Feilsøke problemer med søking

Her er løsninger på noen vanlige problemer med søk etter filer.

Vis alle

Jeg vet ikke hvordan jeg utfører et søk.

Til å begynne med kan du bruke søkeboksen øverst i alle mapper. Den utfører raske søk i gjeldende mappe og alle undermappene. Hvis du vil gjøre et mer omfattende søk, åpner du søkemappen.

  • Åpne Søk ved å trykke på Windows-logotasten Bilde av Windows-logotasten +F.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Søke etter en fil eller mappe.

Windows finner ikke en fil som jeg vet finnes på datamaskinen.

Den mest sannsynlige årsaken er at du søker på et begrenset sett med plasseringer. Indekserte plasseringer, settet med filer som brukes som standard, inkluderer noen av de vanligste plasseringene du vil søke på. Du kan imidlertid utvide søket ved å legge til flere plasseringer i det gjeldende søket i søkemappen. Gjør følgende:

  1. Klikk Avansert søk i søkeruten.

  2. Klikk Plassering-menyen, og klikk deretter Alle steder.

Tips!

  • Hvis du vil søke på et bestemt sett med plasseringer og ikke på hele datamaskinen, klikker du Plassering -menyen, og deretter klikker du Velg søkeplasseringer.

Søket finner ikke filene som tilhører andre brukere.

Av sikkerhetsmessige årsaker legges bare dine egne filer til i indeksen, så som standard gjøres det bare søk i dine egne filer. Slik endrer du søk slik at filer som tilhører en annen bruker, vises i søkeresultatet:

  1. Åpne mappen som inneholder brukerens filer du vil søke etter. Vanligvis er dette C:\Brukere\Bruker, der Bruker er navnet på personen som du vil søke etter filene til. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Utfør søket. Filene til denne brukeren er nå en del av søkeresultatet.

Noen søk tar lengre tid å fullføre.

Hvis du søker på plasseringer som ikke er indeksert, kan det hende at søket går sakte fordi Windows må undersøke hver fil på disse plasseringene i søket. Du kan legge til disse plasseringene i indeksen for å gjøre fremtidige søk raskere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Forbedre Windows-søk ved bruk av indeksen: vanlige spørsmål.

Obs!

  • Du kan bare legge til plasseringer som finnes på datamaskinen din, i indeksen. Nettverksplasseringer kan ikke indekseres, så slike søk vil alltid gå saktere enn i mapper på din egen datamaskin.

Jeg finner ikke en systemfil eller programfil.

Systemfiler og programfiler er ikke inkludert i indeksen for å utføre rutinesøk raskere. Hvis du vil søke etter en systemfil eller programfil, endrer du plasseringen for det gjeldende søket i søkemappen fra Indeks til Alle steder, eller velg en spesiell søkeplassering, for eksempel en bestemt harddisk eller mappe. Husk at når du søker på plasseringer som ikke er indeksert, vil søket gå saktere enn normalt.

Jeg kan ikke legge til en nettverksplassering i indeksen.

Bare filer og mapper som finnes på datamaskinen, kan legges til i indeksen. Dette betyr at søk på nettverksplasseringer går saktere enn i filer på datamaskinen.

Hva betyr det når jeg ser en melding om at det kan hende at søkeresultatet går sakte fordi en plassering ikke er indeksert?

Når du søker i søkemappen eller på Start-menyen, får du søkeresultater raskt fordi søket bare inkluderer plasseringer på datamaskinen som er indeksert. Hvis du endrer søkeplasseringer i søkemappen, eller hvis du åpner en mappe som ikke finnes i indeksen, og søker der, tar søket lengre tid. I tillegg søker søk utenfor indeksen bare etter filer etter filnavn, mens indekssøk inkluderer et utvalg filegenskaper og filinnholdet. Hvis du ofte søker på en treg plassering på datamaskinen, bør du legge den til i indeksen.

Hva betyr det når jeg ser en melding om at det kan hende at søkeresultatet er ufullstendig fordi filer fortsatt indekseres?

Windows samler informasjon om filer på datamaskinen for å utføre raske og nøyaktige søk. Denne informasjonen lagres i indeksen. Windows må oppdatere indeksen regelmessig. Hvis du utfører et søk mens indeksen oppdateres, kan det hende at resultatet ikke er oppdatert.

Hva betyr det når jeg ser en melding om at det kan hende at søk på nettverksplasseringer og i tilkoblede enheter kan ta lang tid?

Plasseringer som ikke er på datamaskinens harddisk — for eksempel nettverksplasseringer og medieenheter — kan ikke legges til i datamaskinens indeks, så søk på disse plasseringene tar lengre tid enn søk i indekserte filer på datamaskinen.

Hva betyr det når jeg ser en melding om at en plassering ikke kan nås, eller det ikke finnes noe medium på den gjeldende søkeplasseringen?

Det er et problem med søk på ett eller flere av de valgte plasseringene. Den vanligste årsaken er at du har valgt en nettverksplassering eller en tilkoblet enhet som ikke er koblet til datamaskinen på dette tidspunktet. Det er også mulig at du har valgt et flyttbart medium, men det finnes ikke noe medium (for eksempel et minnekort eller en CD) i enheten. Kontroller plasseringene, og prøv å søke på nytt.

Hvorfor starter av og til ikke søkene før jeg trykker ENTER når jeg bruker søkeboksen?

Hvis du søker på plasseringer som ikke er indeksert, må du trykke ENTER for å starte et søk. Husk at når du søker på plasseringer som ikke er indeksert, vil søket gå saktere enn normalt.

Hvordan vet jeg hvilke filer som det går raskt å søke etter?

Søk etter alle filene i indeksen går raskt. Som standard er alle de vanligste filene på datamaskinen indeksert. Indekserte plasseringer inneholder alle filene i den personlige mappen (for eksempel Dokumenter, Bilder, Musikk og Videoer) og e ‑post og frakoblede filer. Filer som ikke indekseres, inkluderer programfiler og systemfiler. Disse plasseringene indekseres ikke fordi du sjelden trenger å søke i disse filene, så det å ikke inkludere dem i indeksen, øker hastigheten til søkene dine.

Hvis du vil vise en komplett liste over alle plasseringene som er indeksert, åpner du indekserings- og søkealternativer.

  • Åpne Søke- og indekseringsalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel og deretter Søke- og indekseringsalternativer.

    De indekserte plasseringene vises i listen Indekser disse plasseringene.