdaterer du nettverkskartet ved å klikke oppdateringsknappen Bilde av oppdateringsknappen.
 • Datamaskinen er koblet til et trådløst nettverk, og det trådløse signalet er svakt eller uregelmessig. Du løser dette problemet ved å flytte datamaskinen nærmere den trådløse ruteren eller tilgangspunktet.

 • En enhet på nettverket, for eksempel en hub eller svitsj, fungerer ikke riktig eller er ikke kompatibel med LLTD-protokollen (Link Layer Topology Discovery), som brukes til å opprette kartet. Du løser dette problemet ved å deaktivere enheten, slå den av og fjerne den fra nettverket.

 • Svar fra endre enheter på nettverket blir forsinket, eller det er en inkompatibel ruter på nettverket. Hvis svar blir forsinket, kan du prøve å vente i noen minutter, og deretter oppdaterer du nettverkskartet ved å klikke oppdateringsknappen Bilde av oppdateringsknappen. Hvis en ruter ikke er kompatibel, kan du prøve å deaktivere den, slå den av eller fjerne den fra nettverket.