Feilsøke problemer med Windows Aero

Windows Aero er den avanserte, visuelle funksjonen i Windows Vista. Den har en gjennomsiktig glassutforming med diskret vindusanimasjon og nye vindusfarger.

Bilde av et gjennomsiktig vindu
Gjennomsiktig vindu

Du kan kjøre et feilsøkingsverktøy som automatisk diagnostiserer og reparerer problemer med Aero-effektene i Windows Vista. Du finner verktøyet ved å gå til Glasseffekter i Windows Aero fungerer eller vises ikke Bilde av en Reparer-knapp på Microsoft-webområdet. Klikk deretter Kjør nå.

Her er noen løsninger på vanlige problemer ved kjøring av Windows Aero.

Vis alle

I hvilke utgaver av Windows Vista er Aero inkludert?

Følgende utgaver inkluderer Aero:

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium og Windows Vista Ultimate. Aero er ikke inkludert i Windows XP og eldre versjoner av Windows.

Slik finner du ut hvilken utgave av Windows Vista som kjører på datamaskinen:

Åpne Velkomstsenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Velkomstsenter.

Windows Vista-utgaven som kjøres på datamaskinen, vises sammen med datamaskindetaljene i øvre del av vinduet.

Jeg har riktig utgave av Windows Vista, men jeg får likevel ikke til å kjøre Aero. Hva gjør jeg?

Kontroller at datamaskinen din oppfyller systemkravene for kjøring av Aero:

 • 1 GHz (gigahertz) 32-biters (x86) eller 64-biters (x64) prosessor

 • 1 GB (gigabyte) RAM (Random Access Memory)

 • 128 MB (megabyte) grafikkort

Aero krever også en DirectX 9-grafikkprosessor som støtter en WDDM-driver (Windows Display Driver Model), Pixel Shader 2.0 i maskinvare og 32 biter per piksel.

Du får best mulig resultat ved å følge disse anbefalingene for grafikkprosessor:

 • 64 MB grafikkminne hvis du har én skjerm med en oppløsning på under 1 310 720 piksler (for eksempel en 17-tommers LCD-flatskjerm med en oppløsning på 1280 x 1024)

 • 128 MB grafikkminne hvis du har én skjerm med en oppløsning på mellom 1 310 720 og 2 304 000 piksler (for eksempel en 21,1-tommers LCD-flatskjerm med en oppløsning på inntil 1600 x 1200)

 • 256 MB grafikkminne hvis du har én skjerm med en oppløsning på over 2 304 000 piksler (for eksempel en 30-tommers LCD-flatskjerm med en oppløsning på inntil 2560 x 1600)

Datamaskinen tilfredsstiller minimumsanbefalingene, men jeg får fremdeles ikke Windows Aero. Er det noe annet jeg kan gjøre?

Ja. Kontroller at fargen er angitt som 32-biters, skjermens oppdateringsfrekvens er høyere enn 10 Hz, temaet er angitt som Windows Vista, fargevalget er angitt som Windows Aero og gjennomsiktighet for vindusrammer er aktivert.

Slik angir du fargen som 32 biter

 1. Åpne Skjerminnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

 2. Under Farger velger du Høyeste (32 biter). Deretter klikker du OK. (Hvis du ikke kan velge 32 biter, kontrollerer du at oppløsningen er så høy som mulig, og deretter prøver du på nytt.)

Slik angir du oppdateringsfrekvens for skjerm

Mange skjermer har en minimumsfrekvens for oppdatering (f.eks. 60 Hz) som holder for å kjøre Aero. Hvis skjermen din kan ha en annen minimumsfrekvens, må du sørge for at frekvensen er satt til mer enn 10 Hz.

 1. Åpne Skjerminnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

 2. Klikk Avanserte innstillinger.

 3. Klikk kategorien Skjerm, og klikk deretter en oppdateringsfrekvens som er høyere enn 10 Hz.

 4. Klikk Bruk. Det tar litt tid før skjermen justeres. Hvis du får spørsmål om du vil beholde endringene, klikker du Ja. Hvis du får spørsmålet og ikke tar i bruk endringene innen femten sekunder, går oppdateringsfrekvensen tilbake til den opprinnelige innstillingen.

 5. Klikk OK.

Merk!

 • Endringer i oppdateringsfrekvensen gjelder for alle brukere som logger seg på datamaskinen.

Slik endrer du skrivebordstemaet til Windows Vista

 1. Åpne Temainnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Tema.

 2. I Tema-listen klikker du Windows Vista, og deretter klikker du OK.

Slik endrer du fargeoppsettet til Windows Aero

 1. Åpne Visningsinnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Fargevalg. Hvis dialogboksen Visningsinnstillinger ikke vises, klikker du Åpne egenskaper for klassisk utseende nederst på siden.

 2. I Fargevalg-listen klikker du Windows Aero, og deretter klikker du OK.

Slik aktiverer du gjennomsiktighet for vindusrammer

Hvis du vil aktivere gjennomsiktighet for vindusrammer, må fargevalget først angis som Windows Aero.

 1. Åpne Personalisering ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering og deretter Personalisering.

 2. Klikk Vindusfarge og -utseende.

 3. Merk av for Aktiver gjennomsiktighet.

Merk!

 • Hvis du ser dialogboksen Visningsinnstillinger i stedet for Vindusfarge og -utseende, kan det hende temaet ikke er angitt som Windows Vista, at fargeoppsettet ikke er angitt som Windows Aero eller at datamaskinen ikke oppfyller systemkravene for å kunne kjøre Windows Aero.

Jeg installerte et nytt grafikkort som oppfyller kravene til kjøring av Aero, men får likevel ikke Aero. Er det noe jeg kan gjøre med dette?

Ja. Hvis grafikkortet og driveren ble installert etter at Windows Vista ble installert, kan det hende at du må oppdatere datamaskinens ytelsespoengsum, noe som automatisk aktiverer Aero.

Slik oppdaterer du datamaskinens ytelsespoeng

 1. Åpne Ytelsesinformasjon og -verktøy ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Ytelsesinformasjon og -verktøy.

 2. Klikk Oppdater poengsum. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Må jeg oppdatere skjermkortdriveren for å kjøre Aero?

Kanskje. Skjermkortprodusenter gir ofte ut oppdateringer av driverne for å forbedre ytelse eller løse kompatibilitetsproblemer. Hvis du vil ha den nyeste driveren, se støttedelen på webområdet til skjermkortprodusenten. Du finner flere opplysninger under Oppdatere driveren til maskinvare som ikke fungerer som den skal.

Jeg kjører Aero på en bærbar datamaskin og får ikke til å bruke Aero-glass hele tiden. Er det noe jeg kan gjøre med dette?

Ja. Hvis du kjører Strømsparer-planen, hender det at Windows slår av gjennomsiktighet automatisk. Hvis du ikke vil at dette skal skje, kan du bytte til strømstyringsplanen Balansert.

Slik endrer du en eksisterende strømstyringsplan

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. På siden Velg en strømstyringsplan klikker du Balansert.

Hvorfor slutter Aero av og til å fungere?

Enkelte eldre programmer kan være inkompatible med Aero. Når du kjører programmet, kan det hende at Aero slutter å fungere så lenge programmet kjører. Hvis du lukker programmet, skal dette gjøre at Aero gjenopprettes. Du kan unngå dette problemet ved å kontakte produsenten av programmet for å finne ut om det finnes en versjon som er kompatibel med Windows Vista.

Kan jeg deaktivere Aero?

Ja. Hvis du opplever dårlig visningskvalitet når du bruker Aero-fargevalget, kan du prøve å endre til et annet fargevalg, for eksempel Windows Vista Basic, for å se om ytelsen blir bedre.

 1. Åpne Visningsinnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Fargevalg. Hvis dialogboksen Visningsinnstillinger ikke vises, klikker du Åpne egenskaper for klassisk utseende nederst på siden.

 2. I Fargevalg-listen velger du et annet fargevalg, og deretter klikker du OK.

Hvordan får jeg Aero hvis jeg kjører Windows Server 2008?

Hvis du vil aktivere Aero i Windows Server 2008, må du installere funksjonen Skrivebordopplevelse, aktivere tjenesten Temaer, velge Windows Vista-temaet og så endre fargevalg til Windows Aero.

Merk!

 • Det kan hende du må oppdatere skjermkortdriveren for å kjøre Aero. Hvis maskinvaren ikke støtter Aero, kan du sette fargevalg til Windows Vista Basic, som ikke har gjennomsiktighet eller andre Aero-effekter.

Slik installerer du Skrivebordopplevelse i Windows Server 2008

 1. Klikk Start, klikk Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter Programmer og funksjoner.

 2. Klikk Slå Windows-funksjoner på eller av. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 3. Klikk Legg til funksjoner under Funksjonssammendrag.

 4. Merk av for Skrivebordsopplevelse, og klikk deretter Neste.

 5. Klikk Installer. Du kan bli bedt om å starte datamaskinen på nytt.

Slik aktiverer du tjenesten Temaer i Windows Server 2008

 1. Klikk Start, pek på Administrative verktøy og klikk deretter Tjenester. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Dobbeltklikk Temaer.

 3. I listen Oppstartstype velger du Automatisk. Deretter klikker du Bruk.

 4. Under Tjenestestatus klikker du Start og deretter OK.

Slik velger du Windows Vista-temaet

 1. Høyreklikk et tomt område på skrivebordet, og klikk Tilpass.

 2. Klikk Temaer.

 3. I Tema-listen klikker du Windows Vista, og deretter klikker du OK.

Slik velger du fargeoppsett for Aero

 1. Høyreklikk et tomt område på skrivebordet, og klikk Tilpass.

 2. Klikk Vindusfarge og -utseende.

 3. I Fargevalg-listen klikker du Windows Aero, og deretter klikker du OK. Dersom Windows Aero ikke vises på listen, bør du sjekke at maskinvaren støtter Aero, og at du har installert de nyeste skjermkortdriverne.