Hvis du vil koble til Internett, bruker du følgende alternativer.

Trådløs

Velg dette hvis du har en trådløs ruter eller et trådløst nettverk, eller hvis du kobler til et aktiveringspunkt, selv om du også har en bredbåndstilkobling.

Bredbånd (PPPoE)

Velg dette hvis datamaskinen er koblet direkte til et bredbåndsmodem (kalles også et DSL-modem (Digital Subscriber Line) eller kabelmodem), og du har en PPPoE-Internett-konto (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Med denne kontotypen må du angi et brukernavn og passord for å koble til.

Obs!  

  • Hvis du vil koble et trådløst nettverk til Internett ved hjelp av et bredbåndsmodem, velger du alternativet Trådløs.

Oppringing

Velg dette hvis du har et modem som ikke er et DSL- eller kabelmodem, eller hvis du vil bruke ISDN (Integrated Services Digital Network) for å koble datamaskinen til Internett.