Bruke Programvareutforsker i Windows Defender

Ved hjelp av Programvareutforsker i Windows Defender kan du se detaljert informasjon om programvare som kjøres på datamaskinen, og som kan påvirke personvernet ditt eller sikkerheten til datamaskinen. Du kan for eksempel se hvilke programmer som kjøres automatisk når du starter Windows, og informasjon om hvordan disse programmene virker sammen med viktige Windows -programmer og -tjenester.

Programvareutforsker hjelper deg med å overvåke følgende elementer:

  • Oppstartsprogrammer, som er programmer som kjøres automatisk når du starter Windows, med eller uten din viten.

  • Programmer som kjøres i øyeblikket, som er programmer som kjøres på skjermen eller i bakgrunnen.

  • Nettverkstilkoblede programmer, som er programmer eller prosesser som kan koble til Internett eller til hjemme- eller kontornettverket.

  • Winsock-tjenesteleverandører, som er programmer som utfører nettverks- og kommunikasjonstjenester på lavt nivå for Windows og programmer som kjøres på Windows. Disse programmene har også tilgang til viktige områder på operativsystemet.

Slik bruker du Programvareutforsker til å se programvare som kjører på datamaskinen

Du kan bruke Programvareutforsker til å vise og administrere programmer du bruker. Du kan vise og administrere programvare for alle brukere på datamaskinen, men du vil måtte oppgi et administratorpassord eller ha administratortillatelser.

  1. Åpne Windows Defender ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Defender.

  2. Klikk Verktøy, og klikk deretter Programvareutforsker.

  3. I listen Kategori velger du typen programvare som du vil overvåke. Hvis du vil overvåke programvare som brukes av alle brukerne på datamaskinen, klikker du Vis for alle brukere. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Forstå detaljene i Programvareutforsker

Programvareutforsker viser grunnleggende informasjon om programmer, for eksempel programnavnet, -utgiveren og -versjonen. Avhengig av hvilken kategori du velger, vises kanskje også følgende viktige informasjonstyper:

Tittel
Beskrivelse

Autostart

Indikerer om programmet er registrert til å starte automatisk når Windows starter.

Oppstartstype

Plasseringen der programmet er registrert til å starte automatisk når Windows starter, for eksempel i registeret eller oppstartsmappen All Users.

Leveres med operativsystemet

Indikerer om programmet ble installert som en del av Windows.

Klassifisering

Indikerer om programmet har blitt analysert for risikoer for personvernet og sikkerheten til datamaskinen.

Signert digitalt av

Indikerer om programvaren er signert, og hvis så er tilfelle, om den oppførte utgiveren har signert den. Hvis ikke anbefaler vi at du ikke stoler på utgiverinformasjonen som fulgte med programvaren, og at du ser gjennom flere detaljer før du velger om du vil stole på selve programvaren.