Bruke hurtigvalg til å finne adresser, definere ord og gjøre andre oppgaver med markert tekst

Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 8.

Du kan bruke aktiviteter med tekst du velger på en webside til å utføre oppgaver som å åpne en gateadresse på et kartwebområde eller sjekke ordboksdefinisjonen for et ord. Du kan også velge webtjenestene eller webområdene som aktiviteter bruker til å håndtere forskjellige typer oppgaver. Internet Explorer 8 leveres med et utvalg aktiviteter som standard, men du kan legge til og fjerne dem etter eget ønske.

Når du først installerer Internet Explorer 8, kan du godta et utvalg standardaktiviteter, eller du kan velge dine egne fra en liste over aktiviteter. Listen over nye aktiviteter oppdateres ofte, så pass på at sjekker den av og til.

Bruke hurtigvalg

Hvis du vil bruke et hurtigvalg, gjør du følgende:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Gå til websiden som inneholder teksten du vil bruke med en aktivitet og marker teksten.

 3. Klikk Hurtigvalg-knappen Bilde av knappen Hurtigvalg, så vises en liste over hurtigvalg.

Hvis du holder markøren over hvert hurtigvalg, ser du en forhåndsvisning av informasjonen eller innholdet. I mange tilfeller viser forhåndsvisningen deg det du er interessert i, som en orddefinisjon eller oversettelse. Hvis ikke kan du klikke på hurtigvalget, så åpner Internet Explorer webtjenesten med teksten du har uthevet.

Du kan også bruke et hurtigvalg fra den nye fanesiden med tekst du har kopiert til Utklippstavlen, som fra en e-postmelding eller et tekstbehandlingsprogram. Hvis du for eksempel mottar en gateadresse i en e-postmelding som du vil ha veianvisninger til, kan du kopiere adressen til Utklippstavlen, åpne Internet Explorer og åpne en ny fane. På den nye fanesiden, under Bruk et hurtigvalg, klikker du Vis kopiert tekst hvis du vil sjekke teksten du kopierte, og så klikker du hurtigvalget du har valgt for kart.

Hente nye hurtigvalg

Selv om Internet Explorer leveres med et utvalg hurtigvalg du kan komme i gang med, vil du kanskje se på andre hurtigvalg som er tilgjengelige. Hvis du vil finne nye hurtigvalg, gjør du følgende:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Administrer tillegg.

 3. I Behandle tillegg, under Tilleggstyper, klikker du Hurtigvalg for å vise en liste over gjeldende hurtigvalg.

 4. Nederst på skjermen klikker du Finn flere hurtigvalg.

 5. På websiden for Internet Explorer-tjenesteleverandører, klikker du en kategori og velger tjenesten du ønsker.

 6. I dialogboksen Legg til hurtigvalg gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et nytt hurtigvalg, klikker du Legg til. Når du legger til et hurtigvalg, kan du også merke av for alternativet Bruk denne leverandøren som standardleverandør for denne kategorien av hurtigvalg.

  • Hvis du erstatter et eksisterende hurtigvalg, klikker du Erstatt.

  • Hvis du ikke er sikker på at du stoler på webområdet som står i feltet Fra, klikker du Avbryt.

Bruke hurtigvalg som ikke er standard.

Du har alltid ett standard hurtigvalg for hver kategori, men du kan også legge til flere i kategorien. Når du legger til et nytt hurtigvalg i en kategori, kan du se det ved å gjøre følgende:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Gå til websiden som inneholder teksten du vil bruke med et hurtigvalg og marker teksten.

 3. Klikk Hurtigvalg-knappen Bilde av knappen Hurtigvalg, så vises en liste over hurtigvalg. Pek på Alle hurtigvalg, og klikk deretter hurtigvalget du vil bruke.

Behandle hurtigvalg

Hvis du vil behandle hurtigvalgene, gjør du følgende:

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Administrer tillegg.

 3. I Administrer tillegg, under Tilleggstyper, klikker du Hurtigvalg for å vise en liste over gjeldende hurtigvalg.

 4. Klikk et hurtigvalg i listen, og gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil endre status for et hurtigvalg, klikker du knappene Aktiver, Deaktiver, Bruk som standard eller Fjern som standard. Merk at knappene kan endres, basert på gjeldende status for hurtigvalget.

  • Du kan vise startsiden for aktivitetstjenesten eller området den ble installert fra.

  • Hvis du vil endre kategorien et hurtigvalg hører til under, klikker du endre ved siden av feltet Kategori i statusområdet, nederst i Administrer tillegg.

  • Hvis du vil finne og legge til flere hurtigvalg, klikker du Finn flere hurtigvalg nederst i Administrer tillegg.

  • Du fjerner et hurtigvalg ved å klikke knappen Fjern.

 5. Når du er ferdig, klikker du Lukk.