Noen programmer og funksjoner som følger med Windows, for eksempel IIS (Internet Information Services), må aktiveres før du kan bruke dem. Visse andre funksjoner er som standard aktivert, men kan deaktiveres hvis de ikke brukes.

Hvis du skulle deaktivere en funksjon i eldre versjoner av Windows, måtte du avinstallere den helt fra datamaskinen. I denne versjonen av Windows blir funksjonene lagret på harddisken slik at du kan aktivere dem igjen hvis du ønsker det. Hvis en funksjon deaktiveres, blir den ikke avinstallert, og mengden harddiskplass som brukes til Windows-funksjoner blir heller ikke redusert.

  1. Klikk StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, klikk Programmer,, og klikk deretter Slå Windows-funksjoner på eller av. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.
  2. Du kan aktivere en Windows-funksjon ved å merke av for funksjonen. Du kan deaktivere Windows-funksjonen ved å fjerne avmerkingen.

  3. Klikk OK.

Noen Windows-funksjoner er gruppert sammen i mapper, og noen mapper inneholder undermapper med flere funksjoner. Hvis en avmerkingsboks er delvis avmerket eller ser mørk ut, betyr det at noen av elementene i mappen er aktivert mens andre er deaktivert. Du kan vise innholdet i en mappe ved å dobbeltklikke den.