Windows har flere programmer og innstillinger som kan gjøre datamaskinen enklere og mer komfortabel å bruke. Det finnes flere produkter med hjelpefunksjoner for datamaskinen hvis du trenger andre tilgjengelighetsfunksjoner. Du finner mer informasjon om eksisterende tilgjengelighetsprodukter og hjelpefunksjoner på webområdet Microsoft Accessibility (kan være på engelsk)

Hjelpemiddelsenter er en sentral plassering du kan bruke til å konfigurere tilgjengelighetsinnstillingene og -programmene som finnes i Windows. Fra Hjelpemiddelsenter kan du raskt konfigurere tilgjengelighetsinnstillinger og programmer som følger med Windows. Du vil også finne en kobling til et spørreskjema som Windows kan bruke til å foreslå innstillinger du kan få glede av.

  • Åpne Hjelpemiddelsenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Hjelpemiddel og deretter Hjelpemiddelsenter.

Bruke datamaskinen uten skjerm

Med Windows følger en enkel skjermleser kalt Skjermleseren som leser opp tekst som vises på skjermen. Windows har også innstillinger som gir lydbeskrivelser til videoer og kontrollerer hvordan dialogbokser ser ut. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke datamaskinen uten skjerm.

Det finnes også mye annen Windows-kompatible programvare og maskinvare som kan brukes til å hjelpe personer som er blinde, inkludert skjermlesere, punktskriftlesere og mange andre nyttige produkter. Du finner mer informasjon på webområdet Microsoft Accessibility.

Gjøre datamaskinen lettere å se

Det finnes flere innstillinger som kan gjøre det lettere å forstå informasjonen på skjermen. Skjermen kan for eksempel forstørres, skjermfarger kan justeres for å gjøre det lettere å se og lese skjermen, og overflødige animasjoner og bakgrunnsbilder kan fjernes. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjøre datamaskinen lettere å se.

Bruke datamaskinen uten mus eller tastatur

Med Windows følger et skjermtastatur du kan bruke til innskriving. Du kan også bruke talegjenkjenning til å kontrollere datamaskinen med talekommandoer, i tillegg til å diktere tekst til programmer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke datamaskinen uten mus eller tastatur.

Gjøre datamaskinen enklere å bruke

Du kan endre størrelse og farge på musepekeren, og også bruke tastaturet til å kontrollere musen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjøre musen enklere å bruke.

Gjøre tastaturet enklere å bruke

Du kan justere måten Windows reagerer på inndata fra mus eller tastatur på, ved å gjøre tastekombinasjoner lettere å trykke, innskrivingen enklere eller la utilsiktede tastetrykk bli ignorert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjøre tastaturet enklere å bruke.

Bruke tekst og visuelle alternativer for lyder

Windows kan erstatte to typer lydinformasjon med tilsvarende visuell informasjon. Du kan erstatte systemlyder med visuelle varsler, og du kan vise tekster for tale i multimedieprogrammer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke tekst og visuelle alternativer til lyder.

Gjøre det enklere å fokusere på lese- og innskrivingsoppgaver

Det finnes flere innstillinger som kan gjøre det lettere å fokusere på lesing og innskriving. Du kan la en skjermleser lese informasjon på skjermen, justere måten tastaturet reagerer på ved vise tastetrykk, og kontrollere om visse visuelle elementer skal vises eller ikke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjøre det enklere å fokusere på lesing og skriving.