Det visuelle utseendet på dataskjermen kan påvirkes av flere faktorer. Skjermen du bruker og måten den er innstilt på, hvordan Windows er konfigurert og måten du bruker datamaskinen på, alt dette kan påvirke kvaliteten på visningen.

Kontroller at skjermen er riktig kalibrert ved å se i instruksjonene som fulgte med skjermen. Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer skjerminnstillinger i Windows, se Få best mulig visning på skjermen.

Hvis du prøver å kjøre for mange programmer samtidig, kan det føre til skjermproblemer som dirrende eller hakkete bilde. Hvis datamaskinens skjermytelse har feil eller er redusert, prøv noe av følgende.

Vis alle

Reduser antall åpne programmer eller vinduer

Jo flere programmer du har åpnet på skrivebordet, jo flere systemressurser trenger Windows. Prøv å lukke programmer du ikke bruker eller redusere størrelsen på vinduet.

Unngå å kjøre for mange grafikkintensive programmer samtidig

Selv om du bare har noen få kjørende programmer, er det noen programmer (for eksempel videoredigeringsprogrammer) og funksjoner (for eksempel høydefinisjons fjernsyn) som bruker mye systemressurser. Hvis du kjører for mange av disse programmene samtidig, kan systemressursene strekkes for langt slikt at skjermkvaliteten reduseres eller visningen blir dirrende eller hakkete.

Reduser skjermoppløsningen

På noen datamaskiner vil svært høye oppløsninger bruke mye systemressurser. Hvis du legger merke til problemer ved høye oppløsninger, prøv å senke oppløsningen til problemene forsvinner.

  1. Åpne Skjerminnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

  2. Under Oppløsning, flytt glidebryteren til den ønskede oppløsningen, og klikk deretter Bruk.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre skjermoppløsning.

Endre fargevalg

Hvis standard fargevalg for skrivebordet gir dårlig skjermkvalitet, kan du prøve å endre til et annet fargevalg, for eksempel Windows Vista Basic, for å se om ytelsen blir bedre.

  1. Åpne Visningsinnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Fargevalg. Hvis dialogboksen Visningsinnstillinger ikke vises, klikker du Åpne egenskaper for klassisk utseende nederst på siden.

  2. I listen Fargevalg velger du et annet fargevalg og klikker OK.

Du finner flere opplysninger under Feilsøke problemer med Windows Aero.

Slå av automatisk endring av størrelsen i programmer som ikke er utformet for høye PPT-verdier

Hvis du angir PPT-verdien høyere enn 96 og du kjører Windows Aero (som gir en meget god visuell opplevelse av Windows Vista), kan teksten og andre elementer på skjermen vises uklare i enkelte programmer som ikke er utformet for visning med høye PPT-verdier i denne versjonen av Windows. Du kan unngå dette problemet ved å bruke Windows XP-basert PPT-skalering for disse programmene.

Slik gjør du tekst og skjermelementer tydeligere i programmer som ikke er utformet for høye PPT-verdier

  1. Åpne Personalisering ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering og deretter Personalisering.

  2. Klikk Juster skriftstørrelse (PPT) i venstre rute. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  3. Klikk Egendefinert PPT i dialogboksen PPT-skalering.

  4. Merk av for Bruk Windows XP-basert PPT-skalering, og klikk deretter OK.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjøre teksten på skjermen større eller mindre.

Oppgrader til et kraftigere skjermkort

En datamaskins skjermkort inneholder dedikert minne som brukes til å vise grafikk. Jo mer minne det er på kortet, jo bedre blir kvaliteten. Hvis kortet ikke gir god nok skjermytelse, vurder å oppgradere til et raskere skjermkort. Hvis du vil ha mer informasjon, se Skjermkort: vanlige spørsmål.