Feilsøke problemer med DVDer og filmer i Windows Media Center

Her er løsninger på noen vanlige problemer med å spille av DVDer og vise filminformasjon i Windows Media Center.

Vis alle

Hvorfor fungerer ikke digital lyd for DVD?

DVD-lyden bestemmes av høyttalerkonfigurasjonen du valgte i Konfigurer høyttalere, lydtilkoblingstypen du brukte til å koble datamaskinen til høyttalerne eller stereomottakeren, og DVD-lydinnstillingene i Windows Media Center. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer høyttalerne i Windows Media Center, se Konfigurer høyttalere.

Tilgjengeligheten av digital lyd er også avhengig av alternativene aktivert av lydmaskinvaren som er installert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om lydmaskinvarens egenskaper, se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen.

Hvorfor er DVD-video fordreid?

DVD-video kan være fordreid hvis et annet DVD-spillerprogram er installert på datamaskinen. Dette kan oppstå fordi ulike DVD-spillere installerer forskjellig programvare for å dekode DVD-video slik at det kan spilles av. Prøv å fjerne det andre DVD-spillerprogrammet for å løse problemet.

Hvorfor spilles ikke en DVD?

Det kan være flere grunner til at en DVD ikke spilles av. Her er en liste over mulige årsaker, samt hva du kan gjøre for å prøve å løse problemet:

 • Et annet DVD-spillerprogram installert på datamaskinen forhindrer Windows Media Center i å spille av DVDen. Prøv å lukke eller avinstallere det andre DVD-spillerprogrammet.

 • DVD-stasjonen er deaktivert. Kontroller at DVD-ROM-stasjonen er aktivert.

 • Skjermoppløsningen eller tilkoblingstypen støtter ikke kopibeskyttelsesteknologien som kreves for å spille av DVDen. Du må kanskje endre skjermoppløsningen til 640 x 480 eller 720 x 480. Du kan også prøve å endre kabeltilkoblingen mellom skjermen og datamaskinen, for eksempel bytte mellom DVI- og VGA-kabel. Se Koble datamaskinen til en TV for informasjon om de forskjellige kabeltilkoblingene.

 • DVD-ROM-stasjonen kan ikke spille av den typen DVD. Noen DVD-ROM-stasjoner kan for eksempel bare lese DVD+R eller DVD-R. Hvis du brenner en video-DVD på en skrivbar DVD-type som DVD-ROM-stasjonen ikke støtter, vil ikke DVDen kunne spilles av.

Hva skjer hvis DVDen har en annen regionkode og ikke spilles av?

Noen DVDer er kodet for å bare kunne spilles av i visse regioner. Hvis prøver å spille av en DVD på en DVD-spiller som du har kjøpt i et annet land eller region enn DVDen, kan det hende den ikke spilles av på grunn av regionkoden på DVDen.

Hvorfor vises ikke filminformasjon eller filmomslag i Windows Media Center?

Det kan være flere grunnet til at filminformasjonen og filomslaget ikke vises, blant annet:

 • Du er ikke koblet til Internett. Windows Media Center kan derfor ikke hente informasjonen og filmomslaget.

 • Filminformasjon og bilder er ikke tilgjengelig i ditt land eller region.

 • Filminformasjon og bilder er ikke tilgjengelig for den aktuelle filmen eller DVDen.

 • Når du konfigurerer Windows Media Center, valgte du å ikke laste ned CD-, DVD- og filminformasjon fra Internett. Gjør følgende for å endre denne innstillingen:

  1. Koble til Internett.

  2. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker Generelt og klikker deretter Alternativer for automatisk nedlastinger.

  3. Merk av for Hent CD-albumgrafikk, medieinformasjon for DVDer og filmer og Internett-tjenester fra Internett.

  4. Klikk Lagre.