Her er svar på noen vanlige spørsmål om brukerkontoer.

Vis alle

Hva er en brukerkonto?

En brukerkonto er en samling informasjon som forteller Windows hvilke filer og mapper du skal ha tilgang til, hvilke endringer du kan gjøre på datamaskinen, og om dine personlige preferanser, for eksempel skrivebordsbakgrunn eller fargetema. Brukerkontoer gjør det mulig å dele datamaskinen med flere personer, men du kan forsatt ha dine egne filer og innstillinger. Hver person får tilgang til sin brukerkonto med et brukernavn og passord.

Hvilke typer brukerkontoer finnes det?

Det finnes tre forskjellige typer kontoer:

  • Standard

  • Administrator

  • Gjest

Hver kontotype gir brukeren et forskjellig kontrollnivå over datamaskinen. Standardkontoen er kontoen som brukes til hverdagsbruk av datamaskinen. Administratorkontoen gir størst kontroll over datamaskinen, og den skal bare brukes når det er nødvendig. Gjestekontoen er først og fremst beregnet på personer som trenger midlertidig tilgang til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er en standard brukerkonto?, Hva er en administratorkonto? og Hva er en gjestekonto?

Hvordan kan jeg bytte til en annen brukerkonto?

Muligheten til å bytte til en annen brukerkonto uten å logge av eller lukke programmer og filer kalles Raskt brukerbytte. Slik bytter du til en annen brukerkonto:

  • Klikk StartBilde av startknappen, velg pilen ved siden av låseknappen Bilde av låsknappen og klikk deretter Bytt bruker.

Obs!

  • Raskt brukerbytte er ikke inkludert i Windows Vista Starter.

Trenger jeg en brukerkonto for å bruke Windows?

Ja. Når du konfigurerer Windows, må du opprette en brukerkonto. Denne kontoen blir administratorkontoen som lar deg konfigurere datamaskinen og installere programmer som du vil bruke. Når du er ferdig med å konfigurere datamaskinen, anbefaler vi at du bruker en standard brukerkonto til hverdagsbruk av datamaskinen. Velkomstskjermen, der du logger på Windows, viser kontoene som er tilgjengelige på datamaskinen, og identifiserer kontotypen, slik at du vet hvis du bruker en administrator- eller standardkonto. Hvis du vil ha mer informasjon om hvorfor du bør bruke en standard brukerkonto, se Hvorfor bruke en standard brukerkonto i stedet for en administratorkonto?

Må jeg bruke et passord på kontoen min?

Nei. Vi anbefaler imidlertid at du bruker et sterkt passord. Det å bruke et passord er noe av det viktigste du kan gjøre for å bidra til datamaskinens sikkerhet. Når datamaskinen er beskyttet med et passord, kan bare noen som kjenner passordet, logge seg på.

Hva er en brukergruppe?

En brukergruppe er en samling brukerkontoer som alle har de samme sikkerhetsrettighetene. De to vanligste brukergruppene er standardbrukeren og administratoren, men det finnes andre også. Hvis du har en administratorkonto, kan du opprette egendefinerte brukergrupper, flytte kontoer fra én gruppe til en annen og legge til eller fjerne kontoer fra ulike grupper. Når du oppretter en egendefinert brukergruppe, kan du velge hvilke rettigheter den skal tildeles.

En brukerkonto henvises ofte til av brukergruppen den finnes i (for eksempel kalles en konto i standardgruppen en standardkonto). En enkeltkonto kan være medlem av mer enn én gruppe.

Av og til kalles brukergrupper for sikkerhetsgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon, se Brukergrupper i Windows.