Slå på høykontrast og endre innstillingene

Høykontrast øker fargekontrasten for noe av teksten og bildene på dataskjermen, slik at disse elementene skiller seg mer ut og blir enklere å se.

  1. Åpne siden Gjør det enklere å se datamaskinen ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Hjelpemiddel, Hjelpemiddelsenter og deretter Gjør det enklere å se datamaskinen.

  2. Klikk Velg et høykontrast-fargevalg under Høykontrast.

  3. Velg høykontrast-fargevalget du vil bruke, under Fargevalg i dialogboksen Innstillinger for utseende, og klikk deretter OK.

    Obs!

    • Hvis du vil bruke tastaturet til å slå høykontrast på eller av, merker du av for Slå på høykontrast med venstre Alt + venstre Skift + Print Screen.