Tillatelser er regler som er knyttet til objekter, for eksempel filer og mapper, på en datamaskin eller et nettverk. Tillatelser avgjør om du får tilgang til objektet og hva du kan gjøre med det. Du kan for eksempel ha tilgang til et dokument i en delt mappe på et nettverk, men bare være i stand til å lese dokumentet og ikke endre det. Systemadministratorer og brukere med administratorkontoer på datamaskiner, kan tildele tillatelser til enkeltbrukere eller grupper.

Følgende tabell viser tillatelsesnivåer som vanligvis er tilgjengelige for filer og mapper.

Tillatelsesnivå
Beskrivelse

Full kontroll

Brukere kan se innholdet i en fil eller en mappe, endre eksisterende filer og mapper, opprette nye filer og mapper og kjøre programmer som ligger i mappen.

Endre

Brukere kan endre eksisterende filer og mapper, men kan ikke opprette nye.

Lese og kjøre

Brukere kan se innholdet i eksisterende filer og mapper og kan kjøre programmer som ligger i mappen.

Les

Brukere kan se innholdet i en mappe og åpne filer og mapper.

Skriv

Brukere kan opprette nye filer og mapper og gjøre endringer i eksisterende filer og mapper.