Hva er standarddisker og dynamiske disker?

Standarddisker og dynamiske disker er to typer harddiskkonfigurasjoner i Windows. De fleste datamaskiner er konfigurert med standarddisker, som er de enkleste å administrere. Avanserte brukere og IT-eksperter kan bruke dynamiske disker, som kan bruke flere harddisker i én datamaskin til å behandle data, vanligvis for økt ytelse og pålitelighet.

Obs!   

  • Bare versjonene Windows Vista Enterprise og Windows Vista Ultimate støtter dynamiske disker.

En standarddisk bruker primærpartisjoner, utvidede partisjoner og logiske stasjoner til å organisere dataene. En formatert partisjon kalles også et volum (termene partisjon og volum brukes ofte om hverandre). I denne versjonen av Windows kan standarddisker ha fire primærpartisjoner eller tre primærpartisjoner og en utvidet partisjon. Den utvidede partisjonen kan inneholde flere logiske stasjoner (opptil 128 logiske stasjoner støttes). Partisjonene på en standarddisk kan ikke dele data med eller dele data på tvers av andre partisjoner. Hver enkelt partisjon på en standarddisk er en separat enhet på disken.

Dynamiske disker kan inneholde et stort antall dynamiske volumer (ca. 2 000) som fungerer på samme måte som primærpartisjonene som brukes på standarddisker. I noen versjoner av Windows kan du kombinere separate dynamiske harddisker til ett enkelt dynamisk volum (kalles spredning), dele data mellom flere harddisker (kalles striping) for å få bedre ytelse, eller duplisere data på flere harddisker (kalles speiling) for å gi økt pålitelighet.

Versjonene Windows Vista Ultimate og Windows Vista Enterprise støtter spredning og striping av dynamiske disker, men ikke speiling. (Windows Server 2008 støtter speiling.) Du finner mer informasjon for avanserte brukere på webområdet Windows Vista Springboard Resource Guide.