Du kan bidra til å beskytte datamaskinen bedre ved å opprette et passord for skjermbeskytteren. Dette låser datamaskinen når skjermbeskytteren er på. Passordet for skjermbeskytteren er det samme som passordet du bruker til å logge på Windows.

Obs!

  1. Åpne innstillingene for skjermbeskytteren ved å klikke på Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Tilpassing og deretter Skjermbeskytter.

  2. Merk av for Passordbeskyttet gjenopptakelse, angi tidsperioden før skjermbeskytteren starter, og klikk Bruk. (Velg en ventetid som ikke er lang nok til at uvedkommende kan bruke datamaskinen men ikke så kort at skjermbeskytteren låser datamaskinen hvis du er inaktiv et øyeblikk.)

    Hvis Raskt brukerbytte er slått på, merker du av for Vis påloggingsskjerm ved gjenopptakelse.